Управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу володіння, використання та розпорядження нерухомого майна і земель

Управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу володіння, використання та розпорядження нерухомого майна і земель (далі — Управління) утворене спільною директивою Міністерства оборони України (далі — Міноборони) та Генерального штабу Збройних Сил України (далі — ГШ ЗСУ) від 30.11.2016 № Д-322/1/20дск, є органом військового управління безпосередньо підпорядкованим Міністерству оборони України та здійснює свою діяльність на підставі наказів Міноборони від 07.03.2019 № 105 та від 08.08.2019 № 428.

Основною функцією Управління є моніторинг та виявлення негативних факторів (ризиків), пов’язаних із володінням, використанням та розпорядженням нерухомим військовим майно та нерухомим майном державних підприємств і землями, визначення їх можливих негативних наслідків, надання у вказаній сфері керівництву Міноборони оперативної, систематизованої інформації для прийняття ефективних управлінських рішень з метою запобігання та усунення правопорушень у зазначеному напрямі, а також виконання доручень керівництва Міноборони, у тому числі щодо здійснення представництва його інтересів у судових та інших юрисдикційних органах з метою захисту майнових інтересів оборонного відомства та повернення із чужого незаконного володіння до сфери управління Міноборони нерухомого військового, державного майна та земель.

До інших повноважень Управління належать:

забезпечення реалізації повноважень Міністерства оборони у сфері володіння, використання та розпорядження нерухомим військовим майном та нерухомим майном державних підприємстві землями оборони;

участь та безпосереднє розроблення проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони з питань володіння, використання та розпорядження нерухомим військовим майном та нерухомим майном державних підприємств і землями оборони;

організація взаємодії Міністерства оборони з центральними та місцевими органами виконавчої влади, їх структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування та іншими підприємствами, установами й організаціями, які здійснюють діяльність у зазначеній сфері;

методичне забезпечення питань, пов’язаних із виготовленням технічної документації та правовстановлюючих документів на нерухоме військове майно та нерухоме майно державних підприємств та землі оборони, підготовкою та проведенням інвентаризації нерухомого військового майна та нерухомого майна державних підприємств, а також створенням відповідних реєстрів та електронних баз даних у цій сфері;

виявлення негативних факторів (ризиків), пов’язаних із володінням, використанням та розпорядженням нерухомим військовим майном та нерухомим майном державних підприємстві землями оборони, визначення їх можливих негативних наслідків, надання пропозицій щодо зниження рівня ризиків, усунення причин і умов, які можуть сприяти порушенню вимог законодавства в цій сфері;

прийняття участі у веденні обліку об’єктів державної власності, які належать до сфери управління Міноборони;

здійснення в межах повноважень, передбачених законом, інших функцій з управління об’єктами державної власності, які належать до сфери управління Міноборони, введення моніторингу стану їх обліку;

участь у підготовці Міноборони для подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо відчуження нерухомого військового майна та здійснення в установленому законом порядку його відчуження або передачі.

Керівництво:

Начальник Управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу володіння, використання та розпорядження нерухомого майна і земель полковник Закутній Борис Михайлович,

Робочий телефон: (044) 454-74-07.

Заступник начальника Управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу володіння, використання та розпорядження нерухомого майна і земель полковник Синиця Ігор Володимирович,

Робочий телефон: (044) 454-73-53.

Електронна пошта: unmz_mou@mil.gov.ua

Посилання на фейсбук


05 вересня 2019, 09:54 | ID: 52202 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 2148 //