Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації

Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації (далі — Управління) — орган військового управління, який призначений для забезпечення виконання покладених на Міністерство оборони України (далі — Міністерство оборони) завдань і функцій з розроблення та визначення порядку застосування стандартів для задоволення потреб оборони України, організації і здійснення контролю за виконанням робіт з кодифікації та каталогізації предметів постачання Збройних Сил України.

Основними завданнями Управління є:

формування та реалізація політики Міністерства оборони в галузі стандартизації та кодифікації;

визначення порядку застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики для задоволення потреб оборони;

організація і здійснення контролю за виконанням робіт з кодифікації;

інформаційне забезпечення органів військового управління, а також, на договірних засадах, підприємств, організацій та установ промисловості з питань стандартизації та кодифікації;

участь у міжнародному військово-технічному співробітництві з питань стандартизації та кодифікації предметів постачання і забезпечення виконання Міністерством оборони міжнародних угод з кодифікації.

Управління відповідно до наданих повноважень:

здійснює загальну організацію та управління з питань стандартизації, кодифікації та каталогізації структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, видами Збройних Сил України, органами військового управління, безпосередньо підпорядкованими Генеральному штабу Збройних Сил України, військовими навчальними закладами та науково-дослідними установами;

розробляє проекти законів, міжнародних угод, інших нормативно-правових актів, нормативних документів з питань функціонування систем військової стандартизації та кодифікації, порядку впровадження та застосування стандартів у Збройних Силах України (далі — Збройні Сили), здійснює в установленому порядку їх погодження та супроводження;

розробляє і подає в установленому порядку пропозиції щодо формування та реалізації військово-технічної політики з питань стандартизації, кодифікації і каталогізації предметів постачання;

розглядає та погоджує проекти військових стандартів Міністерства оборони, технічних умов на предмети постачання Збройних Сил (далі — предмети постачання) та зміни до них в частині дотримання вимог зі стандартизації та кодифікації, проекти національних стандартів, готує в установленому законодавством порядку коментарі до них;

затверджує та скасовує військові стандарти Міністерства оборони та зміни до них;

здійснює інформування Офісу НАТО зі стандартизації (NSO) та уповноважених керівників органів НАТО про впровадження стандартів НАТО в Міністерстві оборони та Збройних Силах;

здійснює перспективне і поточне планування діяльності, бере участь у формуванні програми національної стандартизації, формує програми з військової стандартизації;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

здійснює ведення Каталогу предметів постачання Збройних Сил України та Класифікатора озброєння, військової техніки та майна Міністерства оборони України ВК 001-2000;

створює та веде фонд нормативних документів за напрямом діяльності Управління, реєстр базових організацій зі стандартизації, реєстр конструкторської документації на озброєння та військову техніку, переліки військових стандартів та технічних умов Міністерства оборони;

здійснює реєстрацію військових стандартів Міністерства оборони, технічних умов Міністерства оборони, облікову (відомчу) реєстрацію технічних умов підприємств промисловості на продукцію, яка постачається для потреб Збройних Сил, та на процеси її модернізації і ремонту;

здійснює інформаційне забезпечення органів військового управління і, на договірній основі, підприємств, організацій та установ промисловості з питань військової стандартизації та кодифікації предметів постачання;

бере участь у підготовці державних контрактів на закупівлю предметів постачання у частині, що стосується стандартизації та кодифікації;

готує та надає пропозиції щодо закупівлі для потреб Міністерства оборони та Збройних Сил стандартів та інших нормативних документів зі стандартизації;

замовляє нормативні документи НАТО зі стандартизації, каталоги, бази даних, інші інформаційні продукти з кодифікації та роботи (послуги) з їх перекладу;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Міністру оборони України;

забезпечує застосування в Міністерстві оборони та Збройних Силах принципів і процедур системи кодифікації НАТО;

здійснює реєстрацію предметів постачання, призначає їм національні номенклатурні номери в системі кодифікації НАТО та коди за Класифікатором озброєння, військової техніки та майна Міністерства оборони України ВК 001-2000;

виконує функції національного бюро кодифікації України та уповноваженого органу Міністерства оборони відповідно до укладених міжнародних угод з кодифікації, органу військової стандартизації і центрального органу кодифікації Міністерства оборони;

здійснює в установленому порядку співробітництво та обмін кодифікаційними даними з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та органами кодифікації країн, що використовують систему кодифікації НАТО;

призначає встановленим порядком розробникам, виробникам (постачальникам) предметів постачання коди NCAGE в системі кодифікації НАТО;

бере участь в організації отримання міжнародної технічної допомоги за напрямом діяльності Управління;

розглядає в установленому порядку звернення громадян;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України;

здійснює інші повноваження, передбачені нормативно-правовими актами;

за рішенням Міністра оборони України може залучатися до виконання інших функцій, покладених на Міністерство оборони.

Адреса Управління: 03113, м. Київ, проспект Перемоги, 55/2

Черговий: (044) 454-74-70

 


19 травня 2017, 11:09 | ID: 30379 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 14217 //