Головне управління зв'язку та кібербезпеки (J6)

Головне управління зв’язку та кібербезпеки Генерального штабу Збройних Сил України (далі – J6) є структурним підрозділом Генерального штабу Збройних Сил України (далі – Генеральний штаб ЗС України), відповідальним за систему зв’язку ЗС України, призначене для управління системою зв’язку ЗС України, організації її функціонування, планування заходів її нарощування та масштабування, організації, керівництва забезпеченням кібербезпеки у ЗС України, захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах ЗС України (далі – ІКС ЗС України) та кіберзахисту ІКС ЗС України в мирний час та особливий період, планування зв’язку та оборонних кібероперацій ЗС України (участі ЗС України в оборонних кіберопераціях сил оборони) у ході стратегічного планування застосування ЗС України, інших складових сил оборони, розвитку системи зв’язку ЗС України, планування забезпечення ЗС України технікою і майном зв’язку.

J-6 є центральним органом засекреченого зв’язку ЗС України та головним органом з організації забезпечення фельд’єгерсько-поштовим зв’язком ЗС України.

J6 підпорядковується начальнику Генерального штабу Збройних Сил України.

Діяльність J6 безпосередньо спрямовує, координує та контролює заступник начальника Генерального штабу ЗС України згідно з розподілом повноважень.

Основними завданнями J6 є:

  • планування, організація функціонування та здійснення управління електронною комунікаційною мережею ЗС України (далі – ЕКМ ЗС України), організація її нарощування та масштабування;
  • планування, організація та забезпечення функціонування систем спеціального зв’язку ЗС України, в тому числі здійснення контролю за станом організації та забезпечення безпеки спеціального (засекреченого) зв’язку і криптографічного захисту службової інформації (далі – КЗСІ);
  • планування, організація та здійснення управління ІКС ЗС України, організація забезпечення базовими і функціональними сервісами керівного складу ЗС України, органів військового управління та інших військових організаційних структур ЗС України;
  • організація та управління забезпечення кібербезпеки ЗС України, захисту інформації в ІКС ЗС України та кіберзахисту ІКС ЗС України, організація, підготовка оборонних кібероперацій ЗС України та участь ЗС України в оборонних кіберопераціях сил оборони;
  • планування, організація функціонування та здійснення управління функціонуванням системи фельд’єгерсько-поштового зв’язку у ЗС України;
  • планування зв’язку в ході стратегічного планування застосування ЗС України та інших складових сил оборони;
  • планування забезпечення органів військового управління, військових частин і підрозділів ЗС України, технікою і майном зв’язку (послугами), а також майном фельд’єгерсько-поштового зв’язку;
  • планування та безпосереднє здійснення заходів розвитку системи зв’язку ЗС України.

02 березня 2023, 17:10 | ID: 62798 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 12846 //