Порядок представлення до нагородження державними нагородами України, заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України та почесними нагрудними знаками начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України

Порядок подання до нагородження діючих військовослужбовців та працівників Збройних Сил України.

Кандидатури до нагородження розглядаються на загальних зборах військовослужбовців (працівників Збройних Сил України) за місцем військової служби (праці), на засіданнях атестаційних комісій військових частин (установ), трудового колективу, на військових радах, які утворені при органах військового управління Збройних Сил України .

Порушення клопотання про нагородження підлеглих здійснюють командири (начальники) від командира полку (корабля 1 рангу), які мають рівні з ним права, та вищі, керівники установ, закладів, організацій, командири окремих батальйонів (кораблів 2 рангу), а також командири (начальники) окремих військових частин, які користуються дисциплінарною владою командира окремого батальйону (корабля 2 рангу) за підпорядкованістю встановленим порядком.

Клопотання про нагородження військовослужбовців (працівників Збройних Сил України) здійснюється щодо підлеглих осіб безпосереднім командиром (начальником) перед відповідним прямим командиром (начальником).

Клопотання про нагородження порушується через відповідні органи вищого рівня (за підпорядкованістю) перед посадовими особами, які мають право вносити Міністру оборони України та начальнику Генерального
штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України подання до нагородження державними нагородами, відзнаками Міністерства оборони України та почесними нагрудними знаками начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України.

На осіб що представляються до нагородження державними нагородами України та відзнаками Міністерства оборони України оформлюється нагородний лист встановленого зразка та довідка про проходження служби (працю), які разом з поданням надсилаються за підпорядкованістю.

На осіб, які представляються до нагородження почесними нагрудними знаками начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України оформлюється лише подання.

Нагородження державними нагородами України.

Подання про відзначення державними нагородами вносить Президентові України на розгляд Міністр оборони України.

Особу, яку відзначено державною нагородою, може бути представлено до наступного нагородження не раніше ніж через три роки після попереднього нагородження, за винятком представлення до нагородження за виявлену особисту мужність і героїзм під час виконання бойових (службових) завдань в ООС (АТО).

Відповідальність за організацію і своєчасне вручення державних нагород та документів про нагородження покладається на орган, якому доручено провести вручення.

Про вручення державних нагород та документів про нагородження складається Протокол вручення державних нагород України за встановленою формою, що підписується особою, яка їх вручила, та скріплюється печаткою органу, що проводив вручення. Протокол надсилається до Адміністрації Президента України (через орган, якому було доручено провести вручення) не пізніш як через тиждень після вручення державних нагород.

У разі коли нагороджений через хворобу або іншу поважну причину не зміг з’явитися на вручення, державну нагороду та документ про нагородження може бути вручено вдома, в лікарні тощо, де він перебуває.

У разі смерті нагородженого, якому за життя державну нагороду та документ про нагородження не було вручено, або нагородження особи посмертно державна нагорода та документ до неї передаються сім’ї такого нагородженого для зберігання як пам’ять. Передача державної нагороди та документа про нагородження оформляється протоколом установленої форми.

Нагородження відзнаками Міністерства оборони України у вигляді нагрудних знаків проводиться за наявності у особи, яка подається до нагородження, відзнаки — Почесна грамота Міністерства оборони України і не раніше ніж через рік після нагородження нею, за винятком нагородження за виконання спеціальних завдань під час особливого періоду.

Особу, яку нагороджено нагрудним знаком, може бути представлено до наступного нагородження іншим нагрудним знаком не раніше ніж через три роки після попереднього нагородження, за винятком:

нагородження за мужність, самовідданість і відвагу, проявлені на навчаннях, маневрах, під час виконання своїх обов’язків при несенні служби та бойового чергування (чергування), а також під час виконання завдань, пов’язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха, природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій, при рятуванні людей та матеріальних цінностей;

нагородження за виконання завдань особливої важливості в інтересах України та Збройних Сил України;

нагородження Подякою, Грамотою та Почесною грамотою Міністерства оборони України;

нагородження відзнаками, підставою для нагородження якими є вислуга років;

нагородження за виконання спеціальних завдань під час особливого періоду.

З метою нагородження відзнаками Міністерства оборони України, на підпорядкований особовий склад відпрацьовуються:

подання, яке підписується відповідним начальником (командиром військової частини) та подається за підпорядкованістю у вищий орган військового управління;

нагородний лист, в якому зазначаються заслуги за які військовослужбовець подається до нагородження;

довідка про проходження служби (трудову діяльність).

Нагородження почесними нагрудними знаками начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України.

Нагородження почесними знаками проводиться з нагоди державних, професійних свят, особистих ювілеїв, при звільнені з військової служби та в інших випадках за рішенням начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України.

Визначення та висунення кандидатів до нагородження здійснюється у колективах за місцем служби (роботи) осіб, яких представляють до нагородження почесними знаками, з додержанням принципів відкритості, гласності та прозорості.

Кандидати до нагородження почесними знаками розглядаються на засіданнях атестаційних комісій військових частин (установ) за місцем служби (роботи) осіб, яких представляють до нагородження.

На кандидатів до нагородження почесними знаками за місцем їх служби (роботи) оформлюється подання встановленого зразка.

У разі порушення клопотання про нагородження почесним знаком за здійснення визначного вчинку, до подання також додається довідка із зазначенням обставин, суті та наслідків здійсненого вчинку. Характеристика підписується командиром (начальником) військової частини (установи) за місцем служби (роботи) кандидата до відзначення.

