Департамент кадрової політики Міністерства оборони України

                                                           

Керівництво та основні завдання

Підрозділ 1 - Керівництво

Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України: ЯЦИНО Олег Валентинович.

Заступник директора Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України: полковник МИХАЙЛІЧЕНКО Костянтин Анатолійович.

Заступник директора департаменту - начальник відділу управління кар’єрою та комплектування офіцерами посад номенклатури Міністра оборони України Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України: полковник СИСОЛЯТІН Денис Ігорович.

Заступник директора департаменту - начальник управління з питань роботи з державними службовцями та керівниками державних підприємств Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України: МАЛИНОВСЬКИЙ Павло Степанович.

Підрозділ 2 – Основні завдання структурних підрозділів

Відділ військової кадрової політики

Основними завданнями відділу є:

участь у формуванні та реалізації державної політики у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва з питань військової кадрової політики;

визначення засад військової кадрової політики;

розробка проектів законів України, інших нормативно-правових актів, з питань вдосконалення порядку проходження військової служби та управління кар’єрою військовослужбовців;

підготовка пропозицій та здійснення моніторингу щодо виконання завдань та заходів оборонної реформи з питань вдосконалення військової кадрової політики;

інформаційно-аналітичне забезпечення формування та реалізації військової кадрової політики з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

 

Відділ управління кар’єрою та комплектування офіцерами посад номенклатури Міністра оборони України

Основними завданнями відділу є:

реалізація цілей і завдань військової кадрової політики на основі постійного аналізу стану справ у мирний час та особливий період щодо:

управління службовою кар’єрою військовослужбовців та комплектування посад, призначення на які здійснюється Президентом України та Міністром оборони України;

присвоєння військових звань офіцерського складу;

направлення осіб офіцерського складу до інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, розвідувальних органів та державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, а також Державної спеціальної служби зв’язку та захисту інформації (далі – інших військових формувань) для дальшого проходження військової служби з виключенням зі списків особового складу Збройних Сил;

відрядження військовослужбовців в інтересах оборони держави та її безпеки до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів із залишенням на військовій службі;

прикомандирування військовослужбовців до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад у разі обрання їх на виборні посади, на яких вони працюватимуть на постійній основі, із залишенням на військовій службі.

 

Управління з питань роботи з державними службовцями та керівниками державних підприємств

Основними завданнями управління є:

реалізація державної політики з питань управління персоналом у сфері державної служби в апараті Міноборони;

забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом державних службовців;

добір персоналу державних службовців в апарат Міноборони;

розвиток персоналу та організація підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом державних службовців у підпорядкованих органах військового управління;

документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;

організація та ведення кадрової роботи з керівниками державних підприємств що належать до сфери управління Міноборони.

 

Відділ кадрового менеджменту управління з питань роботи з державними службовцями та керівниками державних підприємств

Основними завданнями відділу є:

реалізація державної кадрової політики у сфері державної служби з питань управління персоналом державних службовців Міноборони;

забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом державних службовців;

добір персоналу в апарат Міноборони;

документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;

організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом державних службовців у підпорядкованих органах військового управління.

 

Відділ оцінювання та розвитку персоналу управління з питань роботи з державними службовцями та керівниками державних підприємств

Основними завданнями відділу є:

реалізація державної політики з питань управління персоналом у сфері державної служби в апараті Міноборони;

забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом державних службовців;

розвиток персоналу та організація підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом державних службовців у підпорядкованих органах військового управління;

організація та ведення кадрової роботи з керівниками державних підприємств що належать до сфери управління Міноборони.

 

Управління організаційно-планової роботи

Основними завданнями управління є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з питань національної безпеки у сфері військової кадрової політики;

участь у розробці проєктів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, та безпосередня розробка наказів, директив Міноборони за напрямом удосконалення структури та оптимізації чисельності апарату Міноборони;

забезпечення організаційного розвитку Міноборони, організація і ведення організаційно-штатної та мобілізаційно-кадрової роботи в апараті Міноборони;

перспективне і поточне планування діяльності Департаменту, моніторинг планових заходів;

виконання заходів організаційно-планової роботи та повсякденної діяльності Департаменту;

організація порядку роботи з документами з моменту їх надходження, створення, зберігання та передачі до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України;

обробка, узагальнення та розподіл отриманої інформації серед структурних підрозділів Департаменту та інших суб’єктів інформаційного обміну з питань, віднесених до компетенції Департаменту із застосуванням захищеної системи електронного документообігу;

участь у здійсненні моніторингу стану системи кадрового забезпечення в Збройних Силах;

організація та ведення архівної роботи.

