Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

1. Від та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів (тендерів) з визначення суб’єктів підприємницької діяльності, яким надаватимуться повноваження на реалізацію списаного військового майна та військового майна, яке підлягає утилізації»

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Головне управління майна та ресурсів

3. Цілі прийняття акта

Вдосконалення процедури проведення конкурсів (тендерів) з визначення суб’єктів підприємницької діяльності, яким надаватимуться повноваження на реалізацію списаного військового майна та військового майна, яке підлягає утилізації;

залучення нових суб’єктів підприємницької діяльності, яким надаватимуться повноваження на реалізацію списаного військового майна та військового майна, яке підлягає утилізації;

підвищення рівня добросовісної конкуренції серед суб’єктів господарювання, які мають намір взяти участь у конкурсах (тендерах);

прискорення виконання планових надходжень до спеціального фонду Міністерства оборони України та загального фонду Державного бюджету України.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 03.05.2018 по 04.06.2018

5. Тип відстеження

Базове відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Ураховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності зазначеного регуляторного акта визначені такі показники результативності:

кількість суб’єктів підприємницької діяльності, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір кошів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаний з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта;

виконання планових надходжень до спеціального фонду Міністерства оборони України та загального фонду Державного бюджету України.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Регуляторний акт поширюватиметься на суб’єктів великого підприємництва, які приймають участь у конкурсі (тендері) з визначення суб’єктів підприємницької діяльності, яким надаватимуться повноваження на реалізацію списаного військового майна та військового майна, яке підлягає утилізації. За 2016-2017 роки для отримання повноважень на реалізацію списаного військового майна та військового майна, яке підлягає утилізації до Міністерства оборони України суб’єкти підприємницької діяльності не звертались, конкурси (тендери) не проводились. Кількість укладених договорів на реалізацію списаного військового майна та військового майна, яке підлягає утилізації за 2016-2017 роки — 10.

Витрати суб’єктів господарювання пов’язані лише із підготовкою пакету документів (копіюванням, заповненням, друком).

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта високий, оскільки наказ розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України у мережі Інтернет.

У результаті реалізації регуляторного акту прогнозується прискорення виконання планових надходжень до спеціального фонду Міністерства оборони України та загального фонду Державного бюджету України.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення мети будуть визначені при повторному дослідженні.

 


02 жовтня 2018, 11:07 | ID: 43985 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 822 //