Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства оборони України від 01.12.2015 № 663 «Про затвердження Правил тимчасової реєстрації повітряних суден...»

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності

наказу Міністерства оборони України від 01.12.2015 № 663

«Про затвердження Правил тимчасової реєстрації повітряних суден, що не підлягають внесенню до реєстру державних повітряних суден України, та надання їм допуску до виконання польотів»

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства оборони України від 01.12.2015 № 663 «Про затвердження Правил тимчасової реєстрації повітряних суден, що не підлягають внесенню до реєстру державних повітряних суден України, та надання їм допуску до виконання польотів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2015 року за № 1603/28048.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство оборони України

3. Цілі прийняття акта

Встановлення основних процедур, порядку та вимог щодо тимчасової реєстрації в Україні повітряних суден, які належать до військової техніки, та надання їм допуску до виконання польотів, у тому числі в разі, якщо розробник, виробник не виконують своїх обов’язків із супроводження експлуатації виробів авіаційної техніки, компонентів та обладнання, підтримання їх льотної придатності.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось з 01.01.2016 по 01.11.2018.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження.

Періодичне відстеження регуляторного акту проводилось статистичним методом на підставі опрацювання від організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки заяв на тимчасову реєстрацію повітряних суден та доказових документів до них, що у разі необхідності підтверджують право власності (право повного господарського відання, право оперативного управління) на повітряне судно, використання повітряного судна в подальшому в державній авіації України або в державній (військовій) авіації іноземних замовників, виключення з Державного реєстру цивільних повітряних суден України, реєстру інших держав (за наявності), договір комісії суб’єкта господарювання України з уповноваженим суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, що містить вимоги до виконання польотів (перельотів) повітряних суден іноземного замовника та ін., наданих до Управління регулювання діяльності державної авіації України протягом звітного періоду.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акту, були визначені такі показники результативності:

— загальна кількість організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки, на які поширюються положення регуляторного акту;

з них кількість організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки, які мали потребу в отримані на повітряні судна тимчасового реєстраційного посвідчення;

— загальна кількість виданих тимчасових реєстраційних посвідчень повітряних суден;

з них, кількість тимчасових реєстраційних посвідчень повітряних суден, виданих на:

а) експериментальні повітряні судна, призначені для використання в державній авіації України або в авіації іноземних замовників;

б) повітряні судна, які належать до військової техніки, суб’єкта господарювання України;

в) повітряні судна, які належать до військової техніки, іноземної реєстрації.

Статистичні дані одержані шляхом аналізу баз даних, які відповідно до завдань та повноважень ведуться Управлінням регулювання діяльності державної авіації України.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

2016

2017

01.11.

2018

загальна кількість організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки, на які поширюються положення регуляторного акту, з них

16

16

16

кількість організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки, які мали потребу в отримані на повітряні судна тимчасового реєстраційного посвідчення

7

7

8

загальна кількість виданих тимчасових реєстраційних посвідчень повітряних суден, з них

27

26

23

кількість тимчасових реєстраційних посвідчень повітряних суден, виданих на:

     

а) експериментальні повітряні судна, призначені для використання в державній авіації України або в авіації іноземних замовників;

10

11

18

б) повітряні судна, які належать до військової техніки, суб’єкта господарювання України;

15

5

1

в) повітряні судна, які належать до військової техніки, іноземної реєстрації.

2

10

4

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Оцінка результативності реалізації регуляторного акту проводилась за підсумками 2016-2017 років та протягом десяти місяців 2018 року.

За звітний період на підставі заяв від організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки (в середньому 45 відсотків від загальної кількості організацій) було виконано процедури реєстрації в реєстрі тимчасової реєстрації повітряних суден 76 (100 відсотків від потреби) повітряних суден, з них питома частка 39 (51 відсотків від загальної кількості тимчасово зареєстрованих повітряних суден) належить до тимчасової реєстрації експериментальних повітряних суден, призначених для використання в державній авіації України або в авіації іноземних замовників.

На сьогодні поінформованість організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки щодо основних положень регуляторного акта оцінюється як висока — наказ розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України (www.mil.gov.ua) у розділі «Нормативно-правова база», на сайті Офіційного вісника України (www.ovu.com.ua)
№ 2, 2016, стор. 778. Крім цього, необхідна кількість примірників наказу у друкованому вигляді розіслано до кожної організації з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки.

Реалізація регуляторного акта забезпечила чіткий порядок проведення процедур тимчасової реєстрації в Україні повітряних суден, які належать до військової техніки і відповідно основна мета його прийняття досягнута.


04 листопада 2018, 10:59 | ID: 44881 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 590 //