В НУОУ провели «Курс англійської мови з удосконалення знань і умінь» для слухачів та офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня

09 липня 2020, 14:00 | ID: 58637
В НУОУ провели «Курс англійської мови з удосконалення знань і умінь» для слухачів та офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня В НУОУ провели «Курс англійської мови з удосконалення знань і умінь» для слухачів та офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня В НУОУ провели «Курс англійської мови з удосконалення знань і умінь» для слухачів та офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня В НУОУ провели «Курс англійської мови з удосконалення знань і умінь» для слухачів та офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня В НУОУ провели «Курс англійської мови з удосконалення знань і умінь» для слухачів та офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня В НУОУ провели «Курс англійської мови з удосконалення знань і умінь» для слухачів та офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня

Серед основних вимог, декларованих у Цілях партнерства Україна ‒ НАТО, є необхідність впровадження у вищі військові навчальні заклади України викладання англійською мовою окремих фахових дисциплін і штабних процедур за стандартами НАТО та володіння англійською мовою усіма випускниками ВВНЗ на рівні СМР-2.

З цією метою, у перспективні програми підготовки військовиків на Курсах лідерства для офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня (L3), які проходять у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, було внесено принципову корективу, а саме: проведення певної частки занять (не менше 60% контактних годин) англійською мовою.

Система підготовки на мовних курсах ґрунтується на інноваційних підходах. Після ретельного опрацювання навчальної план-програми Курсів лідерства рівня (L3), науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов навчально-наукового центру іноземних мов НУОУ розробили “Курс англійської мови з удосконалення (оновлення) знань і умінь”, стратегічною метою якого є підготовка слухачів в обсязі, що забезпечує удосконалення іншомовної комунікативної компетентності у основних видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні та письмі) на рівні СМР-2 відповідно до мовного стандарту НАТО STANAG 6001.

Курс англійської розрахований на чотиритижневе інтенсивне навчання і самостійну підготовку. Концепт курсу було запозичено у болгарських партнерів України за проєктом Бюро міжнародної мовної координації (BILC) і орієнтовано виключно на мовну підготовку кандидатів на навчання на Курсах лідерства для офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня. Умовою зарахування на “Курс англійської мови з удосконалення (оновлення) знань і умінь” був обов’язковий вхідний рівень володіння мовленнєвими компетентностями на рівні, на нижчому від СМР 1+.

Результати рубіжного тестування засвідчили про готовність слухачів продовжувати навчання на курсі L-3 англійською мовою. Викладання, за задумом керівництва Національного університету оборони, здійснюватимуть провідні наукові та науково-педагогічні працівники НУОУ, які отримали освіту за фахом, або пройшли професійну підготовку у європейських та західних закладах військової освіти. Плідна співпраця університету з зарубіжними колегами гарантуватиме можливість залучати до участі в проведенні лекцій та семінарських занять іноземних радників та фахівців країн-партнерів.