Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України

Згідно Наказу Міністра оборони України від 29.04.1992 № 61 в оборонному відомстві був створений Спортивний комітет Міністерства оборони України, який у подальшому був реформований та перейменований в Управління спорту, а в липні 2016 року в Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України.

Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України (далі — Управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства оборони України (далі — Міністерство оборони), призначене для реалізації в Збройних Силах України (далі — Збройні Сили) у межах повноважень, передбачених Законом України «Про фізичну культуру і спорт», державної політики у сфері фізичної культури і спорту, організації та проведення заходів фізичної підготовки і спорту в Міністерстві оборони та Збройних Силах, спрямованих на забезпечення фізичної готовності військовослужбовців і працівників Збройних Сил до професійної діяльності та формування здорового способу життя («Положення про Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України», затверджено Наказом Міністерства оборони України від 19.05.2016 № 269).

Управління фізичної культури і спорту підпорядковується державному секретарю Міністерства оборони України.

Головна мета діяльності Управління полягає у забезпеченні розвитку фізичної культури і спорту в оборонному відомстві, щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, сприянні позитивного іміджу України та її Збройних Сил у світовому спортивному русі, забезпеченні підготовки спортсменів високого класу для успішного їх виступу на національних чемпіонатах та міжнародних змаганнях, у тому числі на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, Всесвітніх іграх серед військовослужбовців, забезпеченні проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій.

Основними завданнями Управління є:

· розробка цільових комплексних Програм та Концепцій розвитку фізичної підготовки та спорту у Збройних Силах та організація контролю за їх виконанням;

· розробка документів планування та підготовка пропозицій до нормативно-правової бази за напрямом діяльності, в тому числі щодо фінансового та матеріального забезпечення фізичної підготовки і спорту;

· керівництво, організація та проведення фізичної культури і спортивної діяльності у Міністерстві оборони та спільно з Генеральним штабом фізичної підготовки у Збройних Силах;

· керівництво функціонально підпорядкованими закладами фізичної культури і спорту;

· здійснення взаємодії з центральними органами виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту, Національним олімпійським комітетом України, Спортивним комітетом України, національними федераціями у сфері спорту вищих досягнень та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості;

· участь у розробці проектів законів України, інших нормативно-правових актів у сфері фізичної культури і спорту, проведення експертиз проектів таких актів, а також участь у розробці проектів наказів, директив та інших керівних документів Міністерства оборони та Збройних Сил з питань, віднесених до компетенції Управління;

· участь у здійсненні міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту; забезпечення (у межах своїх повноважень) проведення спортивних заходів у системі Міжнародної ради військового спорту (СІЗМ);

· забезпечення проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації та розвитку туризму в Міністерстві оборони та Збройних Силах;

· внесення пропозицій щодо планування, визначення потреби і розподілу коштів для забезпечення спортивних заходів, здійснення обліку, оперативного та поточного фінансового контролю, звітності, контролю за виконанням кошторисів та виробничих завдань спортивними клубами та навчально-спортивними базами, реконструкції та ремонту спортивних об’єктів підпорядкованих підрозділів;

· визначення потреби у спортивному майні, спортивної зброї та набоях, спеціальній техніці та апаратурі, їх розподіл з відповідними постачальними органами Міністерства оборони;

· координація напрямків діяльності з Головним управлінням підготовки Збройних Сил України та надання методичної допомоги фахівцям фізичної підготовки.

Управлінню фізичної культури і спорту Міністерства оборони України підпорядковані:

Центральний спортивний клуб Збройних Сил України, м.Київ;

Навчально-спортивна база літніх видів спорту, м. Львів;

Навчально-спортивна база зимових видів спорту «Тисовець», смт. Сколе, Львівської обл.;

7 Спортивний клуб, м. Біла Церква;

8 Спортивний клуб, м. Херсон;

9 Спортивний клуб, м. Одеса;

Група спортсменів-інструкторів вищої кваліфікації, м. Київ.

Начальник Управління фізичної культури і спорту заслужений працівник фізичної культури і спорту України, кандидат педагогічних наук, професор Фіногенов Юрій Семенович.

До складу Управління фізичної культури і спорту входять два відділи: відділ нормативно-методичного забезпечення фізичної підготовки та спортивної роботи і відділ організації спортивної діяльності та міжнародних зв’язків.

Тел. (044) 245-5998,454-4318

 


25 вересня 2018, 18:17 | ID: 43826 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 10655 //