Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства оборони України від 05.07.2016 № 343 «Про затвердження Правил інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України»

1. Вид та назва регуляторного акту

Наказ Міністерства оборони України від 05.07.2016 № 343 «Про затвердження Правил інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2016 року за № 1101/29231.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерства оборони України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю видання наказу є встановлення правил інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України.

Крім цього, видання наказу сприяє створенню однакових умов у питанні технічного супроводження, експлуатації, виготовлення, ремонту або модернізації повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України, виключенню будь-якого адміністративного впливу на суб’єкти господарювання та запобіганню корупційних ризиків під час надання послуг.

Дія наказу поширюється на органи управління авіації видів Збройних Сил України, органів внутрішніх справ, спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань цивільного захисту, органи охорони державного кордону України, органів доходів і зборів інші військові формування, утворені відповідно до законів України, які забезпечують експлуатацію державних повітряних суден, суб’єкти державної авіації та підприємства авіаційної галузі України в частині, що їх стосується.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

З 01.08.2018 по 28.09.2018.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта використовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності дії регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

кількість суб’єктів державної авіації України, що здійснюють інженерно-авіаційне забезпечення;

кількість підприємств авіаційної галузі України, що здійснюють економічну діяльність у сфері технічного супроводження, експлуатації, виготовлення, ремонту або модернізації авіаційної техніки державної авіації;

кількість позитивно вирішених питань між суб’єктами державної авіації України та підприємствами авіаційної галузі України, що здійснюють технічне супроводження, експлуатацію, виготовлення, ремонт або модернізацію авіаційної техніки державної авіації;

кількість невирішених питань між суб’єктами державної авіації України та підприємствами авіаційної галузі України, що здійснюють технічне супроводження, експлуатацію, виготовлення, ремонт або модернізацію авіаційної техніки державної авіації.

Статистичні дані одержані шляхом аналізу баз даних, які відповідно до завдань та повноважень ведуться Управлінням регулювання діяльності державної авіації України.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількісне значення статистичних показників результативності наведено у таблиці.

Показники результативності

За роками

2017

2018

Кількість суб’єктів державної авіації України, що здійснюють інженерно-авіаційне забезпечення

36

36

Кількість підприємств авіаційної галузі України, що здійснюють економічну діяльність у сфері технічного супроводження, експлуатації, виготовлення, ремонту або модернізації авіаційної техніки державної авіації

13

17

Кількість позитивно вирішених питань між суб’єктами державної авіації України та підприємствами авіаційної галузі України, що здійснюють технічне супроводження, експлуатацію, виготовлення, ремонт або модернізацію авіаційної техніки державної авіації;

53

46

кількість невирішених питань між суб’єктами державної авіації України та підприємствами авіаційної галузі України, що здійснюють технічне супроводження, експлуатацію, виготовлення, ремонт або модернізацію авіаційної техніки державної авіації

-

-

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація регуляторного акта забезпечила чіткий порядок інженерно-авіаційного забезпечення в державній авіації України та на підприємствах авіаційної галузі України, у профільних науково-дослідних та науково-випробувальних установах України в частині, що їх стосується.

Реалізація регуляторного акта має позитивний вплив, що характеризується створенням однакових умов у питанні технічного супроводження, експлуатації, виготовлення, ремонту або модернізації повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України, виключенням будь-якого адміністративного впливу на суб’єкти господарювання та запобіганню корупційних ризиків під час надання послуг.

Поінформованість суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта оцінюється як висока — наказ розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України (www.mil.gov.ua) у розділі «Нормативно-правова база», на сайті Офіційного вісника України (www.ovu.com.ua) № 66, 2016 (30.08.16). Крім цього, 760 примірників наказу у друкованому вигляді розіслано суб’єктам державної авіації України та підприємствам авіаційної галузі України, що здійснюють економічну діяльність у сфері технічного супроводження, експлуатації, виготовлення, ремонту або модернізації авіаційної техніки державної авіації.


27 вересня 2018, 17:51 | ID: 43900 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 517 //