Керівництво та структура архіву

КЕРІВНИЦТВО

Галузевого державного архіву Міністерства оборони України:

директор— ТУРЧИК Василь Іванович

заступник директора— МІДЦЕВА Марина Вікторівна

заступник директора(з архівної роботи)— ТАЛЬКО Олена Володимирівна

заступник директора(зпитань звернення громадян)—ХАЛІТОВА Оксана Михайлівна

начальник Львівськоготериторіального архівного відділу— ГОЛЬЦОВ Вячеслав Миколайович

начальник Одеського територіального архівного відділу — ІВАНОВ Сергій Васильович

Структура архіву

ВІДДІЛ АДМІНІСТРАТИВНО-КАДРОВОЇ РОБОТИ

 • Ведення нетаємного діловодства архіву.
 • Здійснення кадрової роботи.
 • Всебічне організаційне забезпечення діяльності архіву.

ВІДДІЛ ОБРОБКИ ЗАПИТІВ

 • Приймання, облік, організація виконання запитів фізичних або юридичних осіб щодо витребування інформації, яка міститься вархівних документах.
 • Надання відвідувачам розʼяснень та рекомендацій щодо можливого місцезнаходження необхідних документів

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 • Належне, в межах діючих норм, та своєчасне забезпечення коштами архіву для виконання основних завдань за призначенням.
 • Своєчасна таправильна виплата грошового забезпечення військовослужбовцямтазаробітної плати працівникам архіву.
 • Законне та ефективне використання коштів і матеріальних засобів, правильне документальне оформлення фінансово-господарських операцій.

РЕЖИМНО-СЕКРЕТНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 • Організація та здійснення контролю за станом режиму секретності в архіві.
 • Запобігання витокусекретної інформації.
 • Забезпечення режиму секретності під час проведення всіх видів секретних робіт в архіві.
 • Організація та ведення секретного діловодства в архіві.

ГРУПА ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ КОРИСТУВАЧІВ

 • Експонування архівних документів.
 • Створення та видання довідкового апарату про зміст архівних документів, проведення робіт щодо каталогізації архівних документів.
 • Ведення довідково-інформаційного фонду архіву.
 • Організація роботи користувачів з документами у читальному залі архіву.

ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ

 • Забезпечення комплектування архіву документами військових частин (установ) та особового походження навсіх видах матеріальнихносіїв інформації.
 • Контроль за своєчасною передачею військовими частинами (установами) архівних документів до архіву.
 • Надання методичноїдопомоги військовим частинам (установам) з питань упорядкування, обліку та зберігання архівних документів, що тимчасово зберігаються у них, та з питань підготовки документів до передавання їх на державне зберігання в архів.

ФОНДОВІ ВІДДІЛИ

 • Організація та здійснення робіт щодо забезпечення схоронності та обліку архівних документів.
 • Підготовка архівних довідок, копій документів тавитягів з них, впровадження інших способів використання відомостей, що містяться в архівних документах.

ВІДДІЛ РЕСТАВРАЦІЙНИХ ТА ПАЛІТУРНИХ РОБІТ

 • Проведення реставраційних тапалітурних робіт, ремонт, консерваційно-профілактична обробка документів (справ) архівного зберігання, їх брошурування іоправа.
 • Проведення консерваційних, реставраційних та палітурних робіт пошкоджених архівних справ, прийнятих від військових частин (установ) для упорядкування.

ВІДДІЛ (ОБЛІКУ)

 • Організація роботи таздійснення обліку архівних документів, у тому числі Національного архівного фонду, нарізнихвидах матеріальних носіїв інформації, що знаходяться на державному зберіганні.
 • Організація таздійснення робіт зі створення тапоповнення баз даних інформаційно-пошукових систем до документів.

ВІДДІЛ (УПОРЯДКУВАННЯ)

 • Організація та здійснення робіт спрямованих на науково-технічне упорядкування документів, що передані військовими частинами (установами) на державне зберігання до архіву або на договірних засадах.

27 вересня 2013, 17:22 | ID: 303 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 32430 //