Департамент військової освіти і науки Міністерства оборони України

Департамент військової освіти і науки є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства оборони України та відповідає за ефективне функціонування системи військової освіти і науки у секторі національної безпеки та оборони, що базується на забезпеченні державних інтересів та дотриманні міжнародних стандартів.

Департамент військової освіти і науки Міністерства оборони України (далі — Департамент) визначає головні засади державної політики у сфері військової освіти і науки з метою підготовки висококваліфікованих і компетентних військових фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань.

Департамент підпорядковується Міністру оборони України. Діяльність Департаменту спрямовується та координується заступником Міністра оборони України (згідно з розподілом обов’язків).

Положення про Департамент військової освіти і науки Міністерства оборони України затверджено наказом Міністерства оборони України від 19.05.2020 року № 160.

МІСІЯ

Модернізація системи військової освіти і науки задля досягнення Збройними Силами України повної взаємосумісності зі збройними силами держав — членів НАТО відповідно до чинних нормативно-правових актів та з урахуванням національного та міжнародного досвіду.

Головною метою діяльності Департаменту є вироблення державного курсу щодо розвитку освітньої і наукової компоненти як складової формування національного безпекового середовища в оборонному секторі.

У своїй діяльності Департамент спирається на такі ціннісні орієнтири:

  • патріотизм і далекоглядність;
  • компетентність та самовдосконалення;
  • транспарентність і проактивність.

ПРІОРИТЕТИ

  • Налагодження ефективної та інноваційної системи забезпечення якісної освіти у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових ліцеях з використанням методологічних новацій та елементів дистанційних форм навчання.

  • Вироблення оптимальної моделі апробації стандартизованих підходів держав — членів НАТО у сфері військової освіти і науки.

  • Розроблення дієвого механізму обміну інформацією стосовно наявних наукових досліджень і розробок (проривних технологій) з проблем підвищення обороноздатності та національної безпеки.

  • Планомірне впровадження уніфікованих програм з мовної підготовки для військових фахівців та підтримання належного рівня володіння іноземними мовами.

КЕРІВНИЦТВО

Директор — МІРНЕНКО Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Заступник директора — начальник відділу організації освітньої діяльності — полковник КАС’ЯНЕНКО Максим Вікторович, кандидат військових наук, [email protected]

Заступник директора — начальник відділу організації наукової діяльності — полковник ГУПАЛО Андрій Юрійович, кандидат технічних наук, (044) 271-13-24, А[email protected]

 

Особистий прийом громадян:

  • директором департаменту — 2-й та 4-й четвер місяця з 15.00 до 17.00

  • заступником директора департаменту — начальником відділу організації освітньої діяльності — 1-й та 3-й вівторок місяця з 15.00 до 17.00

  • заступником директора департаменту — начальником відділу організації наукової діяльності — 1-ша та 3-тя середа місяця з 15.00 до 17.00

 Сторінка департаменту

Телефон/факс для довідок: (044) 520-07-62

СТРУКТУРА

Відділ організації освітньої діяльності: (044) 271-12-03

Відділ організації наукової діяльності: (044) 271-12-93

Відділ державного замовлення та атестації: (044) 271-12-56

начальник відділу —  МАРТИНЮК Володимир Вікторович, заслужений працівник освіти України;

Фінансово-економічний відділ: (044) 271-12-46

начальник відділу – РОМАНІВ Петро Михайлович;

Сектор організації мовної підготовки та навчання іноземних фахівців: (044) 271-12-92,

завідувач сектору — СТЕЦЕНКО Сергій Леонідович


11 серпня 2020, 14:35 | ID: 59181 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 11059 //