Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства оборони України від 13.10.2014 № 732 “Про затвердження Порядку відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки...”

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства оборони України від 13.10.2014 № 732 «Про затвердження Порядку відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації, за якою не здійснюється авторський нагляд», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2014 року за № 1358/26135.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерство оборони України.

3. Цілі прийняття акта

Цей регуляторний акт розроблено з метою нормативного врегулювання порядку виконання підприємствами України робіт з відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації, у разі коли розробник, виробник не виконує своїх обов’язків із супроводження експлуатації виробів авіаційної техніки, компонентів та обладнання, підтримання їх льотної придатності, а Міністерство оборони України взяло на себе відповідальність за виконання вищезазначених функцій. Відповідно до частини другої статті 7 Повітряного кодексу України визначена складова системи підтримання льотної придатності державних повітряних суден підлягає державному регулюванню з боку Міністерства оборони України.

Основними цілями прийняття проекту цього регуляторного акта є:

забезпечити чіткий розподіл функцій між головним замовником, замовником, головною організацією та виконавцем (співвиконавцем) робіт під час організації та виконання робіт з відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації.

вилучення ризиків корупційних порушень під час організації робіт з відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації шляхом залучення організацій з наукового і методичного супроводження цих робіт та суб’єктів господарювання;

забезпечення прозорості в роботі замовників (головного замовника) робіт з відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації, організації з наукового і методичного супроводження цих робіт та суб’єктів господарювання, які надають послуги з освоєння ремонту;

підвищення ефективності контролю за відновленням та взяттям на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки під час надання цих послуг суб’єктами господарювання;

виключення будь-якого адміністративного впливу на суб’єктів господарювання під час надання послуг з відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки;

забезпечення рівних умов у питаннях надання послуг із підтримання льотної придатності державних повітряних суден для всього кола суб’єктів господарювання, що надають послуги у цій сфері діяльності.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

з 01.04.2020 по 01.06.2020 р.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення періодичного відстеження використовувалися два методи одержання результатів відстеження:

статистичний;

соціологічний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

статистичні показники —

кількість прийнятих рішень на відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації;

кількість відмов у прийнятті рішення на відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації;

кількість скарг від суб’єктів господарювання на неправомірні дії відповідальних посадових осіб під час розгляду документів відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації.

Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувалися офіційні статистичні дані Міністерства оборони України.

показники соціологічного дослідження

тривалість процедури прийняття рішення про відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації, днів;

кількість випадків немотивованої відмови у прийнятті рішення на відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації;

кількість випадків вимоги посадовими особами додаткових документів, які не визначені регуляторним актом;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання авіаційної галузі щодо основних положень регуляторного акта.

Кількісне значення показників соціологічного дослідження отримане в результаті проведення соціологічного опитування, організованого Міністерством оборони України.

Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності у сфері виготовлення, ремонту або модернізації авіаційної техніки та здійснюють відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації.

Обсяг цільової групи на сьогодні становить 7 суб’єктів господарювання. Зважаючи на обсяг цільової групи, було застосовано суцільний тип опитування методом письмово запиту за заздалегідь розробленою на основі показників результативності анкетою.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількісне значення статистичних показників результативності наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Показники результативності

За роками

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Кількість прийнятих рішень на відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації

5

12

17

22

10

8

Кількість відмов у прийнятті рішення на відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації на підставі пропозицій організації з технічного обслуговування і ремонту

-

-

-

-

-

-

Кількість скарг від суб’єктів господарювання на неправомірні дії відповідальних посадових осіб під час розгляду документів на відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації

-

-

-

-

-

-

На сьогодні суб’єкти господарювання, яким в установленому порядку надано повноваження (ліцензію) на провадження господарської діяльності у сфері виготовлення, ремонту або модернізації авіаційної техніки та здійснюють відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації, але які не спроможні виконувати (виконують не належним чином) заявлені види діяльності у галузі авіації, відсутні.

Кількісне значення соціологічних показників результативності наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Показники результативності

Середнє значення

1

2

Тривалість процедури прийняття рішення на відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації

4 місяці

Кількість випадків немотивованої відмови у прийнятті рішення на відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації

відсутні

Кількість випадків вимоги посадовими особами додаткових документів, які не визначені регуляторним актом

відсутні

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання авіаційної галузі щодо основних положень регуляторного акта

повна

Кількісне значення соціологічних показників результативності було отримане шляхом опитування суб’єктів господарювання відповідно до розробленої методології.

Нижче наведено детальний опис отриманих значень кожного з показників результативності.

Тривалість процедури прийняття рішення на відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації

Тривалість процедури прийняття рішення на відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації, визначалася як час, який минув між поданням необхідного пакета документів до прийняття рішення про відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації.

Тривалість процедури прийняття рішення становила в середньому 120 календарних днів. Мінімальне значення тривалості було 59 днів, максимальне значення — 187 днів.

Кількість випадків відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації

Опитаними наведено 74 випадки відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації

Кількість випадків немотивованої відмови у прийнятті рішення на відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації

Випадків невмотивованої відмови у прийнятті рішення опитувані на наводили.

Кількість випадків вимоги посадовими особами додаткових документів, які не визначені регуляторним актом

Опитані зазначили, що у них не вимагали будь-яких додаткових документів.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання авіаційної галузі щодо основних положень регуляторного акта

Більшість опитаних зазначили, що мали всю необхідну інформацію про процедуру відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації.

Підприємства авіаційної галузі України у складі Державного концерну «Укроборонпром» поінформовані про процедуру відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації ту у повному обсязі.

Рівень інформованості опитаних підприємств щодо порядку проходження процедури відновлення та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації авіаційної техніки державної авіації не залежить від місця їхнього розташування (м. Київ, обласний центр, не обласний центр).


20 червня 2020, 10:50 | ID: 58290 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 165 //