Управління по роботі з сержантським складом Генерального штабу Збройних Сил України

Управління по роботі з сержантським складом Генерального штабу Збройних Сил України (далі — Управління по роботі з сержантським складом) є структурним підрозділом Генерального штабу Збройних Сил України, який призначений для реалізації завдань розвитку сержантського і старшинського складу Збройних Сил України.

Управління по роботі з сержантським складом підпорядковується начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України (далі — начальник Генерального штабу).

Основні завдання Управління по роботі з сержантським складом:

реалізація завдань щодо розвитку та професіоналізації сержантського і старшинського складу Збройних Сил України;

розроблення нормативно-правових актів з питань проходження військової служби рядовим, сержантським і старшинським складом, їх підготовки та навчання;

здійснення збору, узагальнення та аналізу інформаційно-аналітичних матеріалів з питань проходження військової служби, підготовки, навчання, забезпечення та соціального захисту військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу;

надання інформації з питань проходження військової служби військовослужбовцями рядового, сержантського та старшинського складу

керівному складу Збройних Сил України.

Управління по роботі з сержантським складом відповідно до покладених на нього завдань:

організовує та здійснює супровід реалізації заходів Концепції розвитку професійного сержантського і старшинського складу Збройних Сил України та розробляє План реалізації Концепції розвитку професійного сержантського і старшинського складу Збройних Сил України;

відпрацьовує керівні і планувальні документи з питань розвитку сержантського і старшинського складу, здійснює контроль за їх виконанням;

здійснює моніторинг виконання заходів щодо професійної підготовки військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу у військових навчальних закладах Збройних Сил України, подальшого службового використання військовослужбовців, які пройшли таку підготовку;

здійснює моніторинг підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) сержантів-інструкторів в Центрі підготовки сержантського складу та аналіз їх участі в навчально-бойовій діяльності у військових частинах Збройних Сил України;

надає пропозиції щодо розвитку Центру підготовки сержантського складу;

надає пропозиції щодо розроблення (удосконалення) навчальних програм та програм підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових навчальних закладах Збройних Сил України, проводить аналіз ефективності їх застосування;

організовує та проводить методичні збори щодо участі сержантів і старшин в заходах бойової підготовки, організації та проведення ними занять з підлеглим особовим складом, роботи сержантів-інструкторів;

бере участь у проведенні інструкторсько-методичних, контрольних та інших занять з сержантським і старшинським складом в з’єднаннях, військових частинах та військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України;

опрацьовує та надає пропозиції щодо вдосконалення організації, форм та методів роботи з сержантським і старшинським складом;

бере участь у заходах щодо вдосконалення системи багаторівневої підготовки сержантського і старшинського складу Збройних Сил України;

бере участь у здійсненні аналізу стану укомплектованості Збройних Сил України військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу, надає пропозиції щодо їх просування по службі;

надає в межах компетенції пропозиції щодо вдосконалення рівня ефективності роботи сержантського і старшинського складу під час виконання заходів щодо приведення у бойову готовність військових частин Збройних Сил України;

бере участь у заходах щодо професійного розвитку рядового, сержантського і старшинського складу військового резерву Збройних Сил України;

здійснює аналіз ефективності діяльності Рад сержантів у Збройних Силах України, сприяє їх роботі та організовує проведення Всеармійських зборів сержантського і старшинського складу Збройних Сил України;

бере участь у здійсненні аналізу морально-психологічного стану, стану військової дисципліни та соціальних процесів у середовищі військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України;

надає пропозиції щодо покращення морально-психологічного стану та підвищення ефективності морально-психологічного забезпечення підготовки рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України;

погоджує кандидатури осіб, які подаються до призначення на посади головних старшин видів, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України;

бере участь у межах компетенції в роботі атестаційних комісій щодо призначення військовослужбовців сержантського і старшинського складу на посади головних старшин видів, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України;

організовує та встановленим порядком здійснює перевірку діяльності головних сержантів і старшин Збройних Сил України, органів по роботі з сержантським і старшинським складом, координує їх діяльність та надає практичну допомогу в організації роботи з сержантським і старшинським складом;

бере участь в організації конкурсів (змагань) серед військовослужбовців сержантського і старшинського складу;

здійснює вивчення та аналіз досвіду армій провідних країн світу щодо проходження військової служби та професійної підготовки військовослужбовців;

здійснює поширення передового досвіду сержантського і старшинського складу щодо роботи з особовим складом та проведення його підготовки;

бере участь у межах компетенції в заходах міжнародного військового співробітництва, організації зустрічей, семінарів, брифінгів з представниками збройних сил інших держав;

організовує заходи щодо зміцнення корпоративної єдності сержантського і старшинського складу;

підтримує взаємодію із структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, з громадськими організаціями та засобами масової інформації з питань, що належать до його компетенції;

організовує в межах компетенції спільно з визначеними структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України об’єктивне висвітлення заходів розвитку сержантського і старшинського складу у засобах масової інформації.

Управління по роботі з сержантським складом для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

направляти службові документи до органів військового управління, військових частини, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України з питань, що належать до його компетенції;

координувати діяльність та здійснювати за дорученням начальника Генерального штабу перевірку діяльності органів по роботі з сержантським і старшинським складом Збройних Сил України, головних сержантів і старшин Збройних Сил України;

залучати фахівців структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України (за згодою з їх керівниками) до опрацювання питань розвитку професійного сержантського і старшинського складу;

здійснювати моніторинг проблемних питань щодо професійного розвитку, проходження військової служби та соціального захисту військовослужбовців сержантського і старшинського складу, надавати пропозиції до структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України щодо їх вирішення;

одержувати навчальні програми та програми підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу;

одержувати відомості про морально-психологічний стан, стан військової дисципліни та ефективність заходів щодо морально-психологічного забезпечення підготовки особового складу з’єднань, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України;

одержувати необхідну інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління Збройних Сил України;

використовувати інформаційні електронні бази даних Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України;

користуватися іншими правами, що випливають із покладених на нього завдань.

Положення про Управління по роботі з сержантським складом Генерального штабу Збройних Сил України затверджено наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 17.01.2014 № 11 (зі змінами відповідно до наказу Генерального штабу Збройних Сил України від 21.02.2014 № 51).

Керівний склад Управління

Головний старшина ЗС України — начальник Управління по роботі з сержантським складом Генерального штабу ЗС України

старший прапорщик Косинський Олександр Юрійович

Начальник інформаційно-аналітичного відділу:

старший прапорщик Кузьменко Роман Валерійович

Начальник відділу розвитку сержантського складу:

прапорщик Познякевич Андрій Анатолійович

Контактні данні

Електроні адреси:
[email protected],

[email protected] (АСУ Дніпро).

Телефони:
(044) 244-08-28
234-25
Факс:(044) 454-45-85

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ВІДДІЛ

Телефони:
Начальник відділу:

(044) 454-45-85
233-85
Діловод:229-64

[email protected]

ВІДДІЛ РОЗВИТКУ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ

Телефони:
Начальник відділу

(044) 454-45-85
229-76
Діловод:229-64

[email protected]


28 травня 2015, 11:03 | ID: 11077 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 30906 //