Департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України

Департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України є структурним підрозділом апарату Міністерства оборони України (далі − Міноборони), який призначений для забезпечення формування та реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва в мирний час та особливий період щодо визначення засад воєнної політики у сфері оборони та організації заходів оборонного планування.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

забезпечення формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва в мирний час та особливий період щодо визначення засад воєнної політики у сфері оборони;

організація в силах оборони заходів оборонного планування;

забезпечення здійснення військово-політичного керівництва Збройними Силами України (далі — Збройні Сили);

забезпечення координації діяльності державних органів щодо підготовки держави до оборони.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

розроблення проєктів законів та інших нормативно-правових актів відповідно до напряму діяльності, здійснення в установленому порядку їх погодження та супроводження;

участь в інформаційно-аналітичній діяльності в інтересах національної безпеки та оборони держави, аналізі воєнно-політичної обстановки, визначенні рівня воєнної загрози національній безпеці України;

участь у плануванні та здійсненні заходів за напрямом діяльності щодо протидії і нейтралізації воєнно-політичних ризиків, викликів, загроз застосування воєнної сили проти України;

розроблення проєкту Стратегії воєнної безпеки України та змін до неї;

участь у підготовці та періодичному уточненні Стратегії національної безпеки України, доктрин, концепцій, стратегій і програм у сфері національної безпеки в частині, що стосується Міноборони та Збройних Сил;

здійснення координації діяльності органів державної влади та органів військового управління щодо підготовки держави до оборони;

підготовка пропозиції щодо визначення стратегічних цілей, пріоритетів діяльності, завдань Міноборони та Збройних Сил, удосконалення військово-політичного керівництва Збройними Силами;

розроблення рекомендацій щодо виконання завдань та досягнення цілей оборонної реформи, сприяння в поширенні кращих практик і методик роботи, здійснення взаємодії зі структурними підрозділами Міноборони, підпорядкованими Головнокомандувачу Збройних Сил України органами військового управління, вищими військовими навчальними закладами, установами, організаціями, іншими складовими сил оборони з зазначених питань;

розроблення «Білої книги» з метою інформування громадськості про діяльність Збройних Сил;

розроблення в установленому порядку пропозицій з питань забезпечення національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва в рамках планування діяльності Кабінету Міністрів України;

участь у процесі стратегічного планування, підготовка в установленому порядку пропозицій до програми діяльності Кабінету Міністрів України, середньострокового плану дій Уряду, плану пріоритетних дій Уряду на рік, розроблення та контроль виконання плану діяльності Міноборони;

здійснення моніторингу і контролю виконання Міноборони, Генеральним штабом та Держспецтрансслужбою завдань та заходів програми діяльності Кабінету Міністрів України, середньострокового плану дій Уряду, плану пріоритетних дій Уряду на рік, інших документів державної політики, забезпечення підготовки відповідних звітів;

здійснення узагальнення пропозицій щодо набуття, утримання, розвитку чи позбавлення спроможностей, визначення пріоритетів розвитку спроможностей сил оборони на перспективу;

здійснення загального керівництва та координації розроблення і виконання документів з розвитку спроможностей Міноборони, Збройних Сил та інших складових сил оборони;

здійснення заходів з упровадження програмно-проєктного менеджменту в систему оборонного планування в частині, що стосується Міноборони та Збройних Сил;

надання методологічної підтримки структурним підрозділам Міноборони, Генерального штабу та органам військового управління Збройних Сил в ході підготовки та виконання програм розвитку спроможностей, надання сприяння в поширенні кращих практик і методик роботи;

організація моніторингу реалізації програм і проєктів розвитку спроможностей Міноборони та Збройних Сил, підготовка пропозицій керівництву Міноборони та Збройних Сил щодо розв’язання проблемних питань у ході їх виконання;

підготовка пропозицій стосовно удосконалення оборонного та бюджетного планування щодо використання ресурсів, спрямованих на розвиток спроможностей Міноборони та Збройних Сил;

участь у формуванні оборонного бюджету, підготовка пропозицій до бюджетного запиту щодо цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетних програм;

участь у розробленні проєктів оборонних державних цільових програм з метою посилення обороноздатності держави, здійсненні загального керівництва і контролю за їх розробленням та виконанням передбачених у них завдань і заходів за напрямом діяльності Департаменту;

організація розроблення функціональних груп спроможностей Міноборони, Збройних Сил та інших складових сил оборони, а також єдиного переліку (каталогу) спроможностей сил оборони в частині, що стосується спроможностей Міноборони;

забезпечення організації проведення оборонного огляду та здійснення його міжвідомчої координації;

підготовка звіту про проведення оборонного огляду, розроблення з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади, інших державних органів проєкту Стратегічного оборонного бюлетеня України;

участь з питань воєнної політики та оборонного планування в заходах міжнародного співробітництва з делегаціями інших держав, іноземними радниками.

Черговий Департаменту, тел.: (044) 454-40-22,231-22.

телефон-факс: (044) 520-13-46.


03 серпня 2020, 16:27 | ID: 59058 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 5856 //