Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства оборони України від 19.12.2014 № 904 “Про затвердження Порядку експлуатації за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими розробник (виробник)...”

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства оборони України від 19.12.2014 № 904 «Про затвердження Порядку експлуатації за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими розробник (виробник) не виконує своїх обов’язків із супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 січня 2015 року за № 10/26455.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерство оборони України.

3. Цілі прийняття акта

Згаданий регуляторний акт розроблено з метою визначення порядку експлуатації за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими розробник (виробник) не виконує своїх обов’язків із супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності.

Вимоги наказу поширюються на уповноважені органи управління центральних органів виконавчої влади, які забезпечують експлуатацію державних повітряних суден, підприємства авіаційної галузі України, їх об’єднання, профільні науково-дослідні та науково-випробувальні установи України в частині, що їх стосується.

Основними цілями прийняття зазначеного регуляторного акта є:

встановити чіткий порядок прийняття рішень щодо можливості та доцільності переведення на експлуатацію за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації;

визначити права й обов’язки головного замовника, замовника, головної організації та виконавця (співвиконавця) робіт, які виконують певні функції під час експлуатації за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації;

розкрити особливості організації робіт з освоєння контрольно-відновних робіт на виробах авіаційної техніки державної авіації із залученням суб’єктів господарювання;

розкрити особливості серійного переведення на експлуатацію за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації;

визначити перелік документів, що розробляються під час проведення робіт із переведення на експлуатацію та експлуатації за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

з 01.04.2020 по 01.06.2020 р.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення періодичного відстеження використовувалися два методи одержання результатів відстеження:

статистичний;

соціологічний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Ураховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було визначено такі показники результативності:

статистичні показники:

кількість прийнятих рішень щодо переведення на експлуатацію за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації;

кількість суб’єктів господарської діяльності, що виконують роботи із переведення на експлуатацію за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації;

кількість суб’єктів господарювання, яким в установленому порядку надано повноваження (ліцензію) на провадження господарської діяльності у сфері виготовлення, ремонту або модернізації авіаційної техніки та здійснюють виготовлення, ремонт, огляд, заміну, модифікацію або усунення несправностей повітряного судна чи компонента, або будь-яку комбінацію цих робіт, але які не спроможні виконувати (виконують не належним чином) заявлені види діяльності у галузі авіації.

Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувалися офіційні статистичні дані Міністерства оборони України;

показники соціологічного дослідження:

тривалість процедури прийняття рішення щодо переведення на експлуатацію за технічним станом типу авіаційної техніки;

кількість випадків реалізації продуктів наукового супроводження, отриманих під час переведення на експлуатацію за технічним станом та безпосередньої експлуатації за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації (впровадження нових технологічних процесів, розширення номенклатури запасних частин, що виготовляються в організації з технічного обслуговування і ремонту, внесення змін і доповнень до нормативно-технічної документації з ремонту авіаційної техніки);

рівень поінформованості суб’єктів господарювання авіаційної галузі щодо основних положень регуляторного акта.

Кількісне значення показників соціологічного дослідження отримане в результаті проведення соціологічного опитування, організованого Міністерством оборони України.

Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності у сфері виготовлення, ремонту або модернізації авіаційної техніки та здійснюють виготовлення, ремонт, огляд, заміну, модифікацію або усунення несправностей повітряного судна чи компонента, або будь-яку комбінацію цих робіт.

Обсяг цільової групи на сьогодні становить 7 суб’єктів господарювання. Зважаючи на обсяг цільової групи, було застосовано суцільний тип опитування методом письмово запиту за заздалегідь розробленою на основі показників результативності анкетою.

Розроблена анкета пройшла попередню апробацію шляхом проведення тестових інтерв’ю.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількісне значення статистичних показників результативності наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Показники результативності

За роками

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Кількість прийнятих рішень щодо переведення на експлуатацію за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації

10

7

7

7

7

4

4

3

Кількість суб’єктів господарської діяльності, що виконують роботи із переведення на експлуатацію за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації

               

На сьогодні суб’єктів господарювання, яким в установленому порядку надано повноваження (ліцензію) на провадження господарської діяльності у сфері виготовлення, ремонту або модернізації авіаційної техніки та здійснюють виготовлення, ремонт, огляд, заміну, модифікацію або усунення несправностей повітряного судна чи компонента, або будь-яку комбінацію цих робіт, але які не спроможні виконувати (виконують не належним чином) заявлені види діяльності у галузі авіації, немає.

Водночас 7 підприємств, які ремонтують авіаційну техніку, отримали від Міністерства оборони України Сертифікати організації з технічного обслуговування та ремонту.

Кількісне значення соціологічних показників результативності наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Показники результативності

Середнє значення

Тривалість процедури прийняття рішення щодо переведення на експлуатацію за технічним станом типу авіаційної техніки

не проводилися

Кількість випадків реалізації продуктів наукового супроводження, отриманих під час переведення на експлуатацію за технічним станом та безпосередньої експлуатації за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації (впровадження нових технологічних процесів, розширення номенклатури запасних частин, що виготовляються в організації з технічного обслуговування і ремонту, внесення змін і доповнень до нормативно-технічної документації з ремонту авіаційної техніки)

-

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання авіаційної галузі щодо основних положень регуляторного акта

повна

Кількісне значення соціологічних показників результативності було отримане шляхом опитування суб’єктів господарювання відповідно до розробленої методології.

Нижче наведено детальний опис отриманих значень кожного з показників результативності.

Тривалість процедури прийняття рішення щодо переведення на експлуатацію за технічним станом типу авіаційної техніки

У зв’язку з відсутністю прийняття рішень щодо переведення на експлуатацію за технічним станом типу авіаційної техніки (на експлуатацію за технічним станом переводилося окремі вироби бортового обладнання повітряних суден), час, який минув між початком робіт із досліджень можливості переведення типу авіаційної техніки на експлуатацію за технічним станом до прийняття рішення щодо переведення типу авіаційної техніки на експлуатацію за технічним станом, не оцінений.

Кількість випадків реалізації продуктів наукового супроводження, отриманих під час переведення на експлуатацію за технічним станом та безпосередньої експлуатації за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації (впровадження нових технологічних процесів, розширення номенклатури запасних частин, що виготовляються в організації з технічного обслуговування і ремонту, внесення змін і доповнень до нормативно-технічної документації з ремонту авіаційної техніки)

У зв’язку з відсутністю прийняття рішень щодо переведення на експлуатацію за технічним станом типу авіаційної техніки, випадків реалізації продуктів наукового супроводження експлуатації за технічним станом авіаційної техніки немає.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання авіаційної галузі щодо основних положень регуляторного акта

Усі опитані зазначили, що мають всю необхідну інформацію щодо процедури переведення на експлуатацію за технічним станом типу авіаційної техніки.

Рівень інформованості опитаних підприємств щодо порядку переведення на експлуатацію та експлуатації за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації не залежить від місця їхнього розташування (м. Київ, обласний центр, не обласний центр).


20 червня 2020, 10:54 | ID: 58291 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 115 //