Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України полковник ДЯЧЕНКО Сергій Володимирович.

Заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України ВИННИК Сергій Леонідович.

Заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України полковник ГАЛІМСЬКИЙ Сергій Петрович.

Заступник директора Департаменту — начальник управління виконання бюджету Департаменту фінансів Міністерства оборони України полковник ЛІТАШ Станіслав Юрійович.

ПРИЗНАЧЕНЯ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

Департамент фінансів Міністерства оборони України є структурним підрозділом апарату Міністерства оборони України, який призначений для участі у формуванні та реалізації державної політики з питань фінансового забезпечення Збройних Сил України, порядку та умов виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, заробітної плати працівників Збройних Сил, виконання функцій бухгалтерської служби Міністерства оборони, формування зведеного кошторису Міністерства оборони, здійснення моніторингу виконання кошторису Міністерства оборони, фінансування військ, ведення реєстру військових частин як суб’єктів господарської діяльності, аналізу витрат та перспектив фінансування потреб Збройних Сил України.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

реалізація державної політики з питань фінансового забезпечення Збройних Сил, здійснення моніторингу виконання кошторису Міністерства оборони, аналізу системи фінансового забезпечення та підготовка пропозицій щодо її удосконалення;

організація процесу забезпечення бюджетними асигнуваннями Міністерства оборони, формування бюджетного запиту на рік,
що планується, та наступні два роки, його супроводження в органах виконавчої і законодавчої влади;

здійснення централізованих розрахунків (у тому числі в іноземній валюті) та фінансування розпорядників коштів нижчого рівня;

ведення бухгалтерського обліку в національній та іноземній валюті, складання фінансової та бюджетної звітності за Міністерство оборони;

здійснення реєстрації (перереєстрації) військових частин як суб’єктів господарської діяльності, ведення їх реєстру;

здійснення контролю за повнотою надходження до державного бюджету коштів від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або інших міжнародних організацій за участь Збройних Сил у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

повне та своєчасне, в межах затверджених асигнувань, забезпечення коштами діяльності структурних підрозділів Міністерства оборони, установ та військових частин, зарахованих на фінансове забезпечення;

упровадження єдиної державної політики щодо упорядкування та вдосконалення систем: грошового забезпечення військовослужбовців; винагороди в іноземній валюті військовослужбовців, направлених для тимчасового проходження військової служби за межами України; заробітної плати працівників Збройних Сил;

участь у розробці та впровадженні єдиної політики з питань автоматизації завдань повсякденної діяльності фінансових органів Збройних Сил;

забезпечення дотримання в Міністерстві оборони бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, подання їх на реєстрацію, здійснення платежів, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

Черговий Департаменту фінансів Міністерства оборони України, тел.: (044) 245-43-82.

"Гаряча" лінія Департаменту фінансів Міністерства оборони України, тел.: (044) 271-12-57.

Адреса Департаменту фінансів Міністерства оборони України: 03168 м. Київ – 168, проспект Повітрофлотський, 6, e-mail: budget@mil.gov.ua, телефон-факс чергового: (044) 245-43-82.

Розпорядок роботи:

Понеділок – четвер з 9.00 до 18.00;

П’ятниця – з 9.00 до 16.45;

Перерва на обід – з 13.00 до 13.45.

Прийом громадян директором Департаменту фінансів Міністерства оборони України (з особистих питань) – четвер з 16.00 до 17.30.


12 жовтня 2016, 12:47 | ID: 24565 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 64397 //