 

Відділ організаційно-планової та організаційно-штатної роботи управління організаційно-планової робот

Основними завданнями відділу є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з питань національної безпеки у сфері військової кадрової політики;

участь у розробці проєктів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, та безпосередня розробка наказів, директив Міноборони за напрямом удосконалення структури та оптимізації чисельності апарату Міноборони;

забезпечення організаційного розвитку Міноборони, організація і ведення організаційно-штатної та мобілізаційно-кадрової роботи в апараті Міноборони;

перспективне і поточне планування діяльності Департаменту, моніторинг планових заходів;

виконання заходів організаційно-планової роботи та повсякденної діяльності Департаменту.

 

Адміністративний відділ управління організаційно-планової роботи

Основними завданнями

відділу є:

організація порядку роботи з документами з моменту їх надходження, створення, зберігання та передачі до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України;

обробка, узагальнення та розподіл отриманої інформації серед структурних підрозділів Департаменту та інших суб’єктів інформаційного обміну з питань, віднесених до компетенції Департаменту із застосуванням захищеної системи електронного документообігу СЕДО;

участь у здійсненні моніторингу стану системи кадрового забезпечення в Збройних Силах;

впровадження сучасних інформаційних технологій у роботу Департаменту та служб персоналу нижчого рівня;

організація єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем;

здійснення діловодства документів, що містять інформацію з обмеженим доступом;

здійснення діяльності, пов’язаної з охороною державної таємниці, згідно з чинним законодавством України;

організація та ведення архівної роботи.

 

Відділ кадрового забезпечення програм міжнародного співробітництва

Основними завданнями відділу є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з питань національної безпеки у сфері військової кадрової політики відповідного спрямування;

участь у розробці проєктів законів України та інших нормативно-правових актів за напрямом діяльності відділу, погодження у межах компетенції документів з питань правового врегулювання проходження служби і навчання за кордоном;

здійснення практичних заходів щодо кадрового забезпечення проходження військової служби у складі національних контингентів, національного персоналу багатонаціональних штабів і дипломатичних установ, навчання, для здобуття відповідного рівня освіти, військовослужбовців та працівників Збройних Сил у ВНЗ країн-партнерів, на відповідних мовних і фахових курсах за кордоном;

аналіз, прогнозування та планування в межах компетенції заходів кадрового забезпечення програм міжнародного військово-політичного, військового та військово-технічного співробітництва;

визначення (уточнення) переліку посад військовослужбовців та працівників Збройних Сил, служба (робота) на яких передбачає знання іноземних мов на рівні, не нижчому стандартизованого мовленнєвого рівня “функціональний” (СМР 2).

 

Відділ нагороджень

Основними завданнями відділу є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з питань національної безпеки у сфері військової кадрової політики;

участь у розробці проектів нормативних актів з питань заохочення військовослужбовців, працівників та інших осіб, та безпосередня розробка наказів Міноборони щодо встановлення заохочувальних відзнак Міноборони і порядку нагородження ними військовослужбовців, працівників та інших осіб;

організація та виконання завдань щодо нагородження військовослужбовців та працівників Збройних Сил державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

організація та виконання завдань щодо нагородження особового складу Збройних Сил та інших осіб заохочувальними відзнаками Міноборони, затверджених наказом Міноборони від 11 березня 2013 року № 165 “Про відомчі заохочувальні відзнаки Міноборони ”(зі змінами) та заохочувальними відзнаками Міноборони “Вогнепальна зброя” і “Холодна зброя”, затверджених наказом Міноборони від 23 жовтня 2012 року № 693 “Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міноборони “Вогнепальна зброя” і “Холодна зброя” (зі змінами);

організація та виконання завдань щодо заохочення особового складу Збройних Сил, відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил, Міністром оборони України.

 

Відділ з питань визначення учасників бойових дій

Основними завданнями відділу є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з питань національної безпеки у сфері військової кадрової політики;

участь у розробці проєктів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та безпосередня розробка наказів Міноборони за напрямом удосконалення роботи комісій Міноборони та Збройних Сил з питань розгляду матеріалів, пов’язаних із визначенням учасників бойових дій, учасників війни та щодо організації проведення Перевірки стосовно осіб, які підлягають перевірці;

організація підготовки і проведення засідань комісії Міноборони з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та спірних питань щодо зарахування до вислуги років для призначення пенсії окремих періодів служби в календарному обчисленні або на пільгових умовах;

організація та виконання завдань щодо забезпечення та видачі бланків посвідчень учасника бойових дій, посвідчень на право користування пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, посвідчень дитини військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, а також листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50% знижкою їх вартості;

організація та контроль здійснення заходів щодо проведення Перевірки стосовно осіб, які підлягають перевірці.

 

 


25 травня 2017, 10:14 | ID: 425 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 65891 //