У Збройних Силах України відбудеться Тиждень охорони праці

19 квітня 2019, 11:50 | ID: 49094

Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006 в нашій країні відзначається Всесвітній день охорони праці.

Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом: «Безпечне та здорове майбутнє праці».

З огляду на зобов’язання, взяті нашою країною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергетики та їхніми державами-партнерами, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-vii, уряд своїм розпорядженням від 12 грудня 2018 року № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (далі — Концепція) і затвердив План заходів щодо її реалізації.

Концепція є основою для впровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої за принципами запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

Сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці, що ґрунтується на відповідальності роботодавців за забезпечення безпеки та здоров’я працівників у всіх аспектах, пов’язаних з роботою, на зобов’язанні роботодавців постійно пристосовуватися до мінливих обставин, вживати необхідних заходів для створення умов, безпечних для життя і здоров’я працівників, забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.

Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризиками створить підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекою та гігієною праці, розвитку та зміцнення трудового потенціалу нашої країни.

У процесі реалізації окреслених завдань ефективними заходами будуть інформаційно-роз’яснювальні компанії, зокрема заняття, огляди-конкурси тощо.

Отже, з метою удосконалення роботи з попередження виробничого травматизму та професійних захворювань та з нагоди святкування Всесвітнього Дня охорони праці, відповідно до Плану діяльності Міністерства оборони України на 2019 рік, у Збройних Силах України в період з 22.04.2019 по 26.04.2019 заплановано проведення Тижня охорони праці.

Протягом Тижня охорони праці у структурних підрозділах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, видах Збройних Сил України, військах оперативних командувань, військових частинах, закладах, установах, організаціях, підприємствах та їх об’єднаннях, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, інших органах військового управління планується проведення таких заходів:

22.04.2019 — інструктивного заняття з пропаганди створення безпечних і здорових умов праці, присвяченого Дню охорони праці, на тему: «Безпечне та здорове майбутнє праці»;

22 — 26.04.2019 — оновлення (створення) куточків, стендів із питань охорони праці, наповнення їх матеріалами на тему: «Безпечне та здорове майбутнє праці», розробка економічних методів впливу для створення безпечних методів праці;

22 — 26.04.2019 — перевірок комісіями з питань охорони праці органів військового управління, військових частин стану охорони праці, узявши на озброєння принцип запобігання небезпечних дій, з метою попередження травматизму та профілактики професійних захворювань, впроваджуючи ризико-орієнтовану систему управління охороною праці, зі складенням відповідних актів за їх результатами;

22 — 26.04.2019 — позачергових засідань комісій з питань охорони праці органів військового управління і військових частин щодо стану охорони праці (у тому числі: фінансування заходів з охорони праці, забезпечення працівників та військовослужбовців спеціальним одягом, спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту, дотриманням соціальних прав та гарантій працівників), організації безпечного ведення робіт та інших заходів профілактичного спрямування;

22 — 26.04.2019 — оглядів-конкурсів із визначенням найкращих підрозділів та військових частин, які забезпечили у 2018 році якісне функціонування системи управління охороною праці;

23 — 26.04.2019 — занять з особовим складом військових частин відповідно до Плану заходів за темами:

«Організація проведення профілактичних та запобіжних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів під час виконання робіт, планування фінансування заходів охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю військовослужбовців та працівників» — 2 години.

«Створення нешкідливих умов праці на робочому місці. Організація роботи з атестації робочих місць» — 2 години.;

«Порядок допуску військовослужбовців та працівників Збройних Сил України до самостійного виконання робіт» — 1 година

«Дотримання вимог безпеки та охорони праці при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, разових (непостійних) робіт» — 1 година.

26.04.2019 — підведення підсумків стану охорони праці та роботи з попередження травматизму та профілактики професійних захворювань.

З урахуванням конкретної специфіки діяльності військових частин (закладів, установ, підприємств), рівня травматизму та професійних захворювань пропонується включати до плану проведення Тижня охорони праці інші додаткові заходи.

Результати проведення Тижня охорони праці у Збройних Силах України та стан роботи щодо попередження травматизму під час виконання робіт пропонується проаналізувати на службових нарадах з керівним складом підпорядкованих військових частин у квітні-травні місяці поточного року з виданням відповідних наказів.