Адміністративнe управління ГШ ЗСУ

Існуюча організаційно-штатна структура Адміністративного управління ГШ ЗСУ

Управління:

 • Загальний відділ
 • Відділ звернень громадян
 • Відділ моніторингу
 • Відділ документального секретного забезпечення та захисту інформації
 • Адміністративний відділ
 • Наказовий відділ

ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ є структурним підрозділом Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України і підпорядкований начальнику Адміністративного управління.

Загальний відділ призначений для ведення діловодства нетаємних урядових та службових документів, що надходять на адресу начальника Генерального штабу — Головнокомандувача ЗС України та його заступників.

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН є структурним підрозділом Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України і підпорядкований начальнику Адміністративного управління.

Відділ звернень громадян призначений для організаційно-аналітичного забезпечення роботи з розгляду депутатських запитів і звернень, що надійшли від народних депутатів України та за дорученнями Верховної Ради України.

ВІДДІЛ МОНІТОРІНГУ є структурним підрозділом Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України і підпорядкований начальнику Адміністративного управління.

Відділ моніторингу призначений для забезпечення контролю за своєчасним виконанням документів (доручень) начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України та його перших заступників (заступників) в структурних підрозділах Генерального штабу та командуваннях видів.

ВІДДІЛ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО СЕКРЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ є структурним підрозділом Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України і підпорядкований начальнику Адміністративного управління.

Відділ призначений для забезпечення охорони державної таємниці під час проведення заходів секретного документального забезпечення діяльності начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України, його заступників, апарату помічників начальника Генерального штабу, користування секретними документами та виробами, іншими матеріальними носіями секретної інформації.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ВІДДІЛ є структурним підрозділом Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України і підпорядкований начальнику Адміністративного управління.

Адміністративний відділ призначений для організації та ведення штатно-посадового обліку особового складу головних управлінь (управлінь) Генерального штабу відповідно до нормативних документів, персонального обліку особового складу управління та підготовки проектів наказів начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України по стройовій частині, наказів начальника управління в мирний та воєнний час, організації і ведення діловодства службових документів Адміністративного управління.

НАКАЗОВИЙ ВІДДІЛ є структурним підрозділом Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України і підпорядкований начальнику Адміністративного управління.

Наказовий відділ призначений для ведення поточної роботи з питань остаточної підготовки, видання, тиражування та розсилки наказів і директив начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України, а також обліку та зберігання їх перших і контрольних примірників.

Керівництво Адміністративного управління ГШ ЗС України.

Адміністративне управління Генерального штабу ЗС України.
Начальник Адміністративного управління ГШ ЗСУ

Полковник

ВЕРЖБИЦЬКИЙ
ЛеонідЛеонідович
Заступник начальника адміністративного управління — секретар військової ради ГШ ЗСУ.

Полковник

ВАЛЕНТИНОВ
Валентин Михайлович
Начальник загального відділу — заступник начальника адміністративного управління ГШ ЗСУ.

Полковник

КОНДРАТЮК
Микола Дем’янович
Начальник відділу звернень громадян адміністративного управління ГШ ЗСУ.

Підполковник

ДРАГОМАН
Роман Іванович
Начальник відділу моніторингу адміністративного управління ГШ ЗСУ.

Полковник

ДРУЧЕК
Юрій Юхимович
Начальник відділу документального секретного забезпечення та захисту інформації — помічник начальника управління з питань режиму адміністративного управління ГШ ЗСУ.

Полковник

СУДАКОВ
Олексій Борисович
Начальник наказового відділу адміністративного управління ГШ ЗСУ.

Полковник

КУТУЗОВ
Петро Олександрович
Начальник адміністративного відділу адміністративного управління ГШ ЗСУ.

Службовець

САКІР
Олександр Михайлович

Розпорядок дня Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України


п./п.

