Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

Основним нормативно-правовим актом, що дає визначення поняттю публічна інформація та регулює порядок доступу до публічної інформації є Закон України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» не поширюється на відносини щодо отримання інформації у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом, стаття 2 Закону України «Про публічну інформацію», (тобто, запити соціально-правового характеру, відповідь на які базується на підставі архівних документів).

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» доступ до інформації, якою володіють архівні установи та яка не міститься в архівних документах, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Згідно вимог статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Галузевий державний архів Міністерства оборони України є розпорядником тільки інформації, пов’язаної з виконанням його обов’язків.

Порядок складання та подання запитів на інформацію

Запит на інформацію — це прохання особи до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України (розпорядника інформації) надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію подається громадянами або юридичними особами до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України в письмовій формі:

  • особисто — в прийомні дні;
  • поштою, електронною поштою чи факсом.

Запит подається в довільній формі, але при цьому він обов’язково повинен містити наступні відомості:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача;
  • поштову адресу, адресу електронної пошти або номер зв’язку (якщо є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит;
  • спосіб отримання інформації.

Галузевий державний архів Міністерства оборони України має право відмовити в задоволенні запитув таких випадках:

1. Архів не володіє і не зобов’язаний відповідно до його повноважень, передбачених законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит;

2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3. Особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4. Не дотримано вимоги щодо оформлення запиту на інформацію (вказана не вся необхідна інформація, яку має містити запит на інформацію).

Строк розгляду запитів на інформацію

Відповідь на запит про інформацію надається протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш, як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

 


27 вересня 2013, 17:25 | ID: 305 |


Переглядів: 30150 //