Управління охорони державної таємниці Міністерства оборони України

Управління охорони державної таємниці Міністерства оборони України (далі — Управління) виконує завдання із забезпечення:

реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та на особливий період, а також завдань і функцій, покладених на Міністерство оборони України (далі — Міноборони);

реалізації державної політики у сфері охорони державної таємниці, інформації Організації Північноатлантичного Договору з обмеженим доступом (далі — інформація НАТО з обмеженим доступом);

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності у Міноборони, координації та здійснення контролю за їх додержанням у Міноборони, Генеральному штабі Збройних Сил України (далі — Генеральний штаб), Державній спеціальній службі транспорту
(далі — Держспецтрансслужба), органах військового управління, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових ліцеях, установах, безпосередньо підпорядкованих Міноборони, та підприємствах, які належать до сфери управління Міноборони, інших установах, підприємствах, організаціях, для яких Міноборони є замовником секретних робіт
(далі — підпорядковані установи).

Управління є головним режимно-секретним органом Міністерства оборони України.

Управління є самостійним структурним підрозділом
апарату Міноборони.

Управління підпорядковується безпосередньо Міністру оборони України, який організовує та контролює його діяльність.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міноборони, спільними наказами та директивами Міноборони і Генерального штабу, наказами Служби безпеки України (далі — СБУ) і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі — Держспецзв’язку) з питань охорони державної таємниці та технічного захисту інформації, дорученнями Міністра оборони України, першого заступника Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, заступників Міністра оборони України, державного секретаря Міністерства оборони України (далі — керівництво Міноборони).

Основними завданнями Управління є забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у сфері його компетенції на основі постійного аналізу стану справ у мирний час та на особливий період щодо:

забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони державної таємниці в Міноборони, Генеральному штабі, Держспецтрансслужбі, підпорядкованих установах, захисту інформації НАТО з обмеженим доступом в Міноборони;

забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону державної таємниці та контроль за станом режиму секретності, технічного захисту секретної інформації, безпеки спеціальних видів зв’язку, захисту інформації НАТО з обмеженим доступом у структурних підрозділах апарату Міноборони, Генеральному штабі, Держспецтрансслужбі, та підпорядкованих установах;

забезпечення дотримання режиму секретності під час проведення всіх видів секретних робіт в апараті Міноборони;

організація та ведення секретного діловодства, діловодства з матеріальними носіями інформації НАТО з обмеженим доступом в апараті Міноборони;

недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації в апараті Міноборони;

організація технічного захисту секретної інформації в апараті Міноборони;

виконання функцій Центру реєстрації документів НАТО з обмеженим доступом в апараті Міністерства оборони України.

Основні завдання Управління визначені законодавством України про державну таємницю.

Контакти:

Черговий Управління — (044) 454-45-70,230-74-04.

Телефони: (044) 230-74-04,454-45-70.

Факс: (044) 230-74-04.


25 травня 2017, 10:18 | ID: 22955 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 18099 //