Нагородження почесними знаками, якщо мають ступені, здійснюється послідовно, від нижчого ступеня до вищого, якщо інше не передбачено положеннями про них.

Повторне нагородження одним і тим же почесним знаком або почесним знаком одного й того ж ступеня не проводиться.

Особу, яку нагороджено почесним знаком, може бути представлено до нагородження наступним почесним знаком не раніше ніж через 2 роки, за винятком представлення до нагородження за здійснення визначного вчинку або за особистим рішенням начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України.

Військовослужбовці, які мають не зняті дисциплінарні стягнення, до нагородження не подаються.

Особливості представлення до нагородження державними нагородами України, заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України та почесними нагрудними знаками начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України

З початком ведення ООС (АТО) зменшено терміни проходження документів та частково спрощено процедуру прийняття рішення про нагородження військовослужбовців за успішне виконання бойових завдань в районі проведення ООС (АТО).

На теперішній час визначено наступний порядок:

подання із військових частин (зведених підрозділів), які виконують завдання в районі проведення ООС подаються через штаби оперативно-тактичних угрупувань (раніше штаби секторів) до штабу ООС на погодження;

після прийняття рішення керівником ООС подання подається до Генерального штабу Збройних Сил України. Одночасно з цим повідомляється військові частини та ставиться завдання в семиденний термін відпрацювати комплект нагородних документів;

після відпрацювання, військова частина направляє їх безпосередньо до Генерального штабу Збройних Сил України.

У разі представлення до нагородження державною нагородою України військовослужбовців, які загинули та подаються до нагородження посмертно крім нагородного листа та довідки про проходження служби також надсилається копія свідоцтва про смерть або висновки судово-медичної експертизи.

Це дає можливість значно скоротити терміни проходження документів та прискорити прийняття рішення щодо нагородження особового складу за участь в ООС (АТО), оскільки кількість особового складу, який потребує нагородження в умовах особливого періоду значно збільшилася у порівнянні з функціонуванням Збройних Сил України в умовах мирного часу.

Порядок нагородження військовослужбовців, які звільнені з військової служби у запас (відставку) та знаходяться на обліку у військових комісаріатах.

Нагородження зазначеної категорії військовослужбовців проводиться за поданням керівників обласних військових комісаріатів через обласні державні адміністрації. До нагородних документів додається погодження командира військової частини, де раніше проходив службу військовослужбовець з метою підтвердження вказаних у нагородному листі заслуг.

Такій порядок представлення до нагородження пов’язаний з тим, шо відповідно до підпункту 17 пункту 10 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671 (зі змінами), Міністр оборони України має право представляти до відзначення державними нагородами України лише військовослужбовців, державних службовців, працівників Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Нагородження звільнених військовослужбовців відзнаками Міністерства оборони України та почесними нагрудними знаками начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України проводиться за поданням обласних державних адміністрацій, громадських організацій (спілок, товариств) за погодженням з відповідними командирами (начальниками) військових частин (установ) де раніше проходили службу особи, що представляються до нагородження.

Військовослужбовці Збройних Сил України, які залучались і брали безпосередню участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпеченні її проведення з метою виконання службових (бойових) завдань та яким відповідно до рішення комісій з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утворених в Міністерстві оборони України, надано статус учасника бойових дій та були звільнені з військової служби, у разі не отримання ними відзнаки президента України «За участь в антитерористичній операції» та заохочувальної відзнаки начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України — нагрудного знаку «Учасник АТО», вони вручаються у військовому комісаріати за місцем постановки на облік військовослужбовця.

Відзнака президента України «За участь в антитерористичній операції» вручається на підставі Указу Президента України № 53/2016 від 17.02.2016, заохочувальна відзнака начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України — нагрудний знак «Учасник АТО» на підставі наказу військового комісара відповідно до наказу Генерального штабу Збройних Сил України № 104 від 20.03.2015.

Порядок нагородження представників громадських організацій, волонтерів та інших цивільних осіб відзнаками Міністерства оборони України та почесними нагрудними знаками начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України.

Нагородження представників громадських організацій, волонтерів та інших цивільних осіб відзнаками Міністерства оборони України та почесними нагрудними знаками начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України здійснюється на загальних підставах за поданням державних органів, установ, підприємств, організацій, громадських об’єднань тощо що вносяться на розгляд Міністру оборони України та начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України відповідно.

У разі подання до нагородження за надання волонтерської, або будь якої іншої допомоги підрозділам, установам Збройних Сил України до подання обов’язково додається довідка за підписом відповідного командира (начальника) військової частини (установи) щодо обсягів наданої допомоги та підтвердження її надання.

Подання до нагородження з нагоди державних (професійних) свят здійснюється, як правило, за погодженням з профільним Департаментом (управлінням) Міністерства оборони України або Головним управлінням (управлінням) Генерального штабу Збройних Сил України.

Представники громадських організацій, волонтери та інші цивільні особи, як правило, можуть бути заохочені наступними відзнаками:

від Міністра оборони України — нагрудним знаком «Знак Пошани», медаллю «За сприяння Збройним Силам України», грамотою або подякою;

від начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України — нагрудним знаком «За заслуги перед Збройними Силами України», грамотою або подякою.

Подання до нагородження державними нагородами України представників громадських організацій, волонтерів та інших цивільних осіб Міністерством оборони України неможливе, у зв’язку з тим, що відповідно до підпункту 17 пункту 10 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671 (зі змінами), Міністр оборони України має право представляти до відзначення державними нагородами України лише військовослужбовців, державних службовців, працівників Міністерства оборони та Збройних Сил України.


18 червня 2019, 16:54 | ID: 50525 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 7568 //