Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності

Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності

Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності
(далі — Управління) є відокремленим підрозділом Міністерства оборони України (далі — Міністерство оборони), який призначений для реалізації в Міністерстві оборони, у тому числі на державних підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства оборони, державної політики з питань екологічної безпеки, протимінної діяльності і протидії саморобним вибуховим пристроям та цивільного захисту.

Основними завданнями Управління є:

реалізація державної політики щодо питань охорони навколишнього природного середовища в Міністерстві оборони, на державних підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства оборони, питань протимінної діяльності і протидії саморобним вибуховим пристроям та цивільного захисту;

виконання функцій секретаріату Національного органу України з питань протимінної діяльності;

розроблення планувальних документів щодо питань екологічної безпеки, протимінної діяльності і протидії саморобним вибуховим пристроям, цивільного захисту в Міністерстві оборони;

надання в межах повноважень пропозицій до бюджетного запиту Міністерства оборони;

організація заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони з питань екологічної безпеки, протимінної діяльності і протидії саморобним вибуховим пристроям та цивільного захисту через органи міжнародного співробітництва Міністерства оборони.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

безпосередньо розробляє та бере участь у розробці та фаховій експертизі проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів;

надає пропозиції до Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища та відповідні звітні матеріали центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

розробляє План проведення перевірок екологічної безпеки та раціонального природокористування Міністерства оборони на рік та подає на затвердження Міністру оборони України;

розробляє План заходів з організації робіт гуманітарного розмінування в Україні на рік та подає на затвердження Міністру оборони України;

розробляє План цивільного захисту Міністерства оборони на особливий період, а також План основних заходів цивільного захисту Міністерства оборони та Збройних Сил України (далі — Збройних Сил) на рік та подає їх на затвердження Міністру оборони України;

бере участь у розробленні планувальних документів щодо залучення Збройних Сил до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

здійснює підготовку для розгляду керівництвом Міністерства оборони аналітичних та інформаційних матеріалів щодо питань екологічної безпеки, протимінної діяльності і протидії саморобним вибуховим пристроям та цивільного захисту;

здійснює управління інформаційною системою протимінної діяльності в Україні;

здійснює збір, узагальнення інформації за напрямком протидії саморобним вибуховим пристроям та веде базу даних щодо типів, характеристик та випадків застосування саморобних вибухових пристроїв;

супроводжує отримання та розподіл матеріально-технічної допомоги з протимінної діяльності від міжнародних організацій;

організовує ведення обліку потенційно небезпечних об’єктів Міністерства оборони та Збройних Сил;

веде облік надзвичайних ситуацій, що трапилися на державних підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства оборони, бере участь у встановленні причин і умов їх виникнення;

забезпечує участь керівництва Міністерства оборони в роботі Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також організацію виконання їх рішень у частині, що стосується Міністерства оборони;

формує та надає до Генерального штабу пропозиції щодо визначення потреб, спрямованих на виконання першочергових заходів з очищення територій від вибухонебезпечних предметів та виконання комплексу заходів з відновлення територій, забруднених внаслідок військової діяльності, та здійснює контроль за їх виконанням;

контролює виконання заходів охорони навколишнього природного середовища та цивільного захисту на державних підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства оборони;

бере участь та контролює організацію та проведення природовідновлювальних робіт на об’єктах державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства оборони;

забезпечує виконання Міністерством оборони повноважень Національного органу України з питань протимінної діяльності;

здійснює в Міністерстві оборони у взаємодії з іншими центральними органами виконавчої влади реалізацію проектів трастових фондів (в тому числі міжнародних) з надання допомоги у виконанні заходів з протимінної діяльності та протидії саморобним вибуховим пристроям;

розробляє та організовує впровадження в Україні національних стандартів з питань протимінної діяльності відповідно до міжнародних стандартів;

бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців за напрямками, пов’язаними з протимінною діяльністю;

здійснює контроль за ходом підвищення кваліфікації спеціалістів з протимінної діяльності та протидії саморобним вибуховим пристроям;

організовує взаємодію та координацію спільних дій (заходів) за напрямком протимінної діяльності та протидії саморобним вибуховим пристроям між Міністерством оборони та іншими заінтересованими органами виконавчої влади;

опрацьовує в установленому порядку запити та звернення народних депутатів України, листи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій, об’єднань громадян та звернення громадян;

здійснює підготовку звітів та доповідей керівництву Міністерства оборони про стан виконання заходів екологічної безпеки, протимінної діяльності та протидії саморобним вибуховим пристроям, цивільного захисту.

Схема організації Управління

 

Керівництво Управління:

начальник Управління: полковник РОКУН Сергій Степанович (тел.: 454-73-42);

заступник начальника Управління: _____________________ (тел.: 454-77-33);

начальник відділу протимінної діяльності — заступник начальника Управління: полковник БЕРЕГУЛЯ Руслан Олександрович (тел.: 454-74-01);

начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та координації протидії саморобним вибуховим пристроям: полковник ЧИЖ Олександр Олексійович (тел.: 454-73-82);

начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту: полковник ГУЩИН Сергій Леонідович (тел.: 454-73-98).

Адреса Управління: 03113, м. Київ, проспект Перемоги 55/2.

Електронна адреса: pmd@mil.gov.ua

 


18 травня 2017, 11:19 | ID: 30331 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 9119 //