Головне оперативне управління ГШ ЗСУ (J3)

Головне оперативне управління Генерального штабу Збройних Сил України являється структурним підрозділом Генерального штабу Збройних Сил України призначеним для планування підготовки та застосування Збройних Сил України, організації і проведення оперативної підготовки органів управління Збройних Сил України та інших військових формувань, контролю виконання усіх заходів у військах (силах) з оперативних питань, бойової та мобілізаційної готовності.

Основні завдання:

  • організація стратегічного планування та уточнення Плану застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів для оборони держави, забезпечення оперативного управління ними в особливий період;

  • організація підготовки Збройних Сил до виконання покладених на них завдань, координація і контроль за підготовкою інших військових формувань та правоохоронних органів до виконання завдань з оборони України;

  • організація територіальної оборони України;

  • доведення до військ (сил), інших військових формувань та правоохоронних органів наказів і директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України з оперативних питань і питань бойової та мобілізаційної готовності, а в особливий період — директив і наказів Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, в тому числі до міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рад оборони Автономної Республіки Крим та областей з питань оборони, організація їх виконання та здійснення контролю за їх реалізацією;

  • контроль за станом бойової та мобілізаційної готовності, боєздатності органів військового управління, об’єднань, з’єднань, військових частин, установ і організацій Збройних Сил, військових формувань та правоохоронних органів, призначених для підпорядкування органам військового управління в особливий період та для виконання завдань територіальної оборони;

  • аналіз та доведення до військ (сил) тенденцій розвитку форм і способів ведення воєнних дій та засобів збройної боротьби, підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері оборони, стратегії воєнної безпеки, обґрунтування напрямів розвитку Збройних Сил та рішень про підготовку держави і Збройних Сил до оборони;

  • розроблення проектів законів, інших нормативно-правових актів, що входять до його компетенції;

  • збір, узагальнення та аналіз інформації щодо реформування та розвитку Збройних Сил, здійснення розподілу виділених коштів, призначених на підготовку Об’єднаних сил швидкого реагування, контролю за їх використанням.

Історична довідка:

Наказом Міністра оборони України від 23.12.91 року розпочато формування оперативного управління Головного штабу Збройних Сил України.

У вересні — жовтні 1991 року ініціативною робочою групою за участю офіцерів-операторів були розроблені проекти Законів України:

«Про оборону України»

«Про Збройні Сили України»

«Про альтернативну службу»

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей»

«Про загальний військовий обов’язок і військову службу»

З квітня 1994 року назву управління змінено на Головне оперативне управління Генерального штабу Збройних Сил України.


09 жовтня 2013, 18:32 | ID: 412 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 44462 //