Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України

Директор Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України БАРИНІНА Марина Валеріївна.

Заступник директора – начальник відділу аудиту у сфері фінансового забезпечення Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України полковник КИРИЧЕНКО Сергій Володимирович.

Заступник директора Департаменту – начальник відділу аудиту у сфері закупівель Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України полковник ФЕДЮНІН Віктор Юрійович.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України

Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України є структурним підрозділом апарату Міністерства оборони України, призначеним для здійснення внутрішнього аудиту діяльності підконтрольних суб’єктів, до яких належать структурні підрозділи Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, інші органи військового управління, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил України, організації, державні підприємства та об’єднання підприємств, суб’єкти господарювання, які не є юридичною особою, що належать до сфери управління Міністерства оборони та Генерального штабу.

Департамент спрямовує та координує діяльність територіальних підрозділів Служби внутрішнього аудиту Збройних Сил України.

Основні завдання Департаменту

Основними завданнями Департаменту є надання Міністру оборони України об’єктивних і незалежних висновків і рекомендацій (пропозицій)щодо:

функціонування системи внутрішнього контролю в Міністерстві оборони України, Генеральному штабі Збройних Сил України, інших підконтрольних суб’єктах та її вдосконалення;

удосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України, іншими підконтрольними суб’єктами фінансових та матеріальних ресурсів;

запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших підконтрольних суб’єктів.

 

СТРУКТУРА  CЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

У Департаменті здійснюється прийом з особистих питань:

директором Департаменту – 1 та 3 середи місяця з 14:00 – 17:00;

заступниками директора Департаменту – начальниками відділів, начальниками відділів – 2 та 4 середи місяця з 14:00 – 17:00.

Черговий Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України тел. (044) 243-44-74.

Адреса Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України: 03168, м. Київ-168, Повітрофлотський проспект, 6.

Розділ створено 01 грудня 2014, 17:05 | Переглядів: 29514