Діяльність Науково-дослідного центру ЗС України «Державний океанаріум» у Севастополі визнана неефективною та має ознаки корупційних дій — результати службового розслідування

08 лютого 2014, 16:52 | ID: 1338

За ініціативою керівництва Міністерства оборони України у розташованому у Севастополі Науково-дослідному центрі Збройних Сил України «Державний океанаріум» було проведено низку інспекційних заходів.

У жовтні 2013 року в установі працювали аудитори Рахункової палати України, які виявили серйозні недоліки в роботі посадових осіб океанаріуму, пов’язані з неефективним використанням державних коштів. За матеріалами аудиту було проведено розслідування і усунений з посади директор установи з подальшим призначенням на цю посаду військового керівника. Наступним кроком стала робота в океанаріумі у січні 2014 року Головної інспекції Міністерства оборони України, яка вивчала наявні проблеми та шляхи їх вирішення. За результатами інспекційного заходу Міністру оборони України Павлу Лебедєву були внесені пропозиції, які були ним затверджені.

Так, за висновками аудиту Рахункової палати України встановлено неналежне проведення інвентаризації морських тварин, внаслідок чого виявлено їх нестачу.

Державним океанаріумом не забезпечено законне та ефективне управління наявним майновим комплексом.

Використання бюджетних коштів на наукову та фінансово-господарську діяльність науково-дослідним центром Збройних Сил України «Державний океанаріум» у 2011-2013 роках було неефективним, не відповідало вимогам чинного законодавства, а в ряді випадків містило ознаки корупційних дій.

Про це яскраво свідчать наступні факти:

На утримання окремого обладнання, яке тривалий час не експлуатувалося, було неефективно витрачено коштів з державного бюджету на загальну суму близько 600 тисяч гривень.

В порушення ч. 1 ст. 2 та ч. 2 ст. 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» на придбання мазуту використано близько 200 тисяч гривень.

Відсутність належної претензійної роботи щодо своєчасної оплати за надані послуги в рамках договорів, а також уплати штрафних санкцій за невиконання зобов’язань з боку контрагентів відволікало кошти державного бюджету в сумі близько 120 тисяч гривень від основної діяльності установи.

Кількість наукових і науково-дослідних розробок, які мали бути основним напрямом діяльності «Державного океанаріуму», була в 2,5 рази нижче рівня, передбаченого законодавством для науково-дослідних установ.

Діяльність Науково-дослідного центру спрямована не на розв’язання проблем розвитку та застосування Збройних Сил України, а здебільшого зорієнтована на комерційне використання службових морських тварин з метою отримання доходів від господарської діяльності.

Наявний майновий комплекс та існуюча матеріальна база «Державного океанаріуму» використовується з порушенням законодавства та неефективно, що в окремих випадках, призводить до його фактичної втрати. Так, з наявних морських засобів знаходяться в справному стані та експлуатуються лише 57 % від їх загальної чисельності.

Відсутність проектної землевпорядної документації щодо організації і встановлення меж заказників загальнодержавного значення «Мис Фіолент» і «Бухта Козача» створює передумови до нецільового та незаконного їх використання.

Штат морських тварин «Державного океанаріуму» не приведений у відповідність до завдань, які поставлені перед установою як науково-дослідним центром Збройних Сил України. Окремі морські тварини, які рахуються на балансі, взагалі не беруть участь у проведенні наукових досліджень. Виявлено факт вивезення за межі України згідно з договорами на проведення еколого-просвітницької діяльності трьох дельфінів-афалін та одного морського сивуча, що створило передумови до їх втрати і містить ознаки корупційних дій.

Дослідження, які проводилися в інтересах оборони, мали низьку актуальність, в результаті чого не за призначенням було використано кошти державного бюджету у сумі 4,2 млн. грн.

При цьому, в порушення вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» облік фактичних витрат по кожній науково-дослідній роботі та загалом по всім НДР не здійснювався, що не дало змогу визначити дійсну фактичну вартість виконання науково-дослідних робіт та забезпечити контроль за цільовим, ефективним та законним витрачанням коштів державного бюджету.

Існуюча організаційно-штатна структура Державного океанаріуму не сприяє належному виконанню завдань із забезпечення військово-технічного розвитку Збройних Сил, та потребує приведення до Типових нормативів для розробки штатів науково-дослідних установ Збройних Сил України.

Понад 90 % осіб, що займали посади керівників наукових підрозділів Державного океанаріуму, не відповідали затвердженим кваліфікаційним вимогам.

Щорічні звіти Державного океанаріуму про наукову і науково-технічну діяльність за 2011 і 2012 роки складалися формально, що призвело до викривлення фактичних даних щодо діяльності установи, та спричинило недостовірне інформування Генерального штабу ЗС України.

Окрім того, наявність численних порушень підтвердили і результати роботи в Державному океанаріумі Головної інспекції Міністерства оборони України.

За висновками її фахівців, при тому, що на утримання Центру протягом 2013 року було використано близько 30мільйонів гривень, діяльність Центру не спрямована на розв’язання проблем розвитку та застосування Збройних Сил України.

Основні фінансові призначення використовуються для забезпечення належними виплатами персоналу, оплати комунальних послуг.

З 2000 року під виглядом науково-дослідних робіт щодо відновлення популяцій морських гідробіонтів фактично здійснювалось безконтрольне вирощування молюсків в комерційних цілях.

Проведення низки НДР щодо цифрових систем підводного зв’язку та декларація створення їх макету фактично є продукцією німецького виробника (торгової марки ЕVО LOGICS). Не відповідає дійсності і задеклароване Центром проведення досліджень з пошуку новітніх засобів підводного зв’язку: крім Німеччини, аналогічні прилади вже декілька років виготовляються в Російській Федерації.

Наявні у Центрі підводні апарати «Риф» та «Лангуст» не закріплені за установою, як того вимагає Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України». Утримання, експлуатація підводних населених апаратів та підготовка їх екіпажів до цього часу здійснюється на підставі документів Міністерства рибного господарства СРСР.

Існуючий стан справ вимагає докорінного перегляду умов функціонування «Державного океанаріуму» та системи контролю за формуванням плану, виконанням та реалізацією наукових та науково-дослідних робіт з боку Генерального штабу Збройних Сил України.

За результатами інспекційних заходів, начальника Науково-дослідного центру Збройних Сил України «Державний океанаріум» Горбачова А.А. усунено з посади.

Міністром оборони України Павлом Лебедєвим прийнято рішення щодо передачі матеріалів аудиту до Генеральної прокуратури України для відповідного реагування.

За дорученням глави оборонного відомства, до 15 лютого 2014 року буде забезпечено приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів України обліку майна, продукції науково-дослідних робіт Науково-дослідного центру Збройних Сил України «Державний океанаріум».

З метою усунення виявлених недоліків Міністром оборони України прийнято рішення щодо створення на базі Науково-дослідного центру ЗС України «Державний океанаріум» у Севастополі державного підприємства.

Під час проведення організаційних заходів морські засоби Науково-дослідного центру Збройних Сил України «Державний океанаріум» з екіпажами будуть передані до військових частин пошуково-рятувального забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

З метою забезпечення соціального захисту особового складу, військовослужбовці Науково-дослідного центру продовжать службу на вакантних посадах у військових частинах Військово-Морських Сил ЗС України.

Цивільний персонал «Державного океанаріуму» буде працевлаштовано на посадах державного підприємства, що створюється.

Наукові працівники матимуть можливість продовжать свою діяльність у відомчих науково-дослідних установах.