Департамент військової освіти і науки Міністерства оборони України

Департамент військової освіти і науки є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства оборони України та відповідає за ефективне функціонування системи військової освіти і науки у секторі національної безпеки та оборони.

Департамент військової освіти і науки Міністерства оборони України (далі – Департамент) визначає засади державної політики з питань військової освіти і науки з метою якісної підготовки висококваліфікованих і компетентних військових фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань, пріоритетні напрями розвитку наукової та науково-технічної діяльності у сфері оборони.

Департамент підпорядковується Міністру оборони України. Діяльність Департаменту спрямовується та координується заступником Міністра оборони України (згідно з розподілом обов’язків).

Положення про Департамент військової освіти і науки Міністерства оборони України затверджено наказом Міністерства оборони України від 17.10.2022 року № 319.

МІСІЯ

Розвиток системи військової освіти і науки задля досягнення Збройними Силами України цілковитої взаємосумісності з арміями держав – членів та партнерів НАТО шляхом функціонування системи професійної військової освіти (L-курси), створення єдиної уніфікованої системи підготовки персоналу для сил безпеки і оборони з урахуванням національного та міжнародного досвіду.

Головною метою діяльності Департаменту є вироблення державного курсу щодо розвитку освітньої і наукової компоненти як складової формування національного безпекового середовища в оборонному секторі.

У своїй діяльності Департамент спирається на такі ціннісні орієнтири:

 • патріотизм і далекоглядність;
 • компетентність та самовдосконалення;
 • транспарентність і проактивність.

ПРІОРИТЕТИ

 • Налагодження ефективної та інноваційної системи забезпечення якісної освіти у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, закладах фахової передвищої військової освіти, військових ліцеях з використанням методологічних новацій та елементів дистанційних форм навчання.
 • Реалізація принципу “Освіта впродовж військової кар’єри”.
 • Формування ефективної системи професійної військової освіти, яка інтегрована в державну систему освіти та відповідає вимогам стандарту НАТО Bi-SCD 075-007 “Освіта і підготовка”.
 • Впровадження у системі професійної військової освіти вивчення процесів планування та прийняття військових рішень за стандартами НАТО з урахуванням національного досвіду ведення бойових дій.
 • Створення передумов для сертифікації (акредитації) курсів професійної військової освіти та взаємного визнання сертифікатів, отриманих як у військових навчальних закладах України, так і навчальних закладах НАТО та держав-членів Альянсу.
 • Організація централізованої підготовки військових фахівців оперативного та стратегічного рівнів для сил безпеки та оборони.
 • Удосконалення моделі управління та планування наукової і науково-технічної діяльності в системі Міністерства оборони України відповідно до процедур оборонного планування на основі спроможностей.
 • Підвищення рівня мовної підготовки особового складу Збройних Сил України та створення нової безперервної системи вивчення (використання), удосконалення та підтримання рівня володіння іноземною мовою під час службової діяльності.

КЕРІВНИЦТВО

Директор — МІРНЕНКО Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Заступник директора — начальник відділу організації освітньої діяльності — полковник КАС’ЯНЕНКО Максим Вікторович, кандидат військових наук, [email protected]

Заступник директора — начальник відділу організації наукової діяльності — полковник ГУПАЛО Андрій Юрійович, кандидат технічних наук, (044) 271-13-24, А[email protected]

 

Особистий прийом громадян:

 • директором департаменту — 2-й та 4-й четвер місяця з 15.00 до 17.00

 • заступником директора департаменту — начальником відділу організації освітньої діяльності — 1-й та 3-й вівторок місяця з 15.00 до 17.00

 • заступником директора департаменту — начальником відділу організації наукової діяльності — 1-ша та 3-тя середа місяця з 15.00 до 17.00

 Сторінка департаменту

Телефон/факс для довідок: (044) 520-07-62

СТРУКТУРА

Відділ організації освітньої діяльності: (044) 271-12-03

Відділ організації наукової діяльності: (044) 271-12-93

Відділ державного замовлення та атестації: (044) 271-12-56

начальник відділу —  МАРТИНЮК Володимир Вікторович, заслужений працівник освіти України;

Фінансово-економічний відділ: (044) 271-12-46

начальник відділу – РОМАНІВ Петро Михайлович;

Сектор організації мовної підготовки та навчання іноземних фахівців: (044) 271-12-92,

завідувач сектору — СТЕЦЕНКО Сергій Леонідович


11 серпня 2020, 17:35 | ID: 59181 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 17349 //