Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства оборони України від 16.02.2015 № 68 “Про затвердження Порядку продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки ...”

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства оборони України від 16.02.2015 № 68 «Про затвердження Порядку продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими не здійснюється авторський нагляд», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 березня 2015 року за № 244/26689.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерство оборони України.

3. Цілі прийняття акта

Згаданий регуляторний акт розроблено з метою визначення порядку продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими розробник (виробник) не виконує своїх обов’язків із супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності.

Вимоги наказу поширюються на уповноважені органи управління центральних органів виконавчої влади, які забезпечують експлуатацію державних повітряних суден, підприємства авіаційної галузі України, їх об’єднання, профільні науково-дослідні та науково-випробувальні установи України в частині, що їх стосується.

Основними цілями прийняття зазначеного регуляторного акта є:

встановити чіткий порядок прийняття рішень щодо можливості та доцільності продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації;

визначити права й обов’язки головного замовника, замовника, головної організації та виконавця (співвиконавця) робіт, які виконують певні функції під час продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації;

розкрити особливості організації робіт з продовження (збільшення) встановлених показників на виробах авіаційної техніки державної авіації із залученням суб’єктів господарювання;

визначити перелік документів, що розробляються під час проведення робіт із продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

з 12.04.2020 по 12.06.2020 р.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення періодичного відстеження використовувалися два методи одержання результатів відстеження:

статистичний;

соціологічний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Ураховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було визначено такі показники результативності:

статистичні показники:

кількість прийнятих рішень щодо продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації;

кількість суб’єктів господарської діяльності, що виконують роботи із продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації;

кількість суб’єктів господарювання, яким в установленому порядку надано повноваження (ліцензію) на провадження господарської діяльності у сфері виконання робіт з продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими не здійснюється авторський нагляд, або усунення несправностей повітряного судна чи компонента, або будь-яку комбінацію цих робіт, але які не спроможні виконувати (виконують не належним чином) заявлені види діяльності у галузі авіації.

Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувалися офіційні статистичні дані Міністерства оборони України;

показники соціологічного дослідження:

тривалість процедури прийняття рішення щодо продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації;

кількість випадків реалізації продуктів наукового супроводження, отриманих під час продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації (впровадження нових технологічних процесів, розширення номенклатури запасних частин, що виготовляються в організації з технічного обслуговування, внесення відповідних змін і доповнень до нормативно-технічної документації);

рівень поінформованості суб’єктів господарювання авіаційної галузі щодо основних положень регуляторного акта.

Кількісне значення показників соціологічного дослідження отримане в результаті проведення соціологічного опитування, організованого Міністерством оборони України.

Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності у сфері виконання робіт з продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими не здійснюється авторський нагляд.

Обсяг цільової групи на сьогодні становить 7 суб’єктів господарювання. Зважаючи на обсяг цільової групи, було застосовано суцільний тип опитування методом письмово запиту за заздалегідь розробленою на основі показників результативності анкетою.

Розроблена анкета пройшла попередню апробацію шляхом проведення тестових інтерв’ю.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількісне значення статистичних показників результативності наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Показники результативності

За роками

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Кількість прийнятих рішень щодо продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації

31

47

41

52

28

31

22

Кількість суб’єктів господарської діяльності, що виконують роботи із продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації

10

7*

7*

7*

7*

7*

7*

*за виключенням суб’єктів, розташованих на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Луганськ.

На сьогодні суб’єктів господарювання, яким в установленому порядку надано повноваження (ліцензію) на провадження господарської діяльності у сфері виконання робіт з продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими не здійснюється авторський нагляд, але які не спроможні виконувати (виконують не належним чином) заявлені види діяльності у галузі авіації, немає.

Водночас 7 підприємств, які виконують роботи з продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної


авіації, за якими не здійснюється авторський нагляд, отримали від Міністерства оборони України Сертифікати організації з технічного обслуговування та ремонту.

Кількісне значення соціологічних показників результативності наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Показники результативності

Середнє значення

Тривалість процедури прийняття рішення щодо продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації

1,5 місяці

Кількість випадків реалізації продуктів наукового супроводження, отриманих під час продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації (впровадження нових технологічних процесів, розширення номенклатури запасних частин, що виготовляються в організації з технічного обслуговування і ремонту, внесення змін і доповнень до нормативно-технічної документації з технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки)

178

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання авіаційної галузі щодо основних положень регуляторного акта

повна

Кількісне значення соціологічних показників результативності було отримане шляхом опитування суб’єктів господарювання.

Нижче наведено детальний опис отриманих значень кожного з показників результативності.

Тривалість процедури прийняття рішення щодо продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації

Тривалість процедури прийняття рішення щодо продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації визначалася як час, який минув між початком робіт із дослідження можливості продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації до прийняття рішення щодо продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації.

Тривалість процедури щодо прийняття рішення становила в середньому 45 календарних днів. Мінімальне значення тривалості — 25 днів, максимальне значення — 77 днів.

Кількість випадків реалізації продуктів наукового супроводження, отриманих під час продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації (впровадження нових технологічних процесів, розширення номенклатури запасних частин, що виготовляються в організації з технічного обслуговування і ремонту, внесення змін і доповнень до нормативно-технічної документації з технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки)

Опитаними наведено 178 випадків реалізації продуктів наукового супроводження продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації. Середнє річне значення показника для одного опитаного підприємства становить 42 випадки.

Відносну місткість результатів реалізації продуктів науково-технічного супроводження серійного ремонту авіаційної техніки наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Результат реалізації продуктів наукового супроводження

Відносна місткість, %

Впровадження нових технологічних процесів

40

Розширення номенклатури запасних частин, що виготовляються в організації з технічного обслуговування і ремонту

45

Внесення змін і доповнень до нормативно-технічної документації з ремонту авіаційної техніки

15

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання авіаційної галузі щодо основних положень регуляторного акта

Всі з опитаних зазначили, що мали всю необхідну інформацію щодо процедури освоєння виконання робіт з продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації перед початком її проходження.

Підприємства авіаційної галузі України, що входять до складу Державного концерну «Укроборонпром» та раніше знаходилися в сфері управління Міністерства оборони України, поінформовано щодо процедури продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації.

Рівень поінформованості решти підприємств зворотно пропорційний інтенсивності їх залучення до підтримання льотної придатності державних повітряних суден.

Рівень інформованості опитаних підприємств щодо порядку продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації не залежить від місця їхнього розташування (м. Київ, обласний центр, не обласний центр).

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі повторного відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація є необхідною умовою для продовження нормативно-правового регулювання питань підтримання льотної придатності державних повітряних суден, у частині виконання робіт з продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими не здійснюється авторський нагляд.

Результатом цього регуляторного акта є створення умов для продовження експлуатації авіаційної техніки державної авіації, що розроблялася та виготовлялася за часів Радянського Союзу та знаходиться на озброєнні Збройних Сил України, за рахунок виконання робіт з продовження (збільшення) встановлених показників підприємствами авіаційної галузі України.


20 червня 2020, 10:47 | ID: 58289 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 110 //