Управління з питань запобігання та виявлення корупції

Управління з питань запобігання та виявлення корупції у Збройних Силах України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України є уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у Збройних Силах України.

Управління бере участь у реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва в мирний час та особливий період шляхом виконання завдань та функцій, покладених на Збройні Сили України, в частині забезпечення реалізації повноважень, наданих уповноваженим підрозділам з питань запобігання та виявлення корупції Законом України “Про запобігання корупції” (далі – Закон).

Управління є функціонально незалежним підрозділом, який забезпечує загальне керівництво призначеними (визначеними) уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) у Збройних Силах.

Основними завданнями Управління є:

  • розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
  • організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Збройних Сил, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій керівнику відповідного органу;
  • надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
  • здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Головнокомандувача Збройних Сил України та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
  • перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;
  • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у структурних підрозділах Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу, органах військового управління, вищих військових навчальних закладах, військових частинах, установах та організаціях Збройних Сил;
  • розгляд повідомлень про порушення вимог Закону в структурних підрозділах Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу, органах військового управління, вищих військових навчальних закладах, військових частинах, установах та організаціях Збройних Сил;
  • здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;
  • забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії в діяльності Збройних Сил;
  • інформування Головнокомандувача Збройних Сил України, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

28 лютого 2023, 10:35 | ID: 69266 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 1572 //