Історична довідка

Зчасу прийняття Україною державної незалежності, розбудовою власних Збройних Сил постало питання створення Центрального архіву Міністерства оборони України. У директиві Головного штабу ЗС України від 11 квітня 1992 року № Д-115/1/083зазначено: «до 20 травня 1992 рокусформувати Центральний архів Міністерства оборони Українина фондах архіву штабу КВО і 300 окремої роти супроводження військових вантажів».

На першому етапі становлення архіву, коли йшов процес реформування Збройних Сил України та значного скорочення військових підрозділів, одним з головних його завдань було зберегти документи, що відображають історію Збройних Сил та перебувають в Україні і не допустити вивезення цих документів за межі держави.

Керівництво Центрального архіву розпочало роботу по створенню матеріально-технічної бази архіву. Було проведено ремонт приміщень на першому поверсі, так як архів штабу КВО займав лише 2-й поверх приміщення по вулиці Січневого повстання, 1 (зараз вул. Івана Мазепи, 1); перевірено наявність архівних справ, що зберігалися в архіві штабу КВО.

Час становлення архіву співпавз періодом виходу постанови Кабінету Міністрів України про заміну посвідчень загальносоюзного зразка учасників наслідків ліквідації аварії на ЧАЕС на посвідчення українського зразка. До архіву надходили численні запити від громадян, які бажали отримати архівні довідки, що могли підтвердити їх участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. «Партизани» нервують, архіваріуси «задихаються», — красномовно свідчить назва статті у газеті «Урядовий кур’єр» за 1993 рік, що відображає роботу архіву.

У зв’язку з тим, що окрім виконання запитів, архів комплектувався документами військових частин, установ і робота про прийманню назберігання цих документів, їхнього обліку, описування вимагала не меншої уваги, то відповідно до розпорядження начальника ГШ ЗС України від 20 серпня 1993 року з метою надання допомоги архіву у розгляді запитів та видання підтверджувальних документів особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, до Центрального архіву були відряджені 30 чоловік із військових частин Київського гарнізону.

1994 рік ознаменувався тим, що до архіву почали надходити особові справи військовослужбовців офіцерського складу, що перебували у відставці, які раніше зберігалися у військкоматах. Одночасно удосконалювалася система зберігання документів, для яких були виготовлені спеціальні коробки. Поступово документи із так званих паперових «пачок», в яких зберігалися справи, були перекладені у коробки. У цей же період до структури архіву введено лабораторію забезпечення збереженості документів, основним завданням якої стало проведення палітурних тареставраційних робіт, встановлено необхідне обладнання: паперово-різальну машину та картонно-різальний верстат.

1995 рік пам’ятний тим, що архів залучається до роботи по створенню нормативно-правової бази, наслідком чого стала розробка Тимчасової інструкції «Про особливості порядку здачі документів військових частин Збройних Сил України в архіви», затверджена начальником ГШ ЗСУ 29 вересня 1995 року.

Після прийняття Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», постанови Кабінету Міністрів України та директиви начальника Генерального штабу Збройних Сил України 20 серпня 1997 року Архів отримує статус Галузевого державного архіву Міністерства оборони України, утримується на правах управління ГШ Збройних Сил України, підпорядковується начальнику Генерального штабу ЗС України. Відповідно затвердженого Положення ГДА МОУ забезпечує постійне зберігання архівних документів, створених в процесі розбудови і діяльності Збройних Сил України, здійснює керівництво архівною справою в Збройних Силах України, разом з архівами оперативних командувань надає військовим частинам (установам) організаційно — методичну допомогу з вдосконалення та організації архівного діловодства у ЗС України.

У 1998 році наказом Міністра оборони України від 11.11.1998 № 400 затверджено Інструкцію з діловодства у Збройних Силах України, розробку якої безпосередньо здійснював Архів.

У 1999 році на зберігання до Архіву розпочинають надходити документи на плівкових носіях—кінодокументи відповідно Інструкції про порядок підготовки та передачі до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України кінодокументів, затвердженої наказом начальника ГШЗСУ від 14.12.1998 № 133.

У 2004 році до архіву надійшли профільні документи військових формувань, військових підрозділів, організацій, що охоплювали період від початку XIXсторіччя по 1917р.

У цей же час здійснюється приймання документів військових частин військ Цивільної оборони України на підставі розпорядження Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 30.07.2004р.№ 2-р.

Збільшення надходжень документів в Архів, не тільки на паперовій основі, а і кінодокументів, породжувало проблему нестачі площ для їх зберігання, тому наразі постало питання пошуку вільних площ для розширення фондів архіву. Проблема вирішувалася протягом тривалого часу і була розв’язана лише в 2006році, коли було відкрито комплекс архіву по вул. Бориспільській, 34, обладнаний відповідно стандартів та правил, якими керуються сучасні архівні установи.

У 2007 році затверджено нове Положення про галузевий державний архів Міністерства оборони України (спільний наказ Державного комітету архівів України та Міністерства оборони України від 03.07.2007року № 105/390).

У червні 2009 року відповідно до вимог директиви Міністра оборони України від 20.03.2009 №Д-322/1/02 сформовано Львівський та Одеський територіальні архівні відділи Галузевого державного архіву МО України.

2010 року внесені зміни до Положення про галузевий державний архів Міністерства оборони України (наказ Державного комітету архівів України та Міністерства оборони України від 16.08.2010 № 123/431).

Першим заступником Міністра оборони України 02 квітня 2012 р. затверджено Малюнок герба Галузевого державного архіву Міністерства оборони України та Малюнок пам’ятного нагрудного знаку «Галузевий державний архів Міністерства оборони України», які розроблені Відділом військової символіки та геральдики Генерального штабу Збройних Сил України спільно з Галузевим державним архівом Міністерства оборони України.

У 2013 році наказом Міністерства юстиції України та Міністерства оборони України від 11 лютого 2013 року № 246/5/82 затверджено Положення про галузевий державний архів Міністерства оборони України у новій редакції.

На кінець 2013 року Архів здійснив переміщення в межах м. Києва на нову територію — військове містечко № 233 за адресою: вулиця Бориспільська, 16.

З 2015 року до ГДА МОУ надходять на зберігання документи Штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, військових частин, особовий склад яких брав участь у її проведенні, а з 2018 року документи Об’єднаного командного пункту операції Об’єднаних сил.

У 2020 році наказом Міністерства юстиції України та Міністерства оборони України від 24 червня 2020 року №2180/5/221 затверджено нове Положення про галузевий державний архів Міністерства оборони України.

Архівні документи виконують свою важливу роль у захисті соціальних прав громадян, які звертаються до Архіву за довідками. Архівні документи використовуються численними користувачами для написання історії військових частин і установ, вирішення службових завдань, наукових досліджень тощо.

 

27 вересня 2013, 17:11 | ID: 302 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 13223 //