Державні нагороди для заохочення військовослужбовців

Звання «Герой України»

Указом Президента України від 23 серпня 1998 р. № 944 було встановлено відзнаку Президента України «Герой України» для нагородження громадян України за здійснення визначного особистого геройського вчинку та трудового подвигу. Цим указом затверджувалися Статут відзнаки «Герой України», описи ордена «Золота Зірка» та ордена Держави. Законом України від 16 березня 2000 р. № 1549-ІІІ «Про державні нагороди України» відзнака перетворена на звання Герой України. Відповідно до цього закону звання Герой України є вищим ступенем відзнаки в Україні, що присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення. Статут звання Герой України, описи ордена «Золота Зірка» та ордена Держави і мініатюри до них затверджено Указом Президента України від 2 грудня 2002 р. № 1114

Орден «Золота Зірка»

Мініатюра ордена
«Золота
Зірка»

Орден Держави


СТАТУТ
звання Герой України

I. Загальні положення

1. Звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень.

2. Присвоєння звання Герой України провадиться указом Президента України.

3. Герою України вручається орден «Золота Зірка» за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави — за визначні трудові досягнення.

4. Герой України, удостоєний ордена «Золота Зірка», у разі здійснення ним визначних трудових досягнень може бути удостоєний ордена Держави, а Герой України, удостоєний ордена Держави, у разі здійснення ним геройського вчинку може бути удостоєний ордена «Золота Зірка».

5. Присвоєння звання Герой України вдруге з удостоєнням одного й того ж ордена не провадиться.

6. Звання Герой України може бути присвоєно посмертно.

7. Звання Герой України не присвоюється за заслуги, які мали місце в минулому і не пов’язані зі становленням та розвитком незалежної України.

II. Порядок представлення до присвоєння звання Герой України

8. Подання про присвоєння звання Герой України вносять Президентові України Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також Комісія державних нагород та геральдики при Президентові України.

9. Органи, яким надано право представляти до присвоєння звання Герой України, надсилають на ім’я Президента України подання про присвоєння звання Герой України та нагородний лист установленого зразка. У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння звання Герой України.

10. Висунення кандидатури до присвоєння звання Герой України здійснюється гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у трудових колективах підприємств, установ, організацій незалежно від типу та форми власності. Клопотання про присвоєння звання Герой України порушується перед відповідним органом чи організацією вищого рівня.

11. Клопотання про присвоєння звання Герой України, які порушуються органами місцевого самоврядування, подаються Президентові України через Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.

12. Клопотання про присвоєння звання Герой України, які порушуються центральними органами творчих спілок, товариств, об’єднаннями громадян, подаються через Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації або відповідні центральні органи виконавчої влади.

13. Клопотання про присвоєння звання Герой України керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вносяться Кабінетом Міністрів України.

III. Порядок вручення нагородних атрибутів звання Герой України

14. Особі, удостоєній звання Герой України, вручаються орден «Золота Зірка» або орден Держави, Грамота про присвоєння звання Герой України, мініатюра ордена, посвідчення про присвоєння звання Герой України (далі — нагородні атрибути звання Герой України).

15. Вручення нагородних атрибутів звання Герой України провадиться в обстановці урочистості і широкої гласності. Перед врученням оголошується указ Президента України про присвоєння звання Герой України.

16. Нагородні атрибути звання Герой України вручає Президент України або за його дорученням Голова Верховної Ради України, заступники Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, Голова Вищого господарського суду України, Генеральний прокурор України, міністри, інші керівники відповідних центральних органів виконавчої влади, Голова Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

17. Про вручення нагородних атрибутів звання Герой України складається протокол за встановленою формою. Протокол направляється до Управління державних нагород та геральдики Адміністрації Президента України не пізніше як через тиждень після здійснення вручення.

IV. Порядок носіння і зберігання нагородних атрибутів звання Герой України

18. Орден звання Герой України носиться на лівому боці грудей. За наявності у відзначеного інших державних нагород України орден звання Герой України розміщується вище них.

