ЗВІТ про повторне відстеження результативності наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку передачі військового майна до підприємств...»

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку передачі військового майна до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності для розроблення, виробництва, модернізації, освоєння ремонту, проведення ремонту, дослідження технічного cтану, спеціальних перевірок і зберігання, та його повернення»

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства оборони України від 28.08.2017 № 455 «Про затвердження Порядку передачі військового майна до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності для розроблення, виробництва, модернізації, освоєння ремонту, проведення ремонту, дослідження технічного cтану, спеціальних перевірок і зберігання, та його повернення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 20.09.2017 за № 1162/31030.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерство оборони України.

3. Цілі прийняття акта

Згаданий регуляторний акт розроблено з метою впорядкування питань передачі озброєння, військової техніки та іншого військового майна до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які виконують роботи з розроблення, модернізації, виробництва озброєння та військової техніки в інтересах Збройних Сил України, та його повернення.

Вимоги наказу поширюються на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які виконують роботи з розроблення, модернізації, виробництва озброєння та військової техніки в інтересах Збройних Сил України.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

03.06.2018 по 29.09.2018

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта планувалось здійснювати шляхом аналізу пропозицій і зауважень, у разі їх надходжень до Міністерства оборони України

Даними відстеження результативності регуляторного акта є кількість неукладених договорів через неприйняття складової умов договору щодо передачі озброєння, військової техніки та іншого військового майна до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які виконують роботи з розроблення, модернізації, виробництва озброєння та військової техніки в інтересах Збройних Сил України, та його повернення, а також кількість скарг від суб’єктів господарювання на неправомірні дії (наприклад, вимоги посадовими особами додаткових документів, які не визначені регуляторним актом) відповідальних посадових осіб підчас укладання та виконання згаданих договорів.

Цільовою групою опитування були суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які виконують роботи в інтересах Збройних Сил України та органи уповноважені управляти державним майном.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними якісними показниками результативності регуляторного акта є дані про неукладання договорів через неприйняття складової умов договору щодо передачі озброєння, військової техніки та іншого військового майна до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які виконують роботи з розроблення, модернізації, виробництва озброєння та військової техніки в інтересах Збройних Сил України, та його повернення, а також скарги від суб’єктів господарювання на неправомірні дії відповідальних посадових осіб підчас укладання та виконання згаданих договорів.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта ступеня досягнення визначених цілій

На підставі повторного відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація є необхідною умовою для врегулювання взаємовідносини структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та інших органів військового управління під час передачі озброєння та військової техніки (військового майна) до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які виконують роботи з розроблення, модернізації, виробництва озброєння та військової техніки, та його повернення до Збройних Сил України.

Результатом цього регуляторного акта є створення умов для забезпечення контролю за обігом військового майна, його обліком та збереженням.


08 жовтня 2018, 17:39 | ID: 44314 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 1190 //