Пресконференція Міністра оборони щодо створення при відомстві Офісу з підтримки змін та Громадської антикорупційної ради

27 квітня 2023, 12:15 | ID: 69718
Пресконференція Міністра оборони щодо створення при відомстві Офісу з підтримки змін та Громадської антикорупційної ради

У п’ятницю, 28 квітня 2023 року, Міністр оборони Олексій Резніков презентує новоутворені консультативно-дорадчі органи при Міноборони - Громадську антикорупційну раду та Офіс з підтримки змін.
У рамках заходу відбудеться пресконференція Міністра оборони і представників двох зазначених позаштатних структур при Міноборони.

Мета обох позаштатних структур при Міністерстві, у першу чергу: розвиток оборонної сфери, а також - забезпечення транспарентності і залученості громадянського суспільства до покращення процесів обороноздатності нашої держави.
Ціль Антикорради, зокрема, — налагодити механізми відкритості у взаємодії оборонного відомства з суспільством.Офіс з підтримки змін має стати платформою для трансформацій у Міноборони, у тому числі у вдосконаленні процесів оборонного менеджменту. До речі, перша реформа буде націлена на сферу державних закупівель.

Захід відбудеться - оновлений час 11:00.


Точне місце проведення буде повідомлене представникам ЗМІ після підтвердження акредитації.
Заявки на акредитацію приймаються до 09:00 28 квітня на електронну адресу [email protected] за формою:

Прізвище, ім’я  
Назва медіа  
Номер прескарти акредитації ЗСУ  
Контактний телефон та електронна адреса  


 *Наявність прескарти Збройних Сил України - обов’язкова.

 

On Friday, 28 April 2023, the Minister of Defence Oleksii Reznikov presents newly created consultative-advisory bodies under the Ministry of Defence – Public anti-corruption council and Office for support of changes. In the framework of the event the press-conference of the Minister of Defence and representatives of two above mentioned non-staff structures will take place.


The aim of both non-staff structures under the Ministry is primarily to develop defence domain, as well as provide for transparency and involvement of civic society to the improvement of defence capability processes of our state. An objective of the anti-corruption council, in particular is to adjust transparency mechanism for cooperation of the defence agency with society. The Office for support of changes should become a platform for transformations in the Ministry of Defence, including improvement of the defence management processes. By the way, the first reform will be aimed at the defence procurement domain.


The event will take place at - updated time 11 HRS. Media representatives will be informed on the location after confirmation of accreditation. Requirements for accreditation are to be submitted until 09:00 am of 28 April to the e-mail: [email protected] 
The form for accreditation:

First, second name  
Media name  
Number of the AFU accreditation press-card*  
Contact number and e-mail  

*AFU accreditation press-card is obligatory.