Заходи

Час

1

2

3

1

Тривалість робочого дня (у п’ятницю для службовців)

з 9.00 до 18.00
з 9.00 до 17.00

2

Перерва на обід: військовослужбовців працівників ЗС України

з 13.00 до 14.00
з 13.00 до 13.48

3

Робота з секретними документами у відділах

з 9.00 до 13.00
з 14.00 до 17.30

4

Перевірка наявності секретних документів і здача їх в відділ документального секретного забезпечення та захисту інформації

з 17.30 до 17.50

5

Видача витягів з наказу начальника Генерального штабу Збройних Сил України (по стройовій частині)

вівторок з14.30 до17.00четверг

6

Постановка, печатки на витяги з наказу (по стройовій частині) посвідчення про відрядження, відпускні квитки і т. і

щоденно

16.00-17.00

7

Прийом з особистих питань:
 • начальником Адміністративного управління ГШ ЗС України — перша середа кожного місяця;
 • заступником начальника Адміністративного
 • управління ГШ ЗС України — остання п’ятниця кожного місяця

з 15.00 до 17.00
з 10.00 до 12.00

ПОЛОЖЕННЯ
про Адміністративне управління Генерального штабу Збройних Сил України

1. Адміністративне управління Генерального штабу Збройних Сил України (далі — Адміністративне управління) є структурним підрозділом Генерального штабу Збройних Сил України (далі — Генеральний штаб), який призначений для забезпечення службової діяльності Генерального штабу.

Адміністративне управління підпорядковується начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України (далі — начальник Генерального штабу).

Діяльність Адміністративного управління спрямовує, координує та контролює перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

2. Адміністративне управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, іншими актами законодавства України, дорученнями, наказами і директивами Президента України, актами Міністерства оборони України та Генерального штабу, дорученнями Міністра оборони України та начальника Генерального штабу, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Адміністративного управління є:

 • встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами в Генеральному штабі на основі застосування сучасних технічних засобів, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах Генерального штабу;

 • планування роботи, організація підготовки та проведення засідань військової ради Генерального штабу, контроль за виконанням її рішень, підготовка відповідних пропозицій голові військової ради, ведення документації та здійснення заходів щодо організації її роботи;

 • здійснення обліку особового складу Генерального штабу;

 • організаційно-аналітичне забезпечення роботи з розгляду запитів і звернень народних депутатів України, звернень, скарг, пропозицій громадян, які надходять на опрацювання до Генерального штабу та, організація проведення начальником Генерального штабу та його заступниками прийому військовослужбовців, членів їх сімей та громадян з особистих питань.

4. Адміністративне управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • отримує, реєструє (обліковує), аналізує та відпрацьовує для доповіді начальнику Генерального штабу та його заступникам службові документи, організовує попереднє їх вивчення та підбір довідкових матеріалів;

 • опрацьовує проекти доручень начальника Генерального штабу та його заступників щодо розгляду та порядку відпрацювання порушених у документах питань;

 • здійснює контроль за своєчасним та якісним виконанням у структурних підрозділах Генерального штабу та органах військового управління вимог наказів, директив і доручень начальника Генерального штабу та його заступників;

 • планує роботу, організує підготовку та проведення засідань військової ради Генерального штабу, контролює виконання її рішень, відпрацьовує відповідні пропозиції голові військової ради, веде документацію військової ради;

 • розробляє проекти законів України, інші нормативно-правові акти, накази і директиви Міністра оборони України, начальника Генерального штабу з питань, що належать до компетенції Адміністративного управління;

 • здійснює експертизи нормативно-правових актів на відповідність лексичним, морфологічним, синтаксичним нормам державної мови;

 • відпрацьовує інструкції з діловодства, типові номенклатури справ для служб діловодства структурних підрозділів Генерального штабу та органів військового управління, опрацьовує переліки документів із строками зберігання та погоджує їх із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства;

 • забезпечує впровадження та контролює дотримання структурними підрозділами Генерального штабу та органами військового управління вимог національних стандартів та Типової інструкції щодо оформлення організаційно-розпорядчих документів;

 • здійснює остаточну підготовку проектів наказів (директив) начальника Генерального штабу, подає на підпис, забезпечує їх видання (реєстрацію) та розсилку до органів військового управління;

