Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України (далі – Інститут) є головною науковою установою Міноборони з дослідження проблем воєнно-технічної політики (ВТП) у сфері розвитку озброєння та військової техніки, формує загальні наукові напрями щодо вирішення проблем створення та перспектив розвитку ОВТ та здійснює цільову підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації.

Інститут є самостійним структурним підрозділом Міноборони і виконує завдання із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони та військового будівництва у мирний час та особливий період, а також завдань та функцій покладених на Міноборони в межах повноважень Інституту.

Інститут безпосередньо підпорядковується заступнику Міністра оборони України (згідно з розподілом повноважень), який спрямовує та координує діяльність Інституту.

Згідно з наказом Міністерства оборони України, основними напрямами наукових досліджень Інституту є:

фундаментальні і прикладні дослідження, спрямовані на:

наукове обґрунтування пріоритетних напрямів військово-технічної політики стосовно проблем створення новітнього озброєння;

обґрунтування перспектив розвитку оборонних технологій та оборонно-промислового комплексу;

науково-методичне забезпечення формування і реалізації військово-технічної політики, державних цільових оборонних програм розвитку озброєння та військової техніки, Державного оборонного замовлення та заходів міжнародного військово-технічного співробітництва;

обґрунтування розробки перспективних (модернізації існуючих) авіаційно-космічних систем (комплексів), автомобільної, броньованої та ракетно-артилерійської техніки, техніки радіотехнічних військ, зенітно-ракетних військ, засобів автоматизації процесів управління зброєю, автоматизованих систем управління, радіо-, радіотехнічної та оптико-електронної розвідки, радіоелектронної боротьби та засобів захисту інформації, безпілотних авіаційних комплексів, багатофункціональних ракетних комплексів та реактивних систем залпового вогню, високоточної зброї та боєприпасів, зброї з нетрадиційними принципами дії, морського озброєння та техніки;

обґрунтування розвитку роботизованих систем (комплексів), засобів захисту, живучості ОВТ та шляхів впровадження інноваційних технологій у Збройних Силах України;

обґрунтування методів проведення відновлювального ремонту озброєння та військової техніки;

обґрунтування тактико-технічних вимог до пріоритетних зразків (систем) озброєння та військової техніки Збройних Сил України;

формування тактико-технічних завдань з розробки перспективного озброєння та військової техніки;

формування програм і методик державних випробувань дослідних зразків озброєння та військової техніки;

науково-технічне супроводження (НТС) розробок (модернізації), продовження ресурсу, утилізації озброєння та військової техніки;

наукове супроводження розвитку засобів (комплексів) навчальної, лабораторно-експериментальної та тренажерної баз для потреб Збройних Сил України;

наукове забезпечення функціонування системи охорони інтелектуальної власності під час наукових досліджень.

 

РОЛЬ І МІСЦЕ ІНСТИТУТУ В СИСТЕМІ РОЗРОБОК ТА ПОСТАНОВКИ НА ВИРОБНИЦТВО ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

 

КЕРІВНИЦТВО ІНСТИТУТУ

Начальник Центрального науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України генерал-майор ЧЕПКОВ Ігор Борисович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Заступник начальника Центрального науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України з наукової роботи полковник СОТНИК Владислав Віталійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Заступник начальника Центрального науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України полковник ВАСЬКІВСЬКИЙ Михайло Іванович, доктор технічних наук, професор.

Заступник начальника Центрального науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України з проведення досліджень та випробувань генерал-майор КАЛЄННІКОВ Андрій Петрович, кандидат технічних наук.

Заступник начальника Центрального науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України з морально-психологічного забезпечення полковник СТОРОЖИК Іван Васильович.

Головний науковий співробітник – начальник групи головних наукових співробітників з наукового керівництва досліджень полковник СЛЮСАР Вадим Іванович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки.

Головний науковий співробітник групи головних наукових співробітників з наукового керівництва досліджень ЛАПИЦЬКИЙ Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки.

Головний науковий співробітник групи головних наукових співробітників з наукового керівництва досліджень ЗУБАРЕВ Валерій Володимирович, професор, заслужений працівник промисловості України.

 

КОЛЕГІАЛЬНІ ДОРАДЧІ ОРГАНИ ІНСТИТУТУ

Наукова-технічна рада Інституту.

Вчена рада Інституту.

Спеціалізована вчена рада Інституту, яка здійснює захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

21.02.01 – воєнна безпека держави;

20.02.14 – озброєння і військова техніка;

05.13.06 – інформаційні технології.

 

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Інститут здійснює цільову підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в штатних ад’юнктурі, докторантурі та у формі здобуття наукових ступенів шляхом самостійної підготовки відповідної дисертації.

Інститутом отримані ліцензії на здійснення освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти  за спеціальностями:

255  – озброєння та військова техніка;

122  – комп’ютерні науки та інформаційні технології.

В інтересах підготовки молодих вчених за відповідними напрямами розвитку ОВТ під керівництвом провідних вчених Інституту постійно діють 12 наукових шкіл:

Наукова школа розвитку теорії аналізу та синтезу складних систем озброєння та військової техніки;

Наукова школа розвитку теорії побудови ракетно-артилерійського озброєння, військових систем дистанційного моніторингу навколишнього простору та бойової броньованої техніки;

Наукова школа розвитку теорії побудови раціональних систем експлуатації озброєння та військової техніки;

Наукова школа розвитку методів синтезу систем захисту та підвищення живучості зразків озброєння та військової техніки;

Наукова школа розвитку методів синтезу систем активного захисту та інформаційно-керувальних систем озброєння та військової техніки;

Наукова школа розвитку новітніх інформаційних технологій у галузі цифрової обробки сигналів для радіолокаційних і навігаційних систем, засобів радіотехнічної розвідки, акустики та гідроакустики, систем зв'язку спеціального призначення, у тому числі безпілотних літальних апаратів;

Наукова школа розвитку теорії аналізу та синтезу систем радіозв'язку, радіолокації та радіонавігації для створення цифрових ОВТ на новітніх інформаційних технологіях;

Наукова школа розвитку теорії військових ерготехнічних систем;

Наукова школа розвитку теорії аналізу воєнно-технічної політики та воєнної безпеки держави;

Наукова школа розвитку теорії побудови та підвищення ефективності зразків озброєння та військової техніки;

Наукова школа розробки теорії оптимізації управління оборонною промисловістю та наукою на загальнодержавному рівні, теорії управління та наведення високоточної зброї, теорії та синтезу зброї на нових фізичних принципах;

Наукова школа системно-концептуальних основ методології формування  та  наукового  супроводження  розвитку озброєння та  військової  техніки.

КОНТАКТИ

телефон-факс  черговий факс: (044)520-12-84

E-mail: cndi_ovt@mil.gov.ua

03049, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 28.


30 травня 2017, 14:20 | ID: 22162 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 35246 //