Довідка щодо стану справ з опрацювання звернень громадян у Міністерстві оборони України за 1 півріччя 2019 року

Упродовж звітного періоду на розгляд до Міноборони надійшло 27704 заяв (клопотань) пропозицій (зауважень), скарг громадян України, з яких:

за телефонами «гарячої» лінії Call-центру Міноборони — 51,5%;

поштових (електронних) звернень — 10,6%;

через державну установу «Урядовий контактний центр» — 9,0%;

за телефонами довіри громадської приймальні Міністра оборони України з питань, що потребували термінового реагування керівництвом Міноборони — 18,4%;

через Регіональні громадські приймальні Міністра оборони України — 5,6%;

під час особистих прийомів у громадській приймальні Міністра оборони України — 2,7%;

на особистих прийомах керівним складом Міноборони — 0,4%;

запитів на публічну інформацію — 2%.

Ефективність виконання

За 27704 зверненнями громадян опрацьовано 82,0%, з них: надано роз’яснень (консультацій) — 70,8%,

вирішено позитивно — 26,9%, відмовлено у задоволенні — 0,7%, направлено за належністю — 1,6%.

За видами звернень на розгляд до Міністерства оборони України надійшло: заяв (клопотань)— 69,8%, пропозицій (зауважень) — 19,7%, скарг— 10,5%, (письмові, електронні, через Call-центр, за телефонами довіри).

За категоріями громадян:

учасники ООС (АТО) та члени їх сімей — 42,8%;

члени сімей військовослужбовців — 23,6%;

військові пенсіонери — 16,9%;

військовослужбовці —14,7%;

інші громадяни — 2,0 %.

Через вищі органи влади надійшло 2,5 %, у тому числі через:

Апарат Верховної Ради України — 0,1%;

Адміністрацію Президента України — 1,6%;

Секретаріат Кабінету Міністрів України — 0,4 %;

Генеральну прокуратуру України — 0,3%.

Раду національної безпеки і оборони України — 0,1%.

За звітний період до Міноборони надійшло 98 звернень від інститутів громадянського суспільства (громадських організацій), із них контрольних — 7 (7 %). На теперішній час опрацьовано 87 звернень, що становить 89,0 %, знаходиться на подальшому розгляді −11 (11,0 %).

За чинниками (індикаторами) вивчення громадської думки звернення надходили з питань, що стосувалися:

• рівня соціального захисту — 31,5%;

• реалізації передбачених чинним законодавством пільг і гарантій — 24,1 %;

• стану фінансового забезпечення — 23,2%;

• дотримання порядку проходження військової служби — 7,8%;

• житлового та комунального забезпечення — 8,3%;

• медичного та санаторно-курортного забезпечення — 3,6%;

• дотримання законності та статутного порядку — 3,5%;

• корупційної ураженості — 0,5%;

• матеріально-технічного стану військ (сил) — 0,1%.

Упродовж звітного періоду переважали звернення з питань:

особливостей призову на військову службу та її проходження в умовах особливого періоду та проведення ООС на територіях Донецької та Луганської областей, обліку військовозобов’язаних, у тому числі осіб із числа переселенців із тимчасово окупованих південно-східних територій України;

реалізації передбачених чинним законодавством пільг і гарантій військовослужбовців, членів їхніх сімей, інвалідів війни, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, у тому числі учасників ООС (АТО) (призначення та виплати одноразової грошової допомоги, виплати підйомної допомоги при призові на військову службу за контрактом, створення військовослужбовцям-контрактникам належних соціально-побутових умов, § збереження їх посад, заробітної плати за основним місцем роботи тощо);

житлового забезпечення ветеранів війни — учасників бойових дій, військовослужбовців — учасників ООС (АТО), яких звільнено з військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів військової служби, введення в експлуатацію будинків та надання у користування на постійній основі розподіленого житла, виплати грошової компенсації за не отримане житло, квартирного обліку військовослужбовців, у яких закінчився термін контракту;

виплати грошової компенсації за піднайом житла військовослужбовцям за контрактом: сержантам, старшинам, прапорщикам;

фінансового забезпечення військовослужбовців — учасників ООС (АТО) (виплати у повному обсязі грошового забезпечення, матеріальної допомоги, винагороди за участь у бойових діях, одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби);

встановлення статусу учасника бойових дій військовослужбовцям, особам із числа добровольців, волонтерів, які брали (беруть) участь у проведенні ООС (АТО);

надання земельних ділянок ветеранам війни-учасникам бойових дій та членам їх сімей;

військових пенсіонерів щодо підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, перерахунку військових пенсій, внесення з цих питань відповідних змін до чинного законодавства.

На виконання вимог Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», окремих рішень вищих органів влади держави потребували окремої уваги питання щодо реалізації прав, свобод чи інтересів фізичних осіб (в тому числі про відшкодування шкоди, завданої внаслідок обмеження у здійсненні права власності на нерухоме майно або його знищення, пошкодження, порядку перетину лінії зіткнення та переміщення особистого майна, товарів, порядку регулювання правочинів та реалізації прав суб’єктів господарської діяльності, отримання пораненими та хворими цивільного населення необхідної медичної допомоги, взаємодії щодо організації надання іуманітарної допомоги), у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України.

Особливої уваги набули питання соціальної адаптації та перепідготовки звільнених військовослужбовців, надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, психологічного супроводження та психологічного відновлення бійців — учасників ООС (АТО), у тому числі за програмою Україна-НАТО, надання матеріальної допомоги ветеранам військової служби, військовим пенсіонерам у вирішенні соціально-побутових питань, оперативного лікування, що потребувало хірургічного втручання та застосування хіміотерапії.

Крім того, громадяни потребували надання роз’яснень щодо змін у національному законодавстві, вимог окремих норм та діючих механізмів щодо реалізації їх законних прав та інтересів.


11 липня 2019, 15:35 | ID: 51068 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 704 //