Генерал-лейтенант Руслан Хомчак визначив пріоритетні завдання для Збройних Сил України

23 травня 2019, 12:30 | ID: 49937
Генерал-лейтенант Руслан Хомчак визначив пріоритетні  завдання для  Збройних Сил України

Найголовніше завдання – збереження життя і здоров’я особового складу. Воно має лежати в основі всіх управлінських рішень, як в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у повсякденній діяльності. Про це сьогодні, 23 травня 2019 року, зазначив новопризначений начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак під час офіційної церемонії представлення керівному складу   оборонного відомства та Збройних Сил України.

– Найвища цінність – це людина, – наголосив генерал-лейтенант Руслан Хомчак. 

Також начальник Генерального штабу визначив основні напрямки діяльності Збройних Сил:

припинити застосування у діяльності посадових осіб Збройних Сил України принципів ручного управління, підміни виконання обов’язків підлеглих командирів, окозамилювання, суцільну показуху та видавання бажаного за дійсне;

забезпечити функціонування управлінської вертикалі в усіх ланках з дотриманням прав і обов’язків командирів відповідно до законодавства та персональну відповідальність за стан справ у підпорядкованих органах військового управління, військах і силах;

організувати роботу щодо неухильного дотримання всіма військовослужбовцями вимог законодавства України та військових статутів. Забезпечити особисту взірцевість командирів та начальників усіх рівнів у виконанні службових обов’язків. Сучасний командир повинен поєднувати у собі патріотизм, професійну компетентність, особисту дисциплінованість, ініціативність та творчий підхід до справи, враховувати соціальні аспекти діяльності, бути чуйним до людей, їхніх потреб і проблем, бути прикладом у службі та побуті;

проаналізувати стан забезпечення Збройних Сил, внести корективи, в першу чергу, з урахуванням потреб солдат, які воюють, та пропозицій, що надаються командирами взводів, рот, батальйонів та бригад;

припинити корупційні прояви у підпорядкованих військових організмах, усунути наявні корупційні ризики;

провести інвентаризацію матеріальних засобів, прийняти рішення по втратам, нестачам  та посадовим особам, які допустили правопорушення, розкрадання, виведення з ладу військового майна та  техніки;

організувати проведення правової підготовки особового складу, цілеспрямованої та ефективної роботи по запобіганню правопорушень, формування у військовослужбовців високих ідейних та моральних цінностей, дотримання законодавства України;

забезпечити підготовку військ за стандартами НАТО з впровадженням досвіду, набутого  в ході проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, створити сучасну навчально-матеріальну базу;

провести огляд готовності Збройних Сил та органів місцевої влади до проведення територіальної оборони держави;

підняти рівень індивідуальної підготовки військовослужбовців, організувати планову, послідовну методично якісну підготовку органів військового управління та штабів;

ретельно продумати заходи підготовки військ, визначальним у їх проведенні має бути не кількість, а якість;

забезпечення функціонування системи підтримання озброєння та військової техніки у справному стані, у тому числі своєчасне технічне обслуговування та ремонт;

забезпечити безпеку арсеналів, баз та складів Збройних Сил України;

розробити систему військово-патріотичного виховання, яка базується на європейському виборі України;

створити належні умови служби особового складу, вжити дієвих заходів щодо покращення морально-психологічного стану військовослужбовців та членів їхніх сімей;

продовжити реформування Збройних Сил у раніше визначені терміни;

оптимізувати організаційно-штатну структуру Збройних Сил, забезпечити готовність військових частин за показником «укомплектованість особовим складом»;

перейти у визначені терміни на J-структуру, у першу чергу реформувати Генеральний штаб;

налагодити системну роботу з громадськими та волонтерськими організаціями, залучити громадянське суспільство до процесу реформ та реальних змін у Збройних Силах;

забезпечити виконання взяти міжнародних зобов’язань, поглибити співробітництво у сфері оборони щодо приєднання до загальноєвропейської системи безпеки;

у ході виконання завдань в операції Об’єднаних сил забезпечити адекватне та ефективне застосування сил та засобів по тих, хто порушує Мінські домовленості.              

  –  Це основні пріоритетні завдання, які я в першу чергу ставлю для себе і вимагаю взяти за основу діяльності всього особового складу Збройних Сил України, – підкреслив генерал-лейтенант Руслан Хомчак.  

Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України