Міністр оборони підписав наказ про затвердження Порядку організації в системі Міністерства оборони внутрішнього контролю та управління ризиками

16 квітня 2019, 12:55 | ID: 49108

З метою реалізації низки вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про національну безпеку України», постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001» наказом Міністерства оборони України від 02 квітня 2019 року № 145 затверджено Порядок організації в системі Міністерства оборони України внутрішнього контролю та управління ризиками.

Документом визначено механізм організації, функціонування і координації внутрішнього контролю та управління ризиками на всіх рівнях управління у системі Міністерства оборони України. Розробка документа здійснювалася при активній підтримці іноземних радників США та Великої Британії, а його зміст у повній мірі враховує кращі практики і міжнародні стандарти, які застосовуються у країнах НАТО.

Внутрішній контроль у системі Міністерства оборони України буде спрямовано на посилення відповідальності керівників за управління і розвиток кожної бюджетної установи в цілому (управлінська відповідальність та підзвітність) та якісне виконання ними завдань з планування та організації діяльності, формування адекватної структури внутрішнього контролю, нагляду за здійсненням внутрішнього контролю та управління ризиками для досягнення мети та результатів діяльності, а рішення, зокрема фінансові, виконуватимуться з урахуванням принципів законності, економічності, ефективності та прозорості.

Упровадження ефективних моделей внутрішнього контролю та управління ризиками сприятиме скороченню негативних чинників, які можуть вплинути на досягнення визначених цілей оборонної реформи, зводячи до мінімуму ризики, пов’язані з корупцією та втратами.

Нормативне врегулювання зазначених питань засвідчує завершення в оборонному відомстві заходів з формування одного з двох ключових елементів системи Державного внутрішнього фінансового контролю — внутрішнього контролю, а також його гармонізацію з запровадженим у попередні роки внутрішнім аудитом, як це передбачено Стратегією реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р.

За матеріалами Головної інспекції Міністерства оборони України