Порядок співпраці з журналістами, які працюють в районі проведення операції Об’єднаних сил

24 квітня 2018, 20:40 | ID: 40130

Шановні колеги!

Для полегшення роботи цивільних журналістів та працівників ЗМІ щодо висвітлення проведення операції Об’єднаних сил започатковано наступний порядок.

1. Тричі на тиждень (щонеділі, щосереди та щоп’ятниці) до 16.00 через Прес-центр командування Об’єднаних сил (pressjfo@ukr.net) буде формуватися список цивільних журналістів, працівників ЗМІ, які виявили бажання працювати на об’єктах (органах військового управління, військових частинах, районах (місцях) їх дислокації, підготовки та виконання завдань за призначенням) в районі проведення операції Об’єднаних сил, із зазначенням:

— Прізвища, ім’я та по-батькові представників ЗМІ, номері прес-карт,

— марки і державних номерів автомобілів;

— бажаного місця роботи та маршруту висування.

2. Список визначених представників ЗМІ буде доводитися телеграмою до органів військового управління та військових частин.

3. Для організації роботи цивільних журналістів, працівників ЗМІ на кожному з визначених об’єктів Об’єднаних сил будуть призначатися відповідні посадови особи.

4. Для підтвердження права цивільних журналістів, працівників ЗМІ на відвідання об’єктів, перетин блокпостів тощо буде здійснюватися перевірку через відповідну чергову службу за списком, сформованим Прес-центром ОС.

Разом з тим, у разі виникнення ситуацій, пов’язаних з різкою зміною обстановки в районі проведення операції ОС, або будь-яких інших непередбачуваних обставин, що виникають під час роботи з вітчизняними та іноземними журналістами (зміни у складі знімальних груп та їх автотранспорту, корегування маршрутів тощо), прес-центр ОС проводитиме щоденну акредитацію журналістів для надання їм можливості оперативної роботи!


 

Порядок оформлення та використання прес-карт представниками ЗМІ щодо висвітлення діяльності Об’єднаних сил

Коротка інструкція для отримання прес-карт представниками ЗМІ

1 крок: Акредитація в Прес-центрі об’єднаних сил

Представник ЗМІ, що не був раніше акредитованим СБУ, має надіслати до Прес-центру об’єднаних сил лист на бланку засобу масової інформації з проханням акредитувати відповідних працівників. У листі необхідно вказати прізвище, ім’я, по-батькові, посади представників ЗМІ, їхні контактні телефони, а також зазначити термін відрядження. Лист має бути підписаний керівником засобу масової інформації та засвідчений печаткою. До листа необхідно додати копії паспортів (1-2 сторінка) представників ЗМІ, та їхніх журналістських посвідчень, що підтверджує приналежність особи до вказаного засобу масової інформації.

Для прискорення акредитації можна надсилати скановані електронні копії зазначених документів електронною поштою за адресою: accreditation@ukr.net

Телефон для довідок: +380 44 255-51-86, +38 098 671 30 40

2 крок: Оформлення прес-карти в прес-центрі об’єднаних сил

Після отримання відповідної попередньої акредитації від Прес-центру (протягом одного робочого дня й більше), представник ЗМІ повинен надіслати на електронну пошту accreditation@ukr.net свою фотокартку для оформлення прес-картки.

Телефон прес-центру ОС для довідок:+38 098 671 30 40

3 крок: Отримання прес-карти

Прес-карту можна отримати:

в Прес-центрі об’єднаних сил (місто Краматорськ, вул.Олекса Тихого, 16в).

Телефон для довідок: +38 098 671 30 40

Примітка

Якщо представник ЗМІ вже був акредитований Прес-центром об’єднаних сил і у нього спливає шестимісячний термін її дії, він повинен звернутися до Прес-центру об’єднаних сил для оформлення акредитації на новий термін.

У зверненні слід вказати номер діючої прес-картки та можливі зміни особистої інформації (засобу масової інформації, громадянства, прізвища тощо). Далі слід діяти за вищезазначеним алгоритмом.

З метою підвищення обізнаності журналістів з військових питань, набуття знань та навичок діяти в екстремальних ситуаціях, Міністерство оборони України організовує та проводить спеціалізовані курси для представників ЗМІ. Після успішного проходження навчання «курсантам» видається прес-картка іншого кольору.

Прес-картки акредитації АТО дійсні до закінчення терміну їх дії, але не пізніше
01 серпня 2018 року!!!

Загальні положення:

Прес-карта — це персоналізований документ, який засвідчує права представників засобів масової інформації (далі — ЗМІ) щодо виконання редакційних завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил (далі — ООС), а також в районах виконання завдань та дислокації військових частин ЗСУ та /або підрозділів з їх складу відповідно до встановленого командуванням Об’єднаних сил порядку.

Прес-карту може отримати представник ЗМІ, який акредитований прес-центом Об’єднаних сил на виконання редакційних завдань в районі проведення ООС. Для цього представник ЗМІ, після отримання відповідної попередньої акредитації, має зателефонувати до прес-центру ОС за номером 098 671 30 40.

При отриманні прес-карти представник ЗМІ та допоміжний (технічний) персонал повинен представити документи, що засвідчують особу (паспорт та редакційне посвідчення), надати фото (в електронному вигляді) та підписати письмові зобов’язання щодо:

— дотримання встановлених правил перебування (у тому числі проведення зйомок) на об’єктах Об’єднаних сил в районі проведення операції Об’єднаних сил;

— нерозголошення інформації, яка може завдати шкоди у виконанні завдань силами і засобами Об’єднаних сил тощо.

Технічний персонал приписується до особи, яка володіє прес-карткою, за її попереднім запитом (за телефоном 098 671 30 40 або через електронну пошту accreditation@ukr.net) не пізніше 16.00 напередодні дня відвідування військового об’єкту.

Власник карти несе особисту відповідальність за відповідність допоміжного (технічного) персоналу наданим запитам та дотримання ними встановлених правил.

Всі зазначені вище особи під час пересування в районі проведення ООС повинні мати при собі документи, що засвідчують особу. У разі відсутності таких документів представники ЗМІ до району проведення ООС допускатися не будуть.

Про наданий дозвіл представникам ЗМІ на відвідування військового об’єкту Об’єднаних сил та маршрути їх пересування прес-центр інформує відповідних командирів (начальників) у зоні відповідальності (на підпорядкованих військових об’єктах), де планують перебувати зазначені представники ЗМІ.

Обов’язки власника прес-карти

Про необхідність виконувати редакційні завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил представник ЗМІ має попередити напередодні (але не пізніше 16.00) Прес-центр об’єднаних сил через електронну пошту pressjfo@ukr.net та сповістити: назву телеканалу (видання); склад знімальної групи та номери прес-карт; контактний телефон журналіста та редакції; марку, номер та колір автомобіля; маршрут пересування та мету відвідування (тему редакційного завдання та орієнтовні питання).

По прибуттю до місця виконання редакційного завдання власник карти повинен надати документи, що посвідчують особу та прес-карту, оповістити старшу військову посадову особу на даному військовому об’єкті про:

— узгодження з прес-центром ОС порядку виконання редакційного завдання на даному об’єкті (або порядку пересування у зазначеному районі);

— склад знімальної групи, з якою він пересувається.

Після перевірки відповідних документів представники ЗМІ будуть допущені до подальшої роботи або пересування в районі проведення операції Об’єднаних сил

У разі відсутності відповідних документів або неузгодження з прес-центром представники ЗМІ можуть бути не допущені до відвідування військового об’єкту (пересування у зазначеному районі, перетину блокпосту тощо).