3 серпня до Дня Повітряних Сил ЗСУ Національний Банк введе в обіг пам'ятну монету «Повітряні Сили Збройних Сил України»

31 липня 2020, 15:59 | ID: 59017
3 серпня до Дня Повітряних Сил ЗСУ Національний Банк введе в обіг пам'ятну монету «Повітряні Сили Збройних Сил України»

Як повідомляє офіційний сайт Національного Банку України, монета буде присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України, потужному і технологічному виду Збройних Сил України, який є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, гарантування миру і безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони і міжнародними партнерами.

На аверсі монети буде розміщено: малий Державний Герб України (ліворуч), напис УКРАЇНА (угорі півколом); рік карбування монети 2020 (праворуч); у центрі — зображення емблеми Повітряних Сил Збройних Сил України, під якою — логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; номінал 10 ГРИВЕНЬ (унизу).

На реверсі монети на тлі дзеркального абрису літака буде зображено бойовий літак Повітряних Сил Збройних Сил України та вгорі написи: ПОВІТРЯНІ/СИЛИ (на матовому тлі), ЗБРОЙНИХ/СИЛ/УКРАЇНИ (на тлі абрису літака).