Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства оборони України від 23 грудня 2016 року № 714 «Про затвердження Правил державної авіації України...»

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності

наказу Міністерства оборони України від 23 грудня 2016 року № 714 «Про затвердження Правил державної авіації України з питань підтримання льотної придатності»,

що стосується «Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В)»

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства оборони України від 23 грудня 2016 року № 714 «Про затвердження Правил державної авіації України з питань підтримання льотної придатності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2017 року за № 161/30029, що стосується «Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В)».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство оборони України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття регуляторного акта є впровадження в державній авіації України європейських технічних правил і стандартів щодо льотної придатності авіаційної техніки.

4. Строк виконання заходів з відстеження

з 07.11.2017 по 07.11.2018 року.

5. Тип відстеження

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Для отримання даних використовувалась інформація щодо кількості виданих сертифікатів схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації України.

Статистичні дані одержані шляхом аналізу баз даних, які відповідно до завдань та повноважень ведуться Управлінням регулювання діяльності державної авіації України.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності

Показники на період повторного відстеження

Кількість виданих сертифікатів схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту,

— у тому числі виданих за період відстеження

16

4

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Реалізація регуляторного акта має позитивний вплив, що характеризується створенням однакових умов у питанні виконання суб’єктами господарювання технічного обслуговування, ремонту або модернізації повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України, виключенням будь-якого адміністративного впливу на суб’єкти господарювання та запобіганню корупційних ризиків під час надання послуг.

Поінформованість суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта оцінюється як висока — наказ розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України (https://www.mil.gov.ua/content/yrdday/714_23122016.pdf), офіційному веб-порталі Верховної Ради України у розділ «Законодавство» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0160-17) та на сайті Офіційного вісника України (www.ovu.com.ua) № 18, 2017 (03.03.2017).

 


04 листопада 2018, 11:03 | ID: 44883 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 655 //