Питання та відповіді

1. Чим була викликана необхідність впровадження служби у військовому резерві?

Впровадження служби у військовому резерві було викликано необхідністю:

гарантованого та оперативного доукомплектування бойових військових частин підготовленими, патріотично налаштованими громадянами у мирний та воєнний час;

заміни старої системи примусового призову під час мобілізації до лав Збройних Сил, яка існувала з радянських часів, на нову, засновану на виключно добровільних та патріотичних принципах комплектування військових частин, яка супроводжується фінансовою, соціальною та правовою підтримкою громадян-резервістів на протязі всього часу проходження служби у військовому резерві.

2. Яка мета служби у військовому резерві?

Служба у військовому резерві запроваджується з метою планомірної підготовки резервістів для комплектування Збройних Сил України особовим складом у мирний та воєнний час шляхом набуття та підтримання на належному рівні вмінь і навичок за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

3. Хто такі резервісти ?

Резервісти – це громадяни України, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

4. Яка категорія громадян має право проходити службу у військовому резерві?

Громадяни України в добровільному порядку можуть бути прийняті на службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань.

В особливий період до військового оперативного резерву в обов’язковому порядку зараховуються військовослужбовці, які звільнені з військової служби за призовом під час мобілізації, строкової служби, військової служби за контрактом.

Службу у військовому резерві проходять громадяни України незалежно від статі, придатні до військової служби за станом здоров’я, професійними та моральними якостями, та які не досягли граничного віку перебування у запасі другого розряду (60 років  для рядового, сержантського, старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, 65 років  для вищого офіцерського складу).

5. Якщо безробітний укладе контракт на проходження служби у військовому резерві, чи не втратить він статус безробітного?

У відповідності до чинного законодавства, резервісти не належать до зайнятого населення в Україні і мають право бути визнаними безробітними та зареєстрованими у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

6. Яка різниця між проходженням служби у військовому резерві та виконанням військового обов’язку в запасі?

Резервісти, на відміну від військовозобов’язаних, проходять планомірну військову підготовку.

В мирний час резервісти, на відміну від військовозобов’язаних, проходять службу виключно на добровільній основі. Вони свідомо вибирають військову справу та укладають контракт з державою.

Резервісти за успішне виконання програми підготовки протягом року отримують грошову винагороду.

Резервісти прибувають до військової частини за викликом її командира протягом 24 годин. Строк прибуття військовозобов’язаних, призначених до військової частини по мобілізації, складає від 2 до 29 діб.

7. Який соціальний і правовий захист резервістів, призваних на збори, членів їх сімей?

Держава забезпечує соціальний і правовий захист резервістів, які виконують обов’язки служби у військовому резерві, призваних на навчальні та спеціальні збори, членів їх сімей, а також членів сімей резервістів, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час виконання службових обов’язків або постраждали у полоні в ході бойових дій (війни), в умовах надзвичайного стану.

Соціальний і правовий захист резервістів, які виконують обов’язки служби у військовому резерві, призваних на навчальні і спеціальні збори, та членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та інших нормативно-правових актів.

8. Які права відносно резервістів надані командирам, військовим комісарам?

Згідно з чинним законодавством командир військової частини уповноважений:

під час мобілізації призивати резервіста на військовому службу;

у мирний час залучати резервіста:

на навчальні збори під час проведення основних заходів підготовки підрозділів.

9. Як здійснюється підготовка резервістів?

Резервісти щороку залучаються на навчальні збори під час активних практичних заходів підготовки (навчання, тренування, бойові стрільби) своїх підрозділів. Загальна тривалість підготовки резервістів до 30 діб на рік. За необхідності цей термін може бути збільшений до 3-х місяців.

10. Скільки і що отримує резервіст під час проходження служби у військовому резерві ?

Резервістам, які виконали програму підготовки навчальних зборів, виплачується грошова виплата у таких розмірах, грн.:

вищому офіцерському складу

2 х

Один мінімальний прожитковий мінімум на місяць

старшому офіцерському складу

1,9 х

молодшому офіцерському складу

1,8 х

прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам

1,7 х

сержантському і старшинському складу

1,6 х

рядовому складу

1,5 х

Наприклад, для сержантського і старшинського складу грошова виплата з 01.01.2018 року буде складати 1762 х 1,6 = 2819 грн.

Добові за 30 діб у таких розмірах, грн.:

вищому офіцерському складу

900

старшому офіцерському складу

720

молодшому офіцерському складу

630

прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам

630

сержантському і старшинському складу

540

рядовому складу

360

Резервістам, які виконали програму підготовки, не вчиняли правопорушень, пов’язаних із проходженням служби у військовому резерві, виплачується одноразове грошове заохочення за рік у таких розмірах, грн.:

вищому офіцерському складу

3 100

старшому офіцерському складу

2 800

молодшому офіцерському складу

2 500

прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам

2 200

сержантському і старшинському складу

1 900

рядовому складу

1 600

За призваними на збори військовозобов’язаними та резервістами на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації (не менше ніж 3200 грн.) незалежно від підпорядкування і форм власності.

Резервістам з числа непрацюючих на весь термін виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до військової частини і назад, виплачується грошове забезпечення з розрахунку одного мінімального прожиткового мінімуму на місяць, який станом на 01.01.2018 року складатиме 1 762 грн.

11. Якщо резервіст захворів під час виконання ним обов’язків служби у військовому резерві?

Якщо резервіст захворів під час виконання ним обов’язків служби у військовому резерві і продовжує хворіти після закінчення терміну виконання цих обов’язків, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення терміну виконання цих обов’язків, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.


24 червня 2014, 15:02 | ID: 3203 |


Переглядів: 15802 //