19. У разі коли Герой України удостоєний ордена «Золота Зірка» і ордена Держави, їх носять обидва.

20. Замість ордена особа, удостоєна звання Герой України, може носити мініатюру ордена, яка розміщується вище мініатюр і планок інших державних нагород України.

21. Особа, удостоєна звання Герой України, повинна дбайливо ставитися до схоронності нагородних атрибутів звання Герой України. У разі їх втрати (псування) Герою України може бути видано дублікати, якщо Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України буде визнано, що втрата нагородних атрибутів звання Герой України сталася внаслідок стихійного лиха, бойових дій або з інших причин, які не залежать від нагородженого.

22. Після смерті Героя України, за наявності спадкоємців, нагородні атрибути звання Герой України залишаються у сім’ї померлого як пам’ять.

23. За згодою спадкоємців нагородні атрибути звання Герой України можуть бути передані на тимчасове або постійне зберігання музеям. Нагородні атрибути звання Герой України передаються музеям на підставі рішення Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України за наявності відповідного клопотання музейного закладу. Передані музеям на постійне зберігання нагородні атрибути звання Герой України спадкоємцям померлого не повертаються.

24. У разі відсутності у померлого Героя України спадкоємців нагородні атрибути звання Герой України передаються на зберігання до Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України.

25. Ордени, мініатюра орденів звання Герой України у вигляді копій можуть бути передані за окремою угодою музейним закладам України та іноземних держав для експонування на підставі рішення Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України.

ОПИС
ордена «Золота Зірка» звання Герой України

Орден «Золота Зірка» звання Герой України виготовляється із золота і має форму п’ятикутної зірки, накладеної на вінок із дубового листя. Промені зірки поліровані. Розмір ордена між протилежними вершинами зірки 35 мм. Зворотний бік ордена плоский, з написом рельєфними літерами «Герой України» та порядковим номером ордена. У верхньому промені зірки є кільце з вушком, яке сполучається з фігурною колодкою, обтягнутою стрічкою. Довжина колодки — 45 мм, ширина — 28 мм. На зворотному боці колодки є застібка для прикріплення ордена до одягу. Стрічка ордена шовкова муарова зі смужками синього і жовтого кольорів. Ширина стрічки — 28 мм, ширина кожної смужки — 14 мм.

ОПИС
ордена Держави звання Герой України

Орден Держави звання Герой України виготовляється із золота і має форму Знака Княжої Держави Володимира Великого (тризуба) в обрамленні двох дубових гілок. Зображення рельєфні. Розмір ордена: довжина — 35 мм, ширина — 36 мм. Зворотний бік ордена плоский, з написом рельєфними літерами «Герой України» та порядковим номером ордена. На верхівці середнього вістря тризуба є кільце з вушком, яке сполучається з фігурною колодкою, обтягнутою стрічкою. Довжина колодки — 45 мм, ширина — 28 мм. На зворотному боці колодки є застібка для прикріплення ордена до одягу. Стрічка ордена шовкова муарова зі смужками синього і жовтого
кольорів. Ширина стрічки — 28 мм, ширина кожної смужки — 14 мм.

ОПИС
мініатюри орденів «Золота Зірка» та Держави звання Герой України

Мініатюра орденів «Золота Зірка» та Держави звання Герой України виготовляється із золота і має форму п’ятикутної зірки з гладкими двогранними променями з лицьового боку. У центрі зірки вміщено рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого. Діаметр кола, описаного навколо зірки, — 33 мм. Зворотний бік мініатюри плоский з написом рельєфними літерами «Герой України». Зірка за допомогою кільця з вушком з’єднується з колодкою, яка має форму прямокутної металевої пластинки висотою 19 мм і шириною 27 мм. Верхня і нижня частини колодки мають прорізи, через які поверхню колодки обтягнуто муаровою стрічкою шириною 24 мм зі смужками синього та жовтого кольорів. На зворотному боці колодки є застібка для прикріплення мініатюри до одягу.


18 вересня 2013, 16:24 | ID: 67 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 57972 //