Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України є органом військового управління, призначеним для забезпечення життєдіяльності і функціонування Збройних Сил України з питань квартирно-експлуатаційного забезпечення, розвитку системи технічної експлуатації казармено-житлового фонду та комунальних споруд, забезпечення розквартирування (забезпечення надання на праві оперативного управління будівель і споруд та надання на праві постійного користування земельних ділянок) для підтримання військ (сил) у високій бойовій та мобілізаційній готовності, реалізації державної політики щодо забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України (далі — Збройні Сили), осіб, звільнених з військової служби в запас або відставку, членів їх сімей, які мають право на отримання житла за рахунок Міністерства оборони України (далі — Міністерство оборони).

Основними завданнями Головного управління є:

квартирно-експлуатаційне забезпечення Збройних Сил у мирний час та в особливий період;

розвиток системи технічної експлуатації казармено-житлового фонду та комунальних споруд для підтримання військ (сил) у високій бойової та мобілізаційній готовності;

утримання в належному стані та організація експлуатації об’єктів військового призначення;

відповідно до визначених Генеральним штабом потреб організація забезпечення фондами та земельними ділянками, необхідними для розквартирування військових частин (підрозділів) Збройних Сил у мирний час та в особливий період (воєнний час);

забезпечення життєдіяльності Збройних Сил, їх функціонування, бойової та мобілізаційної готовності, боєздатності, підготовки до виконання покладених на них завдань, застосування шляхом постачання матеріальних ресурсів та майна, підтримання їх справності, технічної придатності, організація виконання робіт і надання послуг згідно з потребами, визначеними Генеральним штабом у межах коштів, передбачених Державним бюджетом, і здійснення контролю за їх ефективним використанням за напрямком Головного управління;

участь у здійсненні в установленому порядку відчуження та передачі в оренду військового майна, здійснення передачі його до сфери управління центральних чи місцевих органів виконавчої влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядним установам та організаціям, які провадять діяльність в інтересах національної безпеки і оборони, та в комунальну власність, підготовка пропозицій щодо зміни цільового призначення земельних ділянок Збройних Сил;

участь у формуванні та реалізації державної політики з питань оборони і військового будівництва, розробленні та виконанні державних програм розвитку Збройних Сил, інших програм (планів) Міністерства оборони за напрямами діяльності Головного управління;

розроблення та впровадження в Міністерстві оборони Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, організація та забезпечення капітального будівництва (реконструкції) та ремонту об’єктів та споруд житлового, загальновійськового та іншого призначення;

розроблення, подання в установленому порядку на затвердження до Кабінету Міністрів України та впровадження програми забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей та здійснення будівництва (придбання) житла для військовослужбовців та членів їх сімей, будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлового загальновійськового та іншого призначення;

організація забезпечення і надання військовослужбовцям Збройних Сил та членам їх сімей жилих приміщень;

організація укладання договорів оренди житлових приміщень та їх оплати у Збройних Силах, надання грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил за піднайом (найом) ними жилих приміщень та компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення;

забезпечення в установленому законодавством України порядку раціонального управління фінансовими ресурсами, цільового використання бюджетних та інвестиційних коштів у сфері квартирно-експлуатаційного забезпечення, капітального будівництва (реконструкції) та ремонту об’єктів житлового, загальновійськового та іншого призначення, придбання житла;

керівництво діяльністю квартирно-експлуатаційних управлінь, відділів, частин, координація діяльності державних підприємств, організацій та установ, що функціонально підпорядковані Головному управлінню, а також управлінь капітального будівництва, яким передано (делеговано) господарсько-управлінські повноваження щодо будівництва (далі — установи (організації), функціонально підпорядковані Головному управлінню).

Головне управління може виконувати зазначені завдання і функції самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Міністерства оборони та Генерального штабу.

Керівництво:

Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України полковник Галушко Олег Антонович,

Робочий телефон: (044) 242-13-10.

Заступник начальника Головного управління — головний інженер Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України полковник Чергінець Олександр Сергійович,

Робочий телефон: (044) 248-10-82.

Заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України полковник Гринь Валентин Миколайович,

Робочий телефон: (044) 242-08-76.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Телефон «гарячої лінії» Головного КЕУ Збройних Сил України: (044) 242-08-51.

Електронна пошта для повідомлень про корупційні випадки: anticorruption_gkeu@ukr.net


08 липня 2020, 08:44 | ID: 45975 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 20254 //