Департамент інформаційно-організаційної роботи та контролю

Департамент інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України (далі — Департамент) є структурним підрозділом апарату Міністерства оборони України, який призначений для забезпечення та організації документування управлінської діяльності в Міністерстві оборони України (далі — Міністерство оборони) і здійснення функцій нормативно-правового регулювання відносин у сфері діловодства в Міністерстві оборони та інших органах військового управління.

Департамент підпорядковується державному секретарю Міністерства оборони України.

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами (директивами) Міністерства оборони, директивами Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України (далі — Генеральний штаб), іншими нормативними актами Міністерства оборони, а також цим Положенням.

Департамент може виконувати покладені на нього завдання і функції самостійно або разом з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства оборони.

Основними завданнями Департаменту є:

організація в Міністерстві оборони документування управлінської діяльності відповідно до встановлених правил, а також організація документообігу в Міністерстві оборони;

забезпечення здійснення Міністром оборони України повноважень як члена Кабінету Міністрів України, координація взаємодії Міністерства оборони з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України;

забезпечення здійснення Міністром оборони України повноважень як керівника Міністерства оборони, а також військово-політичного та адміністративного керівництва Збройними Силами України (далі — Збройні Сили);

інформаційно-організаційне забезпечення та експертно-аналітична підтримка діяльності першого заступника Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, заступників Міністра оборони України, державного секретаря Міністерства оборони України;

забезпечення розгляду звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства оборони, Збройних Сил, підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Міністерства оборони, а також стосовно актів, які ними видаються, забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство оборони;

організація функціонування системи управління охороною праці в Міністерстві оборони та Збройних Силах;

здійснення контролю за виконанням вимог законів України, актів та доручень Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, запитів та звернень народних депутатів України, рішень Міністра оборони України, керівництва Міністерства оборони;

організація роботи колегії Міністерства оборони України.

Існуюча організаційно-штатна структура департаменту

  • Командування
  • · Відділ прийому та аналізу документів
  • · Відділ попереднього розгляду вхідних документів
  • · Відділ організаційно-планової роботи та підготовки наказів
  • · Відділ взаємодії з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України
  • · Відділ контролю та організації роботи колегії Міністерства оборони України
  • · Експертно-аналітичний відділ
  • · Відділ по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації
  • · Сектор охорони праці

ВІДДІЛ ПРИЙОМУ ТА АНАЛІЗУ ДОКУМЕНТІВ є структурним підрозділом Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України і призначений для забезпечення та документування управлінської діяльності керівництва Міністерства оборони в частині, що стосується опрацювання (аналізу) внутрішніх і вихідних документів, формування справ, тимчасового зберігання та передачі їх на постійне зберігання до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України, а також участі в організації електронного документообігу в Міністерстві оборони.

ВІДДІЛ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗГЛЯДУ ВХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ є структурним підрозділом Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України і призначений для забезпечення документування управлінської діяльності керівництва Міністерства оборони в частині, що стосується опрацювання (аналізу) вхідних документів, та є структурним підрозділом Департаменту.

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЛАНОВОЇ РОБОТИ ТА ПІДГОТОВКИ НАКАЗІВ є структурним підрозділом Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України і призначений для організації та забезпечення остаточної підготовки, погодження, подання на підпис, видання та розсилки наказів (директив) Міністерства оборони України, планування та документування діяльності Департаменту.

ВІДДІЛ ВЗАЄМОДІЇ З ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ є структурним підрозділом Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України і призначений для забезпечення здійснення Міністром оборони України повноважень члена Кабінету Міністрів України, координації взаємодії з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ є структурним підрозділом Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України і призначений для організації та здійснення контролю за виконанням завдань, покладених на Міністерство оборони України, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, наказами і дорученнями Міністра оборони України, запитів та звернень народних депутатів України, а також організації роботи колегії Міністерства оборони України.

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНИЙ ВІДДІЛ є структурним підрозділом Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України і призначений для інформаційно-організаційного забезпечення та експертно-аналітичної підтримки діяльності першого заступника Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, заступників Міністра оборони України, державного секретаря Міністерства оборони України та здійснення контролю за виконанням їх рішень.

ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З ГРОМАДЯНАМИ ТА ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ є структурним підрозділом Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю, Міністерства оборони України і що призначений для реалізації конституційного права громадян України направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до керівництва Міністерства оборони та Збройних Сил України, права фізичних і юридичних осіб на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство оборони.

СЕКТОР ОХОРОНИ ПРАЦІ є структурним підрозділом Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України і призначений для організації функціонування системи управління охороною праці в Міністерстві оборони та Збройних Силах і забезпечення дотримання вимог Конституції України, законодавства з охорони праці в апараті Міністерства оборони.

 


07 листопада 2017, 17:21 | ID: 35324 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 15541 //