Апарат Головнокомандувача Збройних Сил України

Апарат Головнокомандувача Збройних Сил України є органом військового управління, який призначений для забезпечення діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України.

Основними завданнями Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України є:

за напрямком діяльності Управління стратегічних комунікацій:

організація, координація, синхронізація та контроль за реалізацією заходів стратегічних комунікацій у Збройних Силах України;

забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів стратегічних комунікацій Збройних Сил України;

розвиток спроможностей Збройних Силах України з питань стратегічних комунікацій та проведення їх оцінювання;

розробка та уточнення планувальних документів стратегічного застосування Збройних Силах України, інших складових сил оборони в частині, що стосується питань стратегічних комунікацій;

за напрямком діяльності управління внутрішнього контролю:

забезпечення організації внутрішнього контролю у Збройних Силах України, координація діяльності відповідальних за функціонування внутрішнього контролю;

організація управління ризиками у Збройних Силах України;

здійснення моніторингу реалізації у військах (силах) Збройних Сил України аудиторських висновків, контроль за усуненням порушень та відшкодуванням збитків;

за напрямком діяльності апарату радників:

забезпечення надання консультативно-методичної допомоги Головнокомандувачу Збройних Сил України та заступнику Головнокомандувача Збройних Сил України з визначених питань;

за напрямком діяльності апарату помічників:

здійснення заходів щодо забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України;

за напрямком діяльності відділу протоколу:

організація та протокольне забезпечення участі Головнокомандувача Збройних Сил України, його заступника та начальника Генерального штабу Збройних Сил України у представницьких заходах усіх рівнів в Україні та за кордоном;

за напрямком діяльності відділення секретного документального забезпечення:

здійснення заходів щодо охорони державної таємниці, забезпечення режиму секретності та технічного захисту секретної інформації під час проведення всіх видів секретних робіт в Апараті Головнокомандувача Збройних Сил України.


21 травня 2021, 17:25 | ID: 62788 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 5977 //