Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства оборони України від 13.10.2014 № 729 «Про затвердження Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України...»

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності

наказу Міністерства оборони України від 13.10.2014 № 729

«Про затвердження Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України на перевезення небезпечних вантажів »

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства оборони України від 13.10.2014 № 729 «Про затвердження Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України на перевезення небезпечних вантажів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2014 року за № 1348/26125.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство оборони України

3. Цілі прийняття акта

Встановлення та впровадження у галузі державної авіації України єдиного порядку проведення заходів підготовки та процедури підтвердження відповідності екземпляра повітряного судна, яке належить до державної авіації України, встановленим вимогам законодавства, у тому числі авіаційним правилам, з видачею відповідного сертифіката на перевезення небезпечного вантажу.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось з 01.01.2016 по 01.11.2018.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження.

Періодичне відстеження регуляторного акту проводилось статистичним методом на підставі опрацювання від експлуатуючих організацій (авіаційні частини, які безпосередньо здійснюють експлуатацію повітряних суден транспортної авіації та відповідають за їх технічний стан) заяв про видачу Сертифіката екземпляра державного повітряного судна України на перевезення небезпечних вантажів, Актів перевірки придатності екземпляра державного повітряного судна та його експлуатаційної документації для перевезення небезпечних вантажів, а також додаткових документів до них (копій актів монтажу, демонтажу обладнання, копій актів оцінки технічного стану засобів кріплення (швартування) та ін.), наданих до Управління регулювання діяльності державної авіації України протягом звітного періоду.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акту, були визначені такі показники результативності:

— кількість експлуатуючих організацій, на які поширюються положення регуляторного акту;

— з них, кількість експлуатуючих організацій, які мали потребу в отримані сертифікату екземпляра державного повітряного судна на перевезення небезпечних вантажів;

— загальна кількість виданих сертифікатів екземпляра державного повітряного судна на перевезення небезпечних вантажів;

— з них, кількість сертифікатів екземпляра державного повітряного судна на перевезення небезпечних вантажів для забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань.

Статистичні дані одержані шляхом аналізу баз даних, які відповідно до завдань та повноважень ведуться Управлінням регулювання діяльності державної авіації України.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

2016

2017

01.11.

2018

кількість експлуатуючих організацій, на які поширюються положення регуляторного акту, з них

3

3

3

кількість експлуатуючих організацій, які мали потребу в отримані сертифікату екземпляра державного повітряного судна на перевезення небезпечних вантажів.

2

2

2

загальна кількість виданих сертифікатів екземпляра державного повітряного судна на перевезення небезпечних вантажів, з них

8

8

9

кількість сертифікатів екземпляра державного повітряного судна на перевезення небезпечних вантажів для забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань

4

4

4

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Оцінка результативності реалізації регуляторного акту проводилась за підсумками 2016-2017 років та протягом десяти місяців 2018 року.

За звітний період на підставі заяв від двох експлуатуючих організацій, що складає 67 відсотків від загальної кількості експлуатуючих організацій, на які поширюються положення регуляторного акта, було виконано процедури сертифікації з видачею 25 (100 відсотків від потреби) Сертифікатів екземпляра державного повітряного судна України на перевезення небезпечних вантажів (далі — Сертифікати), з них 12 Сертифікатів для забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань, що складає 48 відсотків від загальної кількості виданих Сертифікатів.

На сьогодні поінформованість експлуатуючих організацій щодо основних положень регуляторного акта оцінюється як висока — наказ розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України (www.mil.gov.ua) у розділі «Нормативно-правова база», на сайті Офіційного вісника України (www.ovu.com.ua) № 90, 2014, стор. 90. Крім цього, необхідна кількість примірників наказу у друкованому вигляді розіслано органам управління авіації Збройних Сил України та центральних органів виконавчої влади, а також експлуатуючим організаціям, що здійснюють експлуатацію державних повітряних суден України.

Реалізація регуляторного акта забезпечила чіткий порядок проведення процедури сертифікації екземпляра державного повітряного судна України на перевезення небезпечних вантажів і відповідно основна мета його прийняття досягнута.

 


04 листопада 2018, 11:01 | ID: 44882 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 591 //