Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Графік роботи:понеділок—п’ятниця з 9.00 до 18.00, обідня перерва з 13.00 до 13.45, остання п'ятниця місяця - санітарний день.

Прийом запитів (заяв):понеділок, середа з 10.00 до 16.30.

Видача підготовлених інформаційних документів:

понеділок—четвер з 10 до 16.30, п’ятниця з 10 до 13.00.

Графік роботи читального залу: понеділок, середа з 9.30 до 16.30,

вівторок з 13.45 до 16.30, п’ятниця з 9.30 до 12.45, четвер — не працює.
Адреса архіву:02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 16.

Транспорт: станція метро «Червоний хутір», автобуси №№ 51, 63,

зупинка «вул. Старобориспільська»
Тел./факс +38 (044) 566-33-47
Тел.+38 (044) 566-15-84

Електронна адреса:  gdamou@post.mil.gov.ua

До уваги користувачів та відвідувачів!

З метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Галузевому держаному архіві Міністерства оборони України встановлено обмеження.

1. Подання заяв, запитів фізичними та юридичними особами щодо отримання архівних довідок здійснюється шляхом пересилання поштових відправлень та в дистанційному режимі засобами електронної пошти на адресу: gdamou@post.mil.gov.ua

Важлива інформація:

у зв’язку з випадками затримки від 1 до 3 діб надходження електронних заяв, запитів, особливо з електронної поштової скриньки gmail.com., причиною чого є політика адміністрування сервісу GoogIe, в тому числі перевірка електронних відправлень на СПАМ та НЕБЕЗПЕЧНІ ВІРУСИ, рекомендуємо дублювати направлення електронних листів або здійснювати їх надсилання з інших поштових сервісів − ukr.net, mail.ua.

2. З 20 березня 2021 року робота читальних залів Галузевого державного архіву Міністерства оборони України, Львівського та Одеського територіальних архівних відділів призупинена.

До користування документами у читальних залах допускаються тільки посадові особи, які виконують службові завдання.

Запис на відвідування читального залу можна здійснити за зверненням на поштову чи електронну адресу або за телефоном.

Вхід користувачів до читального залу дозволено тільки в масках (респіраторах), захисних рукавичках.

3. Приймання архівних документів на зберігання здійснюється тільки від військових частин (установ), підприємств, організацій, які розформовані, підлягають розформуванню або перебувають в процесі ліквідації.

Основні завдання ГДА Міноборони:

  • забезпечення збереженості документів, організація та ведення державного обліку документів НАФ;
  • організація формування НАФ профільними документами та іншими документами структурних підрозділів Міноборони і Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління, Державної спеціальної служби транспорту, зʼєднань, військових частин, військових навчальних закладів, установах і організаціях Збройних Сил України, підприємств, установ, що належать до сфери управління Міноборони, (далі — військові частини (установи), забезпечення комплектування документами з різними носіями інформації та створення умов для користування ними;
  • забезпечення впровадження державної політики у сфері архівної справи у структурних підрозділах Міноборони і Генерального штабу Збройних Сил України, військових частинах (установах) в межах своїх повноважень;
  • методичне забезпечення ведення архівної справи у структурних підрозділах Міноборони і Генерального штабу Збройних Сил України, військових частинах (установах) та участь у розробці проєктів нормативно-правових актів в межах компетенції ГДА Міноборони;
  • здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про НАФ та архівні установи, станом діловодства (у тому числі секретного) у структурних підрозділах Міноборони і Генерального штабу Збройних Сил України, військових частинах (установах);
  • організація роботи експертно-перевірної комісії ГДА Міноборони.

Завдання структурних підрозділів Архіву.

ВІДДІЛ АДМІНІСТРАТИВНО-КАДРОВОЇ РОБОТИ здійснює забезпечення діяльності архіву, ведення нетаємного діловодства, кадрової роботи, надає методичну допомогу з ведення нетаємного діловодства територіальним архівним відділам.

ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ забезпечує комплектування архіву та територіальних архівних відділів документами військових частин (установ), у тому числіособового походження, на всіх видах носіїв інформації, контролює своєчасну передачу військовими частинами (установами) архівних документів на державне зберігання до архіву та до територіальних архівних відділів, надає методичну допомогу представникам військових частин (установ) з питань формування та оформлення справ до передавання на державне зберігання до архіву, бере участь у виявленні та обліку профільних архіву документів історико-культурної спадщини України, в тому числі й за кордоном, надає пропозиції щодо повернення, придбання або відтворення їх у копіях.

ВІДДІЛ (УПОРЯДКУВАННЯ) організовує та здійснює роботи спрямовані на науково-технічне упорядкування документів, що передані військовими частинами (установами) на державне зберігання до архіву або на договірних засадах.

ВІДДІЛ (ОБЛІКУ) здійснює ведення державного обліку профільних документів Національного архівного фонду, незалежно від виду носія інформації та подає відповідні відомості до Державної архівної служби України, створює й удосконалює довідковий та обліковий апарат до документів, що знаходяться на зберіганні в Архіві.

ФОНДОВІ ВІДДІЛИ організовують та здійснюють роботи щодо забезпечення схоронності та обліку архівних документів; готують архівні довідки, копії документів та витяги з них, впроваджують інші способи використання відомостей, що містяться в архівних документах.

ВІДДІЛ ОБРОБКИ ЗАПИТІВ здійснює приймання від фізичних або юридичних осіб запитів на інформацію, що міститься в архівних документах, реєструє та організовує їх виконання, надає відвідувачам роз’яснення та рекомендації щодо можливого місцезнаходження необхідних документів.

ГРУПА ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ КОРИСТУВАЧІВ забезпечує користування архівними документами, укладає архівні довідки та інші інформаційні документи на запити.

ВІДДІЛ РЕСТАВРАЦІЙНИХ ТА ПАЛІТУРНИХ РОБІТ організовує та здійснює реставраційні, консерваційні, ремонтні та палітурні роботи, спеціальне фізико-хімічне (профілактичне) оброблення документів (справ) як архівного зберігання, так і прийнятих від військових частин (установ) для науково-технічного упорядкування.

РЕЖИМНО-СЕКРЕТНЕ ВІДДІЛЕННЯ здійснює контроль за станом режиму секретності,веде секретне діловодство в архіві,запобігає розголошенню секретної інформації та втраті її матеріальних носіїв, забезпечує режим секретності під час проведення усіх видів секретних робіт в архіві.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ здійснює  фінансово-господарської діяльності Архіву, законне та ефективне використання бюджетних коштів, організовує надання на договірних засадах платних послуг відповідно до чинного законодавства, ведення бухгалтерського обліку, контроль за оперативним обліком товарно-матеріальних цінностей в архіві, складання та вчасне подання фінансової і бюджетної звітності, дотримання фінансової дисципліни.

Відомості про фонди та склад документів ГДА МОУ

СТАНОМ НА 01.01.2021

Обсяг фондів

7056

Обсяг одиниць зберігання

707661

Галузевий державний архів Міністерства оборони України (далі — Архів), територіальні архівні відділи ГДА МОУ у Львові та Одесі (далі — ТАВи) зберігають комплекс документів військової галузі.

На зберіганні перебувають документи військових формувань, частин, установ, організацій за період від початку XIX сторіччя і по сьогодення.

Документи військових формувань, установ, організацій періоду XIX століття по 1917р. представлені фондамибатальйонів, шпиталів, піших дружин, комісій, комітетів, лазаретів, майстерень, потягів, пунктів, військових слідчих, польових судів, управлінь, польових рухомих військових хлібопекарень, тилових етапів тощо. Значний комплекс документів належить до періоду Першої світової війни.

Документи військових формувань, установ, організацій періоду 1919–1923 років представлені фондами військових комісаріатів (волосних, повітових, Київським окружним, Київським губернським), військових рад, управління продовольчого забезпечення Київської губернії, уповноваженого Київського губернського управління військово-продовольчого забезпечення по повітам: Переяславському, Таращанському,Чорнобильському.

