Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання»

Виконавцем з відстеження результативності наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання» є Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації та є підпорядкованим структурним підрозділом Міністерства оборони України.

3. Цілі прийняття наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання»

Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання» розроблено з метою реалізації положень Стратегічного оборонного бюлетеня України, схваленого Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року, здійснення нормативно-правового врегулювання порядку використання стандартів НАТО у процесі кодифікації військового майна сил оборони та впорядкування відносин між Міністерством оборони України та силами оборони України з питань кодифікації предметів постачання.

Положеннями Порядку кодифікації предметів постачання користуються центральні служби забезпечення сил оборони та суб’єкти господарювання незалежно від форм власності, які є постачальниками продукції для потреб оборони у процесі організації забезпечення та проведення робіт з кодифікації.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Заходи з відстеження результативності наказу Міністерства оборони України «Про затвердження порядку кодифікації предметів постачання» у відповідності з вимогами статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та базове відстеження здійснюються не пізніше ніж через рік після набрання ним чинності.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Тип відстеження результативності наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання» у відповідності з вимогами статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є базовим.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється Міністерством оборони України статистичним методом, з урахуванням результатів аналізу звернень та пропозицій, що можуть надходити від суб’єктів господарювання протягом строку дії регуляторного акта.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Результативність наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання» відстежується за допомогою способу узагальнення даних на основі показників результативності, а саме: кількості ідентифікованих та кодифікованих предметів постачання сил оборони загалом та окремо за кожен орган військового управління; кількості ідентифікованих предметів постачання описовим методом або методом посилань; кількості виробників (постачальників) сил оборони.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання»

Кількісними та якісними значеннями показників результативності наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання» на момент здійснення базового відстеження результативності прийнятого регуляторного акта є:

а) кількість ідентифікованих та кодифікованих предметів постачання (далі — ПП) сил оборони — 3752, з яких:

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України — 21 ПП;

Командування Повітряних Сил Збройних Сил України України — 251 ПП;

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України — 235 ПП;

Центральне управління охорони державної таємниці та захисту інформації Генерального Штабу Збройних Сил України — 3 ПП;

Центральне управління воєнно-топографічне та навігації Головного управління оперативого забезпечення Збройних Сил України — 4 ПП;

Головне управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України — 4 ПП;

Центральне управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Головного управління оперативого забезпечення Збройних Сил України — 28 ПП;

Головне управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України — 117 ПП;

Центральне автомобільне управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України — 48 ПП;

Центральне ракетно-артилерійське управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України — 559 ПП;

Центральне бронетанкове управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України — 701 ПП;

Центральне управління інженерного забезпечення Головного управління оперативого забезпечення Збройних Сил України — 76 ПП;

Головне військово-медичне управління — 53 ПП;

Центральне управління продовольчого забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України — 93 ПП;

Центральне управління речового забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України — 1535 ПП;

Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини — 2 ПП;

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України — 5 ПП;

Командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України — 1 ПП;

Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України — 1 ПП;

Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України — 2 ПП;

Центральне управління технічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України — 11 ПП;

Головне управління Національної гвардії України — 2 ПП.

б) кількість кодифікованих предметів постачання:

описовим методом — 3296 ПП;

посилальним методом — 456 ПП;

в) кількість виробників (постачальників) сил оборони — 140 шт.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Узагальнення інформації у зв’язку з виданням наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання» надає можливість повноправної участі України в системі кодифікації НАТО та розміщувати в Головному каталозі посилань для логістики НАТО інформацію про вітчизняних виробників та їх продукцію (безоплатна реклама). На підставі зазначеного вище відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» слід прийти до висновку, що наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання» досяг визначених цілей та внесення змін не потребує.


25 вересня 2018, 18:50 | ID: 43828 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 563 //