 • організовує у Генеральному штабі документообіг, формування справ, їх зберігання, підготовку до передавання в архів та вилучення службових документів і справ для знищення;

 • здійснює регулярну перевірку стану діловодства в структурних підрозділах Генерального штабу та органах військового управління;

5. Адміністративне управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку з питань, що належать до його компетентності:

 • залучати структурні підрозділи Генерального штабу та органи військового управління до розроблення проектів нормативно-правових актів з питань організації службового діловодства;

 • здійснювати фахову експертизу нормативно-правових актів на відповідність лексичним, морфологічним, синтаксичним нормам державної мови;

 • контролювати своєчасне та якісне виконання у структурних підрозділах Генерального штабу та органах військового управління вимог наказів, директив і доручень начальника Генерального штабу та доручень його заступників;

 • залучати за дорученням начальника Генерального штабу та його заступників посадових осіб структурних підрозділів Генерального штабу та органів військового управління до підготовки проектів документів;

 • робити запити необхідних довідкових матеріалів та висновків фахівців стосовно документів, що надійшли на ім’я начальника Генерального штабу, і отримувати від структурних підрозділів Генерального штабу, інших органів військового управління необхідні інформаційні матеріали для їх узагальнення та доповіді начальнику Генерального штабу;

 • повертати виконавцям документи на доопрацювання в разі порушення вимог, установлених нормативними документами;

 • координувати та контролювати діяльність служб діловодства структурних підрозділів Генерального штабу та органів військового управління;

 • опрацьовувати в установленому порядку запити та звернення народних депутатів України, листи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, інших суб’єктів громадського суспільства;

6. Адміністративне управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку зі структурними підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу, видів Збройних Сил України, органів військового управління та іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України.

7. Адміністративне управління очолює начальник Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України (далі — начальник Адміністративного управління), який призначається на посаду у встановленому порядку.

На посаду начальника Адміністративного управління призначається військовослужбовець. Начальник Адміністративного управління підпорядковується безпосередньо начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України.

Адміністративне управління Генерального штабу Збройних Сил України

НАША АДРЕСА
03168 м.Київ — 168 пр-т. Повітрофлотський, 6

Посада (кабінет) Кабінет телефон Факс Поштова скринька
внутрішній міський
Начальник Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України 352 234-51 234-01-92   [email protected]
Заступник начальника Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України (секретар військової ради) 350 235-35 244-07-52    
Загальний відділ Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України 347 221-91 226-26-56 226-26-56  
Відділ звернень громадян Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України 193 233-73 454-45-73    
Відділ моніторингу Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України 202 238-68 454-43-68    
Відділ документального секретного забезпечення та захисту інформації Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України 354 236-35 271-36-35    
Наказовий відділ Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України 196 236-78 271-36-78    
Відділ прийому та доведення документів Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України 349 236-50 271-36-50    

 

№ з/п Повна назва посади Військове звання Прізвище, ім’я та по батькові
1 Начальник Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України Працівник ЗСУ ВЕРЖБИЦЬКИЙ Леонід Леонідович
2 Заступник начальника Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України (секретар військової ради) Полковник ЛЕНОК Олександр Васильович
3 Начальник загального відділу — заступник начальника Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України Полковник КОНДРАТЮК Микола Дем’янович
4 Начальник відділу звернень громадян Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України Полковник ДРОГОМАН Роман Іванович
5 Начальник відділу моніторингу Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України Полковник ПАЛАМАРЧУК Ярослав Олегович
6 Начальник відділу документального секретного забезпечення та захисту інформації — помічник начальника Адміністративного управління Генерального штабу ЗС України з питань режиму Полковник СУДАКОВ Олексій Борисович
7 Начальник наказового відділу Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України Підполковник ПУСТОЛЯКОВ Аркадій Дмитрович
8 Начальник відділу прийому та доведення документів Адміністративного управління Генерального штабу Збройних Сил України Підполковник АПАЛЬКОВ Віталій Вікторович

09 жовтня 2013, 18:29 | ID: 409 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 97073 //