Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України

ІНФОРМАЦІЯ

про Департамент військово-технічного співробітництва, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України

Призначення:

забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері військово-технічної політики, спрямованої на розвиток озброєння, військової та спеціальної техніки (далі-ОВТ) у мирний час та особливий період, а також завдань та функцій, покладених на Міністерство оборони України (далі-Міноборони), щодо організації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (далі-НДДКР) з розроблення (модернізації) ОВТ, здійснення закупівлі ОВТ, військово-технічного співробітництва з іноземними державами, міжнародними організаціями в інтересах оснащення Збройних Сил України (далі — Збройних Сил) сучасними зразками ОВТ та іншими товарами військового призначення, реалізації повноважень Міноборони у сфері безпеки оборонних технологій.

Департамент є самостійним структурним підрозділом апарату Міноборони та підпорядковується Міністру оборони України.  

Діяльність Департаменту безпосередньо спрямовує та координує заступник Міністра оборони України (згідно з розподілом обов’язків).

Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у сфері його компетенції на основі постійного аналізу стану справ у мирний час  та особливий період щодо:

формування військово-технічної політики з питань розроблення, модернізації та закупівлі ОВТ;

організація виконання НДДКР з розроблення і модернізації ОВТ;

забезпечення виконання Міністерством оборони функцій замовника з державного оборонного замовлення щодо розроблення, модернізації та закупівлі ОВТ, виконання робіт і надання послуг;

здійснення в межах повноважень міжнародного співробітництва за військово-технічним напрямом з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями в інтересах оснащення Збройних Сил України сучасними зразками ОВТ та іншими товарами військового призначення;

організація відповідно до визначених Генеральним штабом потреб та пріоритетів розроблення і виконання Державної програми цільової оборонної програми розвитку ОВТ та інших цільових програм розвитку ОВТ та контролює їх виконання.

Структура Департаменту:

  • Керівництво;
  • Управління військово-технічної політики, програм розвитку озброєння та військової техніки планування оборонних закупівель;
  • Управління військово-технічного співробітництва;
  • Управління розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Сухопутних військ;
  • Управління розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Повітряних Сил;
  • Управління розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Військово-Морських Сил;
  • Управління розробок і закупівлі озброєння та військової техніки родів військ та служб;
  • Управління договірної та фінансово-економічної роботи;
  • Управління організаційно-планової роботи.

Черговий Департаменту: (044) 454-73-99


18 травня 2017, 11:29 | ID: 30333 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 41467 //