Архів зберігає незначну кількість документів військових частин, установ періоду 1924 —1945років, у тому числіДругої світової війни.Події Другої світової війни відображені у документах, створених значно пізніше описуваних подій.

Архіву та ТАВам, залишилися документи, що належали окружним архівам Управлінь Київського, Прикарпатського, Одеського військових округів. Однак, комплекс цих документів неповний, оскільки значна частина документів періоду СРСР була передана на зберігання до центральних військових архівів Міністерства оборони СРСР. Фонди розділено кордонами держав. Інколи потрібну інформацію щодо історії військової частини, установи або захисту соціальних прав громадян можна отримати звертаючись із запитами на адресу декількох архівів, зазвичай, до Центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації (колишній Центральний архів Міністерства оборони СРСР).

В Архіві зберігаються документи фондів Управлінь Київського та Одеського військових округів, Військової Ради КВО, військових частин, установ, організацій, вищих військових навчальних закладівперіоду 1950–1991 років. Серед документів: історичні формуляри (довідки), накази та директиви командувачів військами округів, донесення і пропозиції щодо виконання розпорядчих документів Міністра оборони СРСР, накази начальників інших органів військового управління, командирів військових частин, документи з особового складу тощо.

Архів зберігає фонди—колекції: «Колекція особових справ», «Колекція видань, наказів, директив Міністра оборони СРСР і начальника Генерального штабу ЗССРСР», «Послужні списки солдат періоду Першої світової війни», «Колекція штатів, табелів до штатів та переліків змін до них військових частин та закладів Збройних Сил України (СРСР), НГУ».

Фонди військових училищ, академій радянського періоду зберігають окрім різних наказів, звіти з наукової діяльності, матеріали засідань вчених рад, документи стосовно навчання військовослужбовців іноземних армій, доповіді про стан військової дисципліни.

На зберіганні в Архіві є фонди з документами, що містять інформацію про залучення військових частин, окремих військовослужбовців до виконання спеціальних завдань під час подій в Угорщині у 1956-1957 роки, Чехословаччині у 1968 році, на територіях іноземних держав: Ангола, Афганістан, В’єтнам, Ефіопія, Корея, Мозамбік, Сирія ін.

Документи радянського періоду представлені у фондах військових частин, що приймали участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Серед документів: історичні довідки, накази (по стройовій частині, накази про виїзди (роботу) на ЧАЕС), книги (журнали) обліку доз опромінення, алфавітні книги.

Фонд «Колекція кінофільмів» містить кінопрокатні копії військово—навчальних, хронікальних фільмів, створених кіностудією Міністерства оборони СРСР у період 1959-1991 років. Серед кінодокументів фільми про різні види та роди військ, з воєнною та зарубіжною хронікою: «Битва за Дніпро» (1977р.), «Визволення Правобережної України» (1978р.), «Яссько-Кишинівська операція» (1977р.), «Іноземна військова кінохроніка» (1981р.), «Протитанкові засоби Сухопутних військ держав НАТО» (1984р.) та ін.

Фонди періоду незалежності України представлені в Архіві фондами структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління, військових частин, навчальних закладів, установ і організацій Збройних Сил України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.

Архів зберігає накази та директиви Міністра оборони України, його заступників, накази начальника Генерального штабу Збройних Сил України, доповіді, розпорядження, листування Міноборони з різних питань, у тому числі з Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, іншими відомствами, документи про участь військовослужбовців ЗСУ у миротворчих місіях у складі Сил ООН на територіях держав колишньої Югославії, Іраку, Лівані, Ліберії, С’єрра— Леоне.

Події, пов’язані із проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей,знайшли своє відображення у документах за 2014-2018 роки, що надійшли на зберігання до Архіву. У 2018 році до Архіву почали надходити архівні документи операції Об’єднаних сил.


17 вересня 2013, 20:07 | ID: 52 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 385922 //