Головне управління земель оборони та фондів

Головне управління земель оборони та фондів (далі – Головне управління) є органом військового управління, безпосередньо підпорядкованим Міноборони, юрисдикція якого в межах повноважень поширюється на всю територію України.

Головне управління виконує завдання із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, а також завдання та функції, покладені на Міноборони, щодо: володіння та користування землями оборони, управління фондами (казармений фонд, житловий фонд, об’єкти соціально-культурного призначення, комунальні споруди, інженерні мережі військових містечок), іншого нерухомого майна.

Діяльність Головного управління спрямовує та координує державний секретар Міністерства оборони України.

До основних завдань Головного управління віднесено:

організація контролю за раціональним та ефективним використанням нерухомого військового майна та земельних ділянок землекористувачів, які належать до сфери Міноборони;

участь у формуванні оборонного бюджету, звітування в установленому порядку про використання виділених коштів;

ведення обліку нерухомого військового майна;

здійснення в межах повноважень, передбачених законом, функцій з управління об’єктами нерухомого військового майна;

участь у поданні Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо відчуження нерухомого військового майна;

організація взаємодії Міноборони з центральними та місцевими органами виконавчої влади, їх структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування та іншими підприємствами, установами й організаціями, які здійснюють діяльність з питань, пов’язаних із завданнями та функціями Головного управління.


27 лютого 2023, 12:27 | ID: 69254 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 4129 //