Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства оборони України від 03.11.2016 № 586 «Про затвердження Правил сертифікації повітряних суден...»

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності

наказу Міністерства оборони України від 03.11.2016 № 586

«Про затвердження Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника (Частина-21В)»

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства оборони України від 03.11.2016 № 586 «Про затвердження Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника (Частина-21В)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2016 року за № 1603/29733.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерства оборони України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю видання наказу є застосування в державній авіації України міжнародних норм та правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника, зокрема щодо:

видання сертифікатів типу (військових), обмежених сертифікатів типу (військових), додаткових сертифікатів типу (військових) та змін до цих сертифікатів;

видання сертифікатів (військових) льотної придатності, обмежених сертифікатів (військових) льотної придатності, дозволів (військових) на виконання польотів та сертифікатів дозволеної передачі;

видання схвалень проектів ремонту;

ідентифікації виробів, компонентів та обладнання;

сертифікації певних компонентів та обладнання;

схвалення (військового) організацій розробників та виробників;

видання директив льотної придатності;

схвалення (військового) типової конструкції виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки та імпортуються в Україну.

Зазначеними Правилами в державній авіації України впроваджуються європейські технічні правила та стандарти щодо льотної придатності авіаційної техніки, що дозволить підвищити рівень безпеки польотів та конкурентоспроможність продукції та послуг, які надаються організаціями України в галузі державної авіації та в подальшому сприятиме взаємному визнанню (валідації) документів, які видаються компетентними органами (військовими) європейських держав та України.

Для реалізації Правил Міністерство оборони України визначає компетентний орган та наукові установи, що знаходяться у сфері його управління. Правила поширюються на суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють діяльність у галузі створення та експлуатації авіаційної техніки державної авіації України.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

З 01.11.2018 по 31.12.2018.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта використовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності дії регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

кількість суб’єктів господарської діяльності, які отримали відповідні сертифікати розробника та виробника авіаційної техніки державної авіації;

кількість виданих сертифікатів типу (військових), обмежених сертифікатів типу (військових), додаткових сертифікатів типу (військових) та змін до цих сертифікатів повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки;

кількість виданих сертифікатів (військових) льотної придатності, обмежених сертифікатів (військових) льотної придатності, дозволів (військових) на виконання польотів та сертифікатів дозволеної передачі;

кількість виданих схвалень проектів ремонту;

кількість схвалень (військових) організацій розробників та виробників;

кількість виданих директив льотної придатності;

кількість схвалень (військових) типової конструкції виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки та імпортуються в Україну.

Статистичні дані одержані шляхом аналізу баз даних, які відповідно до завдань та повноважень ведуться Управлінням регулювання діяльності державної авіації України.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількісне значення статистичних показників результативності наведено у таблиці.

Показники результативності

За роками

2017

2018

Кількість суб’єктів господарської діяльності, які отримали відповідні сертифікати розробника та виробника авіаційної техніки державної авіації

-

7*

Кількість виданих сертифікатів типу (військових), обмежених сертифікатів типу (військових), додаткових сертифікатів типу (військових) та змін до цих сертифікатів повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки

-

1*

Кількість виданих сертифікатів (військових) льотної придатності, обмежених сертифікатів (військових) льотної придатності, дозволів (військових) на виконання польотів та сертифікатів дозволеної передачі

-

1*

Кількість виданих схвалень проектів ремонту

-

-

Кількість схвалень (військових) організацій розробників та виробників

-

7*

Кількість виданих директив льотної придатності

-

-

Кількість схвалень (військових) типової конструкції виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки та імпортуються в Україну

-

-

* - висловлювалась готовність установ та підприємств щодо проходження відповідних процедур

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація регуляторного акта має позитивний вплив, що характеризується початком процесу застосування в державній авіації України міжнародних норм та правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника.

Поінформованість суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта оцінюється як висока — наказ розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України (www.mil.gov.ua) у розділі «Нормативно-правова база», на сайті Офіційного вісника України (www.ovu.com.ua) № 7, 2017 (24.01.17).

Досягнути запланованої результативності на цей час не вдалося. Для досягнення потрібної ефективності регуляторного акта необхідно відпрацювати та впровадити прийнятні методи відповідності та керівний матеріал (AMC&GM), а також адміністративні процедури. Зазначені документи на цей час відпрацьовуються з урахуванням положень нової редакції Європейських військових вимог з льотної придатності (European Military Airworthiness Requirements) EMAR 21 (Edition Number 1.3) від 01 лютого 2018 року, схвалених Форумом військових органів з льотної придатності (Military Airworthiness Authorities Forum (MAWA Forum)) під егідою Європейського оборонного агентства (European Defence Agency (EDA)).

На цей час розроблено проект наказу Міністерства оборони України «Про внесення Змін до Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника (Частина-21В)» що дозволить привести Правила сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника, у відповідність до Європейських військових вимог з льотної придатності (European Military Airworthiness Requirements) EMAR 21 у новій редакції (Edition Number 1.3) від 01 лютого 2018 року, схвалених Форумом військових органів з льотної придатності (Military Airworthiness Authorities Forum (MAWA Forum)) під егідою Європейського оборонного агентства (European Defence Agency (EDA)). Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України (www.mil.gov.ua) у розділі «Регуляторна діяльність».

 


29 січня 2019, 16:21 | ID: 46918 |


Переглядів: 336 //