Департамент соціального забезпечення Міністерства оборони України

Директор Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України ТОКАРЧУК Тетяна Василівна;
Заступник директора полковник ГАЛІМСЬКИЙ Сергій Петрович;
Заступник директора Департаменту – начальник відділу соціальної політики КУЧЕРЕНКО Сергій Анатолійович;
Заступник директора Департаменту – начальник відділу грошового забезпечення полковник СОРОКОТЯГА Вадим Григорович.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

Департамент виконує завдання щодо забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони в  мирний час та особливий період в частині здійснення заходів, спрямованих на реалізацію соціально-економічних і правових гарантій військовослужбовців Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту (далі – Держспецтрансслужба), членів їх сімей та працівників Збройних Сил, осіб, звільнених з військової служби, стосовно удосконалення законодавства України з питань їх соціального і правового захисту, а також порядку та умов виплати грошового забезпечення військовослужбовців, заробітної плати працівників Збройних Сил, пенсійного забезпечення колишніх військовослужбовців і членів їх сімей, компенсаційних виплат у разі загибелі (смерті), встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності.

Основними завданнями Департаменту є: забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у сфері його повноважень у мирний час та особливий період щодо:

підготовки пропозицій щодо визначення стратегії та пріоритетних напрямів правового і соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей;

здійснення заходів, спрямованих на дотримання правового і соціального захисту військовослужбовців, резервістів Збройних Сил, військовозобов’язаних, призваних на збори, осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей та працівників Збройних Сил за напрямами діяльності Департаменту;

подання в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, пропозицій щодо вдосконалення умов грошового забезпечення військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів Збройних Сил та Держспецтрансслужби, оплати праці працівників Збройних Сил та Держспецтрансслужби, а також законодавства України з питань їх соціального і правового захисту;

реалізація єдиної державної політики щодо грошового забезпечення військовослужбовців, упорядкування та вдосконалення системи виплати винагороди в іноземній валюті військовослужбовців, направлених для тимчасового проходження військової служби за межами України, заробітної плати працівників Збройних Сил та Держспецтрансслужби, пенсійного забезпечення колишніх військовослужбовців і членів їх сімей, компенсаційних виплат військовослужбовцям та членам їх сімей у разі загибелі (смерті), встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності;

виконання функцій відповідального за формування і виконання бюджетних програм (підпрограм) Міноборони за напрямами діяльності Департаменту;

забезпечення організації ефективного і цільового використання бюджетних коштів, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за їх використанням та усуненням недоліків і порушень, виявлених органами державного фінансового контролю та правоохоронними органами за напрямами видатків, що знаходяться у віданні Департаменту;

організація фінансового забезпечення утримання військовослужбовців і працівників апарату Міноборони, установ та військових частин, які в установленому порядку зараховані на фінансове забезпечення безпосередньо до Міноборони, видатків на їх службові відрядження в межах України та за кордон, здійснення інших соціальних виплат згідно з чинним законодавством України.

У безпосередньому підпорядкуванні Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони перебуває Управління соціальної підтримки та Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України.

Телефон: (044) 230-73-45

Особистий прийом громадян:
Директор Департаменту – перша середа місяця з 16:00 до 17:00;
Заступники директора Департаменту – другий - четвертий четвер місяця з 16:00 до 17:00.


09 грудня 2022, 10:09 | ID: 68796 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 8073 //