Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта

1.     Вид та назва регуляторного акта
Наказ Міністерства оборони України від 24.10.2016 № 549 “Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів (тендерів) з визначення суб’єктів підприємницької діяльності, яким надаватимуться повноваження на реалізацію списаного військового майна та військового майна, яке підлягає утилізації”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2016 року за № 1476/29606
 
2.     Назва виконавця заходів з відстеження
Головне управління майна та ресурсів
 
3.      Цілі прийняття акта
Вдосконалення процедури проведення конкурсів (тендерів) з визначення суб’єктів підприємницької діяльності, яким надаватимуться повноваження на реалізацію списаного військового майна та військового майна, яке підлягає утилізації;
залучення нових суб’єктів підприємницької діяльності, яким надаватимуться повноваження на реалізацію списаного військового майна та військового майна, яке підлягає утилізації;
підвищення рівня добросовісної конкуренції серед суб’єктів господарювання, які мають намір взяти участь у конкурсах (тендерах);
прискорення виконання планових надходжень до спеціального фонду Міністерства оборони України та загального фонду Державного бюджету України.
 
4.     Строк виконання заходів з відстеження
З 01.10.2018 по 31.10.2018
 
5.      Тип відстеження
Повторне відстеження
 
6.     Методи одержання результатів відстеження
Статистичний метод
 
7.     Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Ураховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності зазначеного регуляторного акта визначені такі показники результативності:
кількість суб’єктів підприємницької діяльності, на яких поширюватиметься дія акта;
розмір кошів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаний з виконанням вимог акта;
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта;
виконання планових надходжень до спеціального фонду Міністерства оборони України та загального фонду Державного бюджету України.
 
8.     Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Регуляторний акт поширюватиметься на суб’єктів великого підприємництва, які приймають участь у конкурсі (тендері) з визначення суб’єктів підприємницької діяльності, яким надаватимуться повноваження на реалізацію списаного військового майна та військового майна, яке підлягає утилізації. За 2017-2018 роки для отримання повноважень на реалізацію списаного військового майна та військового майна, яке підлягає утилізації до Міністерства оборони України суб’єкти підприємницької діяльності не звертались, конкурси (тендери) не проводились. Кількість укладених договорів на реалізацію списаного військового майна та військового майна, яке підлягає утилізації за 2017-2018 роки – 9.
Витрати суб’єктів господарювання пов’язані лише із підготовкою пакету документів (копіюванням, заповненням, друком).
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта високий, оскільки наказ розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України у мережі Інтернет.
У результаті реалізації регуляторного акту прогнозується прискорення виконання планових надходжень до спеціального фонду Міністерства оборони України та загального фонду Державного бюджету України.
 
9.   Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Результатом цього регуляторного акта є створення умов для вдосконалення процедури проведення конкурсів (тендерів) з визначення суб’єктів підприємницької діяльності, яким надаватимуться повноваження на реалізацію списаного військового майна та військового майна, яке підлягає утилізації. Наказ передбачає вилучення ризиків корупційних порушень під час проведення конкурсів (тендерів) з визначення суб’єктів підприємницької діяльності та виключення будь-якого адміністративного впливу на конкурсну комісію під час проведення конкурсів (тендерів) з визначення суб’єктів підприємницької діяльності, яким надаватимуться повноваження на реалізацію списаного військового майна та військового майна, яке підлягає утилізації.


20 листопада 2018, 11:29 | ID: 45208